Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Poprzednie wersje regulaminu » sprzed 22.12.2014 r.


sprzed 22.12.2014 r.

Ostatnia zmiana: 22.12.2014 r.
zmieniono punkt I.


Treść punktu przed zmianą:

I. Użyte terminy i definicje

Świstak - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie Aukcji w trybie on-line, którego właścicielem znaku, jak i zawartych w nim treści, jest firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000239865 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłopotowskiego 22.
Aukcja - jest to proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje. W przypadku Aukcji "Kup teraz", Aukcja kończy się, gdy Kupujący potwierdzi chęć zakupu określonej ilości Towaru.
Towar - usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.
Konto - jest to stworzony przez system obsługi Aukcji profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Opinia - jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.
Proces Poaukcyjny - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (Sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący).
Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.
Sprzedający - jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary w serwisie Świstak.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że nabywa on Towary w serwisie Swistak.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.

Treść punktu po zmianie:

I. Użyte terminy i definicje

Świstak - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie Aukcji w trybie on-line, którego właścicielem jest firma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 113-256-73-65, KRS: 0000239865, REGON: 140220084, kapitał zakładowy: 100 000 zł, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 8. Telefon kontaktowy: + 48 22 112 08 35, adres e-mail: [email protected].
Aukcja - jest to proces polegający na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje. W przypadku Aukcji "Kup teraz", Aukcja kończy się, gdy Kupujący potwierdzi chęć zakupu określonej ilości Towaru.
Towar - usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.
Konto - jest to stworzony przez system obsługi Aukcji profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
Opinia - jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poaukcyjnego, a w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego Towaru z opisem aukcyjnym.
Proces Poaukcyjny - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Towaru (Sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący).
Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Towaru, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.
Sprzedający - jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary w serwisie Świstak.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że nabywa on Towary w serwisie Swistak.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.
Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.


    Strona wygenerowana 2024-04-21 13:45:29, 120