(Rejestracja: 2012-05-20, Logowanie: Ponad pół roku temu)
Dane firmyOcena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


KONTAKT TELEFONICZNY POD NR TEL  881402004

 

REGULAMIN SKLEPU

 1

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

1. Właścicielem sklepu internetowego "ABIGAIL", zwanego w treści niniejszego regulaminu ?sklepem internetowym? jest Lucyna Wiaderska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H ABIGAIL Lucyna Wiaderska z siedzibą w Pabianicach ul Smugowa 3/9a  wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Zelowa pod numerem ewidencyjnym 2855, posługujący się numerem NIP 769-180-00-42, REGON 100939518.

 2

OFERTA

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.Pracownicy sklepu internetowego dokładają starań, by opisy i dane techniczne produktów dostępnych w sklepie były zgodne z opisami i danymi technicznymi podawanymi przez ich producentów. Jednakże sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne opisy i dane techniczne w przypadku gdy są tożsame z opisami i danymi technicznymi podanymi przez producenta.

4.Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

5.Produkty oferowane w sklepie internetowym nie są odzwierciedleniem aktualnych stanów magazynowych oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Chwilowa niedostępność produktów nie może stanowić podstawy do roszczeń zamawiającego wobec sklepu.

 3

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie danych umożliwiających potwierdzenie oraz realizację zamówienia, pozwalających na identyfikację zamawiającego, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne i stanowi wyrażenie zgody na posługiwanie się tymi danymi w procesie potwierdzenia i realizacji złożonego zamówienia.

2. Zamówienia potwierdzane są telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia.

3. Zamówienia, których potwierdzenie jest niemożliwe nie będą realizowane.

4.W przypadku braku towaru w magazynie w chwili realizacji zamówienia, sklep podejmie próbę sprowadzenia go od producenta. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia lub zaproponowany zostanie towar zastępczy.Zamówienie może zostać anulowane na prośbę klienta.

 4

FORMA PŁATNOŚCI

1. Zapłata za towary zakupione w sklepie internetowym następuję w formie przelewu bankowego bądź gotówką przy odbiorze towaru.

2.Przy składaniu zamówienia kupujący wybiera formę zapłaty przelewem bądź gotówką przy odbiorze. Numer rachunku bankowego sklepu internetowego na który należy wpłacić koszty zamówionych produktów oraz koszty przesyłki podany jest na każdej aukcji.

3.W przypadku wyboru zapłaty gotówką przy odbiorze towaru kupujący na podstawie listu przewozowego opłaca koszty zamówionych produktów oraz przesyłki za pobraniem.

.

 5

DOSTAWA I ODBIÓR OSOBISTY

1.Zamówienia złożone w sklepie internetowym dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., lub firmy kurierskiej K-EX

2.Wysyłka następuje w terminie od 1 do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przy opcji płatności za pobraniem bądź od daty otrzymania wpływu pieniędzy na konto przy wpłacie na rachunek bankowy.

W szczególnych wypadkach sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia realizacji zamówienia do 14 dni. Poczta Polska zastrzega sobie możliwość doręczenia przesyłki do 14 dni roboczych i dopiero po tym okresie nadawca może wystąpić z reklamacją. W wypadku zagubienia przesyłki przez Pocztę Polską kupującemu przysługuje nowy towar dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika.

3.Wysyłki są realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Sklep nie ma wpływu na godziny doręczeń zamówionych towarów i szybkość dostawy realizowanej przez przewoźników.

4. Dostawa zostanie dokonana na adres podany w formularzu zamówienia, z uwzględnieniem treści § 3 pkt. 2.

5.W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez kupującego sklep internetowy nie będzie mógł go potwierdzić z uwagi na błędne dane podane w formularzy zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

6.Zamówienia z wybraną formą płatności na rachunek bankowy sklepu internetowego, za które do 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie wpłyną środki mogą zostać automatycznie anulowane.

7.W przypadku, gdy kupujący anuluje złożone zamówienia po ustaleniu terminu dostawy, kupujący zostanie obciążony kosztami dostawy i zwrotu sprzętu do magazynu poniesionymi przez sprzedającego.

8.W przypadku towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania przedpłaty pełnej kwoty na konto sklepu internetowego.

9. Sklep internetowy zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia potwierdzonego w przypadku, gdy:

  • zamówiony towar nie jest dostępny na stanach magazynowych na skutek wyczerpania zapasów,
  • zamówiony towar uległ uszkodzeniu.                         

10. Opłata za dostawę oraz produkty nie zawiera usługi wniesienia (w przypadku towarów o wadze powyżej 30kg) oraz zastrzeżenia godzin doręczenia.

11. Opłata za transport może ulec zmianie w przypadku niestandardowych doręczeń, doręczenia do rąk własnych lub przy zakupie więcej jak 1 sztuki danego produktu.

12. Sklep umożliwia odbiór osobisty towarów zakupionych na aukcjach.

13. Odbiór osobisty możliwy jest  wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym możliwości odbioru.

W szczególnych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu możliwy jest odbiór po godzinach pracy sklepu.

14. W przypadku odbiorów osobistych sklep zastrzega sobie możliwość pobierania opłaty z tytułu poniesienia kosztów logistycznych/manipulacyjnych. Wszystkie koszty z tym związane podane są na aukcji w sekcji wysyłka.

15. Towar opłacony i nieodebrany w ciągu 3 miesięcy od daty wpłaty podlega przepadkowi na rzecz firmy ABIGAIL z tytułu kosztów magazynowania.

 6

REKLAMACJE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH I BRAKÓW

1.Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych  zawartości  (i jej opakowania zewnętrznego) przesyłki w obecności dostawcy.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności pracownika firmy dostarczającej protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki.

3.Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia bądź kradzieży całości lub części przesyłki w transporcie.

4.Kupujący ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się ze sklepem internetowym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w trakcie obecności doręczyciela.

5. Protokół szkody ma pełną moc jedynie wtedy, gdy został sporządzony w momencie doręczenia przesyłki.

6. Przyjęcie przez kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli nie wykonają Państwo wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostaje zamknięta.

7. Uszkodzony mechanicznie towar należy odesłać zabezpieczony w taki sam sposób w jaki był doręczony, w wypadku otrzymania przez sklep towaru niezabezpieczonego, który uległ kolejnym uszkodzeniom sklep zastrzega sobie prawo do naprawy urządzenia i odmowy usunięcia nowych uszkodzeń.

 7

REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta.

2.W przypadku, gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy gwarancyjnej zakupionego towaru kupujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancji.

3. Podstawą do dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki w wypadku zwrotu towarów zakupionych w sklepie.

5. Wymianie podlegają wyłącznie produkty z oświadczeniem serwisu o braku możliwości wykonania naprawy gwarancyjnej.

 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.Zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenie wysyłamy na żądanie)  w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2.Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być dostarczony wraz z jego oryginalnym opakowaniem, wszelkimi foliami zabezpieczającymi, dokumentami i paragonem niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

3.W przypadku gdy towar zostanie zwrócony w stanie zmienionym lub uszkodzonym kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

4.Przed odesłaniem towaru kupujący musi skontaktować się ze sklepem internetowym - drogą elektroniczną bądź telefonicznie - celem ustalenia adresu, na jaki należy dokonać zwrotu towaru.

5.W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie. Koszty przesyłki nie będą zwracane.

6. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru pokrywa kupujący.

7.Pieniądze za zamówiony towar zostaną zwrócone przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty otrzymania towaru przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym na numer rachunku bankowego lub adres podany w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.Sklep nie będzie przyjmował paczek za pobraniem wysłanych z tytułu odstąpienia od umowy.

9. Towar odebrany osobiście nie podlega zwrotom z tytułu odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy.

 9

POUFNOŚĆ DANYCH

1.Administratorem danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez firmę P.P.H ABIGAIL Lucyna Wiaderska.

2.Dane uzyskane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr101, poz. 926 z póz. zm.).

3.Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących jego osoby oraz możliwość ich aktualizacji.

4. Zebrane dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem firm przewozowych jedynie w celu transportu zamówionych produktów.

 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sklepu internetowego.

2.W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu


Strona wygenerowana 2018-05-26 16:28:46, 213