Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Regulamin » Towary zakazane


Towary zakazane

ostatnia zmiana: 16.11.2011 r.

Na internetowej aukcji Świstak.pl istnieje bezwzględny zakaz wystawiania do sprzedaży towarów pochodzących z kradzieży, przemytu, jak również pozyskanych z innych nielegalnych źródeł, w myśl obowiązującego w Polsce prawa. W szczególności w serwisie nie można wystawiać następujących towarów:

 • materiałów zawierających treści pornograficzne (z udziałem osób niepełnoletnich, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt),
 • zdjęć erotycznych w postaci cyfrowej oraz filmów erotycznych w formatach innych niż VHS, VCD, DVD lub BLU-RAY,
 • materiałów pirotechnicznych i niebezpiecznych (broń):
  • broń palna, myśliwska, bojowa, sportowa, alarmowa, sygnałowa,
  • miotacze gazu obezwładniającego,
  • broni białej, której użycie może zagrażać życiu i zdrowiu (tonfy, kastety, pałki imitujące kij bejsbolowy, kusze, etc.),
  • fajerwerków, prochu palnego, etc.,
  • wiatrówek, których energia pocisku przekracza 17J.
 • niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • leków na receptę,
 • środków farmaceutycznych, dietetycznych oraz wszelkiego rodzaju produktów leczniczych,
 • narkotyków i środków odurzających, substancji psychotropowych lub tzw. środków zastępczych,
 • nielegalnych kopii oprogramowania/gier/filmów (także tzw. "kopii bezpieczeństwa"), naruszających prawa autorskie producentów,
 • numerów rejestracyjnych (cd-key), oprogramowania oraz usług związanych z łamaniem zabezpieczeń (crack, simlock) oraz wszelkich kodów i numerów seryjnych do programów/gier,
 • numerów GG, Tlen i innych komunikatorów oraz darmowych kont pocztowych/zaproszeń GMail, itp., a także oprogramowania umożliwiającego generowanie adresów e-mail z witryn internetowych oraz komunikatorów lub umożliwiających masowe wysyłanie wiadomości (komunikatów) do osób, które nie wyraziły na to zgody,
 • cudzych wartości intelektualnych, w szczególności muzyki w formacie MP3, dokumentów elektronicznych w formacie PDF,
 • licencji na sprzedaż programów oraz samych programów do oglądania TV oraz słuchania radia przez Internet,
 • licencji na sprzedaż wartości intelektualnych (w szczególności programów komputerowych), których nie jesteśmy autorami,
 • oprogramowań, których użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia komputera lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych,
 • oprogramowania służącego do usuwania lub zakładania blokady kart SIM w telefonach komórkowych oraz wszelkiego rodzaju informacji z takim działaniem związanych,
 • materiałów naruszających godność i dobra osobiste osób trzecich,
 • organów ludzkich i zwierzęcych,
 • żywych zwierząt należących do gatunków chronionych, a w przypadku pozostałych zwierząt Sprzedający musi wyraźnie oświadczyć, że zapewni bezpieczne i humanitarne warunki transportu,
 • alkoholu,
 • reklam usług namawiających do uczestnictwa we wszelkich piramidach finansowych, programach lojalnościowych,
 • aukcji reklamujących konkurencyjne serwisy aukcyjne (poprzez odniesienie w treści, zdjęcia, itp.),
 • papierów wartościowych, akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa, weksli, polis i produktów finansowych, za wyjątkiem celów kolekcjonerskich,
 • nieoryginalnych towarów; tzw. "podróbek",
 • danych osobowych i adresowych a w szczególności adresów e-mail,
 • wszelkich odnośników i linków internetowych, a także adresów sklepów, hurtowni i innych miejsc zbytu,
 • wszelkich towarów służących do jawnego nadużywania opcji komentarzy (sprzedaż zapałek, kartek papieru, tapet na pulpit w komputerze),
 • dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu oferowanych bez pojazdów, do których je wydano,
 • prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, itp.,
 • niewypełnionych kart gwarancyjnych oraz innych dokumentów in blanco,
 • ofert pracy, kupna i zamiany,
 • programów, publikacji elektronicznych oraz innych dóbr intelektualnych dostępnych w Internecie za darmo. Objęte są one dodatkowymi restrykcjami:
  Uwaga: programy, publikacje elektroniczne i inne dobra intelektualne dostępne za darmo w internecie mogą być wystawione na Świstaku tylko wówczas, gdy spełniają poniższe warunki:
  • w treści opisu znajduje się wyraźny i działający link (odnośnik) do strony, z której oferowany program/publikację/dobro intelektualne można pobrać za darmo,
  • sprzedaż oferowanego programu/publikacji/dobra intelektualnego nie narusza praw autora i/lub jest objęta Powszechną Licencją Publiczną (GNU General Public License, GPL),
 • rybackich narzędzi i urządzeń połowowych:
  • ciągnione: niewody, przywłoki, tuki, dragi,
  • stawne: wontony, słępy, drygawice, żaki, mieroże, kozaki, więcierze, wiersze, raczniki, przegrody, przestawy,
  • elektryczne, a także ich części, służące do połowu ryb przy pomocy prądu elektrycznego,
  • pozostałe: spławnice, cedzaki, sznury, rzutki, podrywki, pęczki oraz inne narzędzia, służące do połowu ryb pod lodem,
  • pompy połowowe i węgornie.
 • systemów do gier liczbowych, systemów inwestycji giełdowych oraz zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN,
 • przedmiotów zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
 • katalogów wysyłkowych i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,
 • wyrobów tytoniowych, chyba że o charakterze kolekcjonerskim (stosowny opis powinien każdorazowo znaleźć się na aukcji z tytoniem kolekcjonerskim) lub tytoniu w postaci liści nieodżyłowanych i nieprzetworzonych; przedmiot można uznać za kolekcjonerski, jeżeli posiada unikatowe opakowanie świadczące o jego wartości, w opisie aukcji nie znajdują się infromacje o przeznaczeniu wyrobu do spożycia, jego waga nie przekracza 150 gram (dotyczy tytoniu ciętego),
 • korpusów radioodtwarzaczy chyba, że Sprzedający posiada dowód zakupu radioodtwarzacza i umieści na aukcji numer seryjny lub identyfikacyjny odtwarzacza,
 • Srebrnych, czyli punktów przyznawanych w ramach programu lojalnościowego serwisu Świstak.pl.
Zakazowi promowania towarów w serwisie Świstak.pl podlegają:
 • wszystkie towary wymienione w punkcie XIII.1 Regulaminu,
 • rzeczy używane,
 • wszelkie materiały erotyczne i pornograficzne,
 • tytoń oraz nasiona tytoniu (w tym również o charakterze kolekcjonerskim),
 • nasiona marihuany,
 • wszelkiego rodzaju broń (w tym również o charakterze kolekcjonerskim).

Za prawdziwość złożonego oświadczenia odpowiada Sprzedający. Nieprawdziwe oświadczenie może narazić Sprzedającego na odpowiedzialność karną.

Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia każdej aukcji niezgodnej z Regulaminem (listą Towarów Zakazanych) lub aukcji budzącej wątpliwości. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, wraz z podaniem powodu usunięcia aukcji. Usunięta aukcja nie może zostać przywrócona.

Serwis Świstak.pl zastrzega sobie możliwość zmiany (modyfikacji) powyższej listy w każdej chwili informując o tym użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
Strona wygenerowana 2024-02-28 01:38:59, 120