Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Poprzednie wersje regulaminu » sprzed 18.12.2009 r.


sprzed 18.12.2009 r.

Podpunkt XI.4 Regulaminu "Opłaty i prowizje"

I. Postanowienia ogólne:

 1. Użytkownik ma prawo do wyboru opcji dodatkowych, które pozwalają w szczególny sposób promować Aukcje w Swistak.pl.
 2. Podczas wyboru opcji dodatkowych Użytkownik ma prawo wybrać spłatę należności w postaci polskich złotych lub w postaci wirtualnej waluty Srebrne.
 3. Opłata za opcję dodatkową doliczana jest w momencie zastosowania opcji dodatkowej i wybrania przez Użytkownika formy należności w polskich złotych.
 4. Opłaty za opcje dodatkowe naliczane są zgodnie z cennikiem opisanym w tabeli XI.I.

Tabela XI.I. Opcje dodatkowe - cennik

Nazwa opcji dodatkowej Okres trwania Cena
Promocja na stronie głównej 2 tygodnie 10 zł (brutto)
Promocja w kategorii 2 tygodnie 5 zł (brutto)
Promocja w aukcjach poprzez wyróżnienie 2 tygodnie 3 zł (brutto)

II. Rozliczanie należności:

 1. Dla każdego Konta Użytkownika, rozliczenia prowadzone są oddzielnie.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do aktualnego stanu rachunku, w którym zawarte są wszystkie Jego należności związane z wybranymi przez niego opcjami dodatkowymi. Użytkownik ma również prawo wglądu do archiwalnych danych, jednak nie starszych niż wprowadzone 1 stycznia roku, poprzedzającego bieżący rok kalendarzowy.
 3. Użytkownik ma obowiązek spłaty zadłużenia dziesiątego dnia, po upływie końca okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy. Użytkownik nie ma obowiązku spłaty zadłużenia, jeśli kwota należności w danym okresie rozliczeniowym, nie przekroczyła 10,00 zł chyba, że na żądanie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lub w przypadku, gdy Użytkownik zażąda faktury VAT za dany okres rozliczeniowy. W przypadku braku spłaty należności, Swistak.pl ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z płatnych usług, a nawet tymczasowo zablokować jego Konto.
 4. Należności wynikłe z korzystania z usług płatnych w serwisie, Użytkownik przekazuje na przypisany mu rachunek bankowy PayU S.A. Dopiero po wybraniu usługi "Płacę" i po zalogowaniu się Użytkownika na Jego konto bankowe, rachunek jest widoczny.
 5. W przypadku braku spłaty należności, Swistak.pl ma prawo do zablokowania Konta Użytkownikowi. W pierwszej kolejności dostępu do funkcji dodatkowych, a następnie do czasowego zablokowania konta Użytownika. Warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta Użytkownika, jest spłata wszystkich należności.
 6. W przypadku nadpłaty na koncie, Użytkownik może zażądać jej zwrotu, ale nadpłata w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na poczet aktualnie naliczonych należności. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na Jego dane teleadresowe. W przypadku, gdy wpłata na konto została dokonana przez system Płatności.pl, od nadpłaty odejmowana jest prowizja, którą poniosła spółka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, czyli 2,9% + 30 groszy brutto. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest odesłanie przez Użytkownika kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.

  Strona wygenerowana 2023-11-30 08:43:59, 120