Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Regulamin » Zasady dotyczące opisów


Zasady dotyczące opisów

ostatnia zmiana: 16.11.2011 r.

Towary lub usługi na aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

Opis aukcji w Świstaku nie może naruszać żadnego z poniższych punktów:

 • najistotniejsze elementy opisu aukcji powinny być stworzone w języku polskim,
 • opis powinien dotyczyć wyłącznie tego przedmiotu, który jest wystawiony na aukcji,
 • opis nie może zawierać informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd,
 • opis aukcji powinien zawierać dokładne informacje o sposobie dostarczenia towaru,
 • zabronione jest używanie w opisie aukcji słów kluczowych niezwiązanych z przedmiotem aukcji i mających na celu nieuzasadnione podwyższenie pozycji w wyszukiwarkach (np. w opisie aukcji telefonu, użyto popularnych słów kluczowych: mp3, sex, xxx itp.),
 • opis powinien zawierać wszystkie niezbędne dane, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat ewentualnych braków lub uszkodzeń (o ile takie występują),
 • opis powinien jednoznacznie określać wszystkie istotne cechy produktu, nie zostawiając w ten sposób kupującemu wyboru co do istotnych cech towaru,
 • marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne i dokładne,
 • opis nie może w sposób bezpośredni naruszać obowiązującego prawa ani sugerować takiego sposobu użytkowania towaru, który narusza prawo lub jest nieetyczny,
 • opis oraz tytuł aukcji nie mogą zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne,
 • opis nie może zawierać oświadczenia o możliwości:
  • braku sprzedaży w przypadku zbyt niskiej ceny,
  • braku sprzedaży z powodu wystawienia Towaru w innych mediach.
  • sprzedaży "poza" Świstakiem.
 • opis nie może naruszać praw autorskich twórcy. Zdjęcia i teksty innych Użytkowników można wykorzystywać tylko za ich zgodą,
 • niedozwolone jest oferowanie opisanego Towaru "gratis" dla części lub wszystkich kupujących,
 • niedozwolone jest umieszczanie elementów programu partnerskiego Świstak (unikalnego linku, banera, buttona) w treści aukcji,
 • niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę. Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż cena za Towar jest ceną netto (bez VAT),
 • żadna część opisu nie może być umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym,
 • niedozwolone jest umieszczanie w tytule oraz opisie aukcji, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania wyszukiwarki umieszczonej w serwisie,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny swistak.pl:
  • na których prowadzona jest działalność handlowa (sprzedaż), w tym przede wszystkim sklepów internetowych oraz innych platform handlowych C2C/B2C, nie związanych bezpośrednio ze sprzedawanym na tej aukcji towarem,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) w ramach domeny swistak.pl do kont innych użytkowników,
 • nie wolno używać kodów (skryptów) prowadzących do destabilizacji serwisu oraz wprowadzających w błąd użytkownika,
 • w przypadku wystawienia na aukcji towaru w przedsprzedaży, w opisie aukcji należy zamieścić informację o terminie realizacji zamówienia,
 • opis aukcji nie może zawierać treści, które łamią postanowienia Regulaminu,
 • opis aukcji nie może zawierać reklam i innych formy promocji towarów oraz usług oferowanych poza serwisem Świstak.pl,
 • opis aukcji nie może zawierać ofert zamiany przedmiotu lub usługi,
 • opis aukcji nie może zawierać informacji na temat organizowanych konkursów i akcji promocyjnych, w których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniej wartości zakupów,
 • opisy aukcji przedmiotów markowych we wszystkich kategoriach muszą zawierać klauzulę oryginalności. Brak klauzuli może spowodować usunięcie aukcji przez serwis i/lub blokadę konta Użytkownika. Przykład klauzuli oryginalności - "Oświadczam, iż wszystkie towary, które wystawiam na sprzedaż są w 100% oryginalne".

Uwaga: Aukcja, której opis narusza którykolwiek z powyższych punktów może zostać usunięta. W przypadku ponownego wystawienia aukcji naruszającej powyższą listę, konto Sprzedającego może zostać zablokowane.


Opis w zakładce "Strona o mnie" nie może naruszać żadnego z poniższych punktów:

 • opis nie może zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne,
 • niedozwolone jest umieszczanie elementów programu partnerskiego (unikalnego linku, banera, buttona),
 • zakazane jest reklamowanie innych serwisów aukcyjnych,
 • żadna część opisu nie może być umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny swistak.pl:
  • na których prowadzona jest działalność handlowa (sprzedaż), w tym przede wszystkim sklepów internetowych oraz innych platform handlowych C2C/B2C. nie związanych bezpośrednio ze sprzedawanym na tej aukcji towarem.
 • opis aukcji nie może zawierać reklam i innych form promocji towarów i usług oferowanych poza serwisem Świstak.pl,
 • treści umieszczone na stronie "O mnie" nie mogą zawierać informacji, które łamią Regulamin i obowiązujące przepisy prawa,
 • opis nie może zawierać informacji zachęcających do zawiązywania transakcji poza serwisem Świstak.pl.
 • opis nie może zawierać informacji na temat organizowanych konkursów i akcji promocyjnych, w których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniej wartości zakupów,

Uwaga: Opis, który narusza którykolwiek z powyższych punktów zostanie wymoderowany. W przypadku ponownego umieszczenia opisu niezgodnego z powyższą listą, konto Użytkownika może zostać zablokowane.
Strona wygenerowana 2023-09-26 15:03:54, 120