Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Poprzednie wersje regulaminu » sprzed 31.05.2010 r.


sprzed 31.05.2010 r.

Ostatnia zmiana: 07.05.2010 r.
zmieniono podpunkty w tabeli Tabelę XI.I

I. Postanowienia ogólne:

 1. Użytkownik ma prawo do wyboru opcji dodatkowych takich, jak np. promocja aukcji w serwisie.
 2. Podczas wyboru opcji dodatkowych Użytkownik ma prawo wybrać spłatę należności w postaci polskich złotych lub w postaci wirtualnej waluty Srebrne.
 3. Opłata za opcję dodatkową doliczana jest w momencie zastosowania opcji dodatkowej i wybrania przez Użytkownika formy należności w polskich złotych.
 4. Pełny wykaz opcji dodatkowych wraz z opłatami, które są za nie naliczane zawiera tabela XI.I.

Tabela XI.I. Opcje dodatkowe - cennik

Nazwa opcji dodatkowej Okres trwania Cena
Promocja - Pogrubienie 7 dni 1 zł (brutto)
Promocja - Pogrubienie 14 dni 2 zł (brutto)
Promocja - Pogrubienie 30 dni 3 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji
7 dni 2 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji 14 dni 3 zł (brutto)
Promocja - Wyróżnienie wizualne aukcji 30 dni 5 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 7 dni 4 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 14 dni 6 zł (brutto)
Promocja - W kategorii 30 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 7 dni 7 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 14 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna 30 dni 18 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 7 dni 10 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 14 dni
15 zł (brutto)
Promocja - Strona główna + strona kategorii 30 dni
25 zł (brutto)
Koszt wystawienia faktury papierowej - 5 zł (brutto)

II. Rozliczanie należności:

 1. Dla każdego Konta Użytkownika, rozliczenia prowadzone są oddzielnie.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do aktualnego stanu rachunku, w którym zawarte są wszystkie Jego należności związane z wybranymi przez niego opcjami dodatkowymi. Użytkownik ma również prawo wglądu do archiwalnych danych, jednak nie starszych niż wprowadzone 1 stycznia roku, poprzedzającego bieżący rok kalendarzowy.
 3. Użytkownik ma obowiązek spłaty zadłużenia dziesiątego dnia, po upływie końca okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy. Użytkownik nie ma obowiązku spłaty zadłużenia, jeśli kwota należności w danym okresie rozliczeniowym, nie przekroczyła 10,00 zł chyba, że na żądanie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lub w przypadku, gdy Użytkownik zażąda faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. W przypadku braku spłaty należności, Swistak.pl ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z płatnych usług, a nawet tymczasowo zablokować jego Konto.
 4. Należności wynikłe z korzystania z usług płatnych w serwisie, Użytkownik przekazuje na przypisany mu rachunek bankowy PayU S.A. Dopiero po wybraniu usługi "Płacę" i po zalogowaniu się Użytkownika na Jego konto bankowe, rachunek jest widoczny.
 5. W przypadku braku spłaty należności, Swistak.pl ma prawo do zablokowania Konta Użytkownikowi. W pierwszej kolejności dostępu do funkcji dodatkowych, a następnie do czasowego zablokowania konta Użytownika. Warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta Użytkownika, jest spłata wszystkich należności.
 6. W przypadku nadpłaty na koncie, Użytkownik może zażądać jej zwrotu, ale nadpłata w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na poczet aktualnie naliczonych należności. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na Jego dane teleadresowe. W przypadku, gdy wpłata na konto została dokonana przez system Płatności.pl, od nadpłaty odejmowana jest prowizja, którą poniosła spółka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, czyli 2,9% + 30 groszy brutto. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest odesłanie przez Użytkownika kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.

ostatnia zmiana: 29.04.2010 r.

Towary lub usługi na aukcjach Świstaka muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający aukcję jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

Opis aukcji w Świstaku nie może naruszać żadnego z poniższych punktów:

 • najistotniejsze elementy opisu aukcji powinny być stworzone w języku polskim,
 • opis powinien dotyczyć wyłącznie tego przedmiotu, który jest wystawiony na aukcji,
 • opis nie może zawierać informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd,
 • opis aukcji powinien zawierać dokładne informacje o sposobie dostarczenia towaru,
 • zabronione jest używanie w opisie aukcji słów kluczowych niezwiązanych z przedmiotem aukcji i mających na celu nieuzasadnione podwyższenie pozycji w wyszukiwarkach (np. w opisie aukcji telefonu, użyto popularnych słów kluczowych: mp3, sex, xxx, itp.),
 • opis powinien zawierać wszystkie niezbędne dane, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat ewentualnych braków lub uszkodzeń (o ile takie występują),
 • opis powinien jednoznacznie określać wszystkie istotne cechy produktu, nie zostawiając w ten sposób kupującemu wyboru co do istotnych cech towaru,
 • marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne i dokładne,
 • opis nie może w sposób bezpośredni naruszać obowiązującego prawa ani sugerować takiego sposobu użytkowania towaru, który narusza prawo lub jest nieetyczny,
 • opis oraz tytuł aukcji nie mogą zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne,
 • opis nie może zawierać oświadczenia o możliwości:
  • braku sprzedaży w przypadku zbyt niskiej ceny,
  • braku sprzedaży z powodu wystawienia Towaru w innych mediach.
  • sprzedaży "poza" Świstakiem.
 • opis nie może naruszać praw autorskich twórcy. Zdjęcia i teksty innych Użytkowników można wykorzystywać tylko za ich zgodą,
 • niedozwolone jest oferowanie opisanego Towaru "gratis" dla części lub wszystkich kupujących,
 • niedozwolone jest umieszczanie elementów programu partnerskiego Świstak (unikalnego linku, banera, buttona) w treści aukcji,
 • niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę. Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż cena za Towar jest ceną netto (bez VAT),
 • żadna część opisu nie moze byc umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym,
 • niedozwolone jest umieszczanie w tytule oraz opisie aukcji, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania wyszukiwarki umieszczonej w serwisie,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny swistak.pl:
  • na których prowadzona jest działalność handlowa (sprzedaż), w tym przede wszystkim sklepów internetowych oraz innych platform handlowych C2C/B2C,
  • nie związanych bezpośrednio ze sprzedawanym na tej aukcji towarem,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) w ramach domeny swistak.pl do kont innych użytkowników,
 • nie wolno używać kodów (skryptów) prowadzacych do destabilizacji serwisu oraz wprowadzających w błąd użytkownika,
 • w przypadku wystawienia na aukcji towaru w przedsprzedaży, w opisie aukcji należy zamieścić informację o terminie realizacji zamówienia,
 • opis aukcji nie może zawierać treści, które łamią postanowienia Regulaminu,
 • opis aukcji nie może zawierać reklam i innych formy promocji towarów oraz usług oferowanych poza serwis Świstak.pl,
 • opis aukcji nie może zawierać ofert zamiany przedmiotu lub usługi,
 • opis aukcji nie może zawierać informacji na temat organizowanych konkursów i akcji promocyjnych, w których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniej wartości zakupów.
 • opisy aukcji przedmiotów markowych związanych z odzieżą, galanterią i dodatkami muszą zawierać klauzule oryginalności. Brak klauzuli może spowodować usunięcie aukcji przez serwis i/lub blokadę konta Użytkownika. Przykład klauzuli oryginalności - "Oświadczam, iż wszystkie towary, które wystawiam na sprzedaż są w 100% oryginalne".

Uwaga: Aukcja, której opis narusza którykolwiek z powyższych punktów może zostać usunięta. W przypadku ponownego wystawienia aukcji naruszającej powyższą listę, konto Sprzedającego może zostać zablokowane.


Opis w zakładce "Strona o mnie" nie może naruszać żadnego z poniższych punktów:

 • opis nie może zawierać słów powszechnie uważanych za wulgarne,
 • niedozwolone jest umieszczanie elementów programu partnerskiego (unikalnego linku, banera, buttona),
 • zakazane jest reklamowanie innych serwisów aukcyjnych,
 • żadna część opisu nie może być umieszczona (np. poprzez stosowanie tagów DIV) poza obszarem do tego wyznaczonym,
 • niedozwolone jest umieszczanie linków (adresów stron WWW) spoza domeny swistak.pl:
  • na których prowadzona jest działalność handlowa (sprzedaż), w tym przede wszystkim sklepów internetowych oraz innych platform handlowych C2C/B2C. nie związanych bezpośrednio ze sprzedawanym na tej aukcji towarem.
 • opis aukcji nie może zawierać reklam i innych formy promocji towarów i usług oferowanych poza serwis Świstak.pl,
 • treści umieszczone na stronie "O mnie" nie mogą zawierać treści, które łamią Regulamin i obowiązujące przepisy prawa,
 • informacji zachęcających do zawiązywania transakcji poza serwisem Świstak.pl.
 • informacji na temat organizowanych konkursów i akcji promocyjnych, w których zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania lub poprzez osiągnięcie odpowiedniej wartości zakupów,

Uwaga: Opis, który narusza którykolwiek z powyższych punktów zostanie wymoderowany. W przypadku ponownego umieszczenia opisu niezgodnego z powyższą listą, konto Użytkownika może zostać zablokowane.


  Strona wygenerowana 2022-12-09 20:07:03, 120