Konto firmowe
(Rejestracja: 2014-02-27, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Witamy w sklepie trendy__girl!

 

Jesteśmy legalnie działającą firmą zajmującą się wysyłkową sprzedażą detaliczną bielizny damskiej oraz męskiej renomowanych polskich firm oraz najmodniejszej odzieży.  

 

Dane firmy i dane do przelewu: 

Anna Kołaczkowska 

Anna Kołaczkowska
ul. Szkolna 21A, 42-208 Częstochowa

NIP: 5732725461 REGON: 243089760 

 

Nr rachunku bankowego:  

ING Bank Śląski 69 1050 1142 1000 0023 1184 6816 

 

Biuro handlowe (adres, na jaki należy kierować wszelką korespondencję, zwroty oraz reklamacje): 

Anna Kołaczkowska 

ul. Szkolna 21A, 42-208 Częstochowa 

 

Kontakt: 

od poniedziałku do piątku w godz. : 10.00-17.00 

soboty w godz.: 10.00-14.00 

e-mail: [email protected]  

 

Regulamin zakupów: 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej Allegro.pl dla użytkownika trendy__girl 

1.2 Sprzedawcą jest firma Anna Kołaczkowska z siedzibą w Częstochowie ul. Szkolna 21a NIP 5732725461 REGON 243089760. 

1.3 Podane w ofercie ceny są cenami brutto. 

 

2. Zakupy, płatności, dostawa. 

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. 

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty w filii w Częstochowie, ul. Szkolna 21a po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru do określonego punktu proszony jest o wypełnienie Formularza Opcji Dostawy lub niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: [email protected] 

- dane do wysyłki 

- wybór płatności  

- wybór opcji dostawy 

Koszt dostawy: 

- za pobraniem (płatność przy odbiorze) - koszt określony w opisie produktu 

- przedpłata na konto (wpłata na konto bankowe) - koszt określony w opisie produktu 

2.4 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane: Anna Kołaczkowska ul. Szkolna 21A, 42-208 Częstochowa  

Na numer konta bankowego:  

ING Bank Śląski 69 1050 1142 1000 0023 1184 6816 

W tytule płatności prosimy wpisać swój nick (nazwę użytkownia) z Allegro

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie 24h w dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki. Wyjątek stanowią aukcje, na których zaznaczone jest, że wysyłka następuje w terminie późniejszym.

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak gdyby przesyłka okazała się wadliwa, niekompletna prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.  

 

3. Odstąpienie od umowy

3.1 Każdemu klientowi, który dokonał zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługują prawa i obowiązki, o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym.  

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru. 

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych ?za pobraniem?.  

3.4 Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki. 

3.5 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw. 

 

4. Reklamacja 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać w celu sprawnej obsługi na adres podany w karcie gwarancyjnej. 

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

- zgłoszenie wady (usterki), 

- roszczenie, 

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź, 

4.3 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.  

 

5. Poufność i ochrona prywatności

5.1 Firma Anna Kołaczkowska została upoważniona do wykorzystywania wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.  

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).  

6.2 Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym. 

6.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego.  

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.  

6.5 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.  

6.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24: 

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna ? o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: 

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania, 

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1  

6.7 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.  

 


Strona wygenerowana 2018-05-24 12:48:33, 213