Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc » Pozostałe informacje » Polityka prywatności


Polityka prywatności

 • Właściciel serwisu swistak.pl:
  Krzysztof Wielkanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZYSZTOF WIELKANOWSKI ZDROWIE I FORMA z siedzibą ul. Królowej Jadwigi nr 86, 30-212 Kraków , NIP: 8581769745, REGON: 122699221
  jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • Właściciel serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Celem niniejszej polityki jest określenie działań podejmowanych przez Właściciela serwisu w zakresie ochrony danych osobowych, przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem serwisu swistak.pl

 • Właściciel serwisu informuje, iż dane osobowe użytkowników serwisu podane w formularzach kontaktowych lub przy rejestracji konta będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług serwisu. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 • Podanie przez użytkownika serwisu jego danych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże bez tych danych Właściciel nie będzie w stanie zrealizować zamówienia

 • Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:

  • a.a) zapewnianie obsługi konta i transakcji wykonywanych przez użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

  • a.b) zakładania i zarządzania kontem lub kontami użytkownika;

  • a.c) umożliwienie pełnego korzystania z serwisu swistak.pl;

  • a.d) zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu ;

  • a.e) realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi użytkownikami za pośrednictwem serwisu swistak.pl

  • a.f) zapewnienie obsługi usług płatniczych oraz płatności prowizji

 • Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres posiadania przez użytkownika konta a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje użytkownikowi prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

 • Właściciel Serwisu jest uprawniony do przekazania danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Właściciela Serwisu, w szczególności firm kurierskich, biura rachunkowego oraz podwykonawców IT (w tym wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych), przy czym nastąpi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

 • Dane osobowe użytkownika nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, chyba że serwery, na których właściciel serwisu przechowuje dane będą znajdować się w państwie uznanym przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 • Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z usług Serwisu.

 • Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel serwisu potrzebuje m.in poniższych danych o użytkowniku:

  • imię i nazwisko użytkownika

  • adres dostawy,

  • telefon kontaktowy

 • Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Właścicielem serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

 • Właściciel serwisu gwarantuje użytkownikowi prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skontaktowanie się z Właścicielem serwisu pod adresem mailowym podanym w zakładce kontakt serwisu.

 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.

 • Wszystkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą udostępnione na Serwisie.

 • W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt używającformularza kontaktowego
Strona wygenerowana 2023-12-11 12:52:45, 120