Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-09-15, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
4,9 / 5,0 z 3 opinii
Logistyka: 4,7 Od kupujących: 3
Towar: 5,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 5,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Regulamin aukcji

 1. PrettyShop.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez aukcje internetowe.
 2. Wszystkie produkty dostępne w PrettyShop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na aukcjach internetowych PrettyShop.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach PrettyShop.pl, PrettyShop.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 6. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze ? zapłata gotówką przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach PrettyShop.pl  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PrettyShop.pl, zamówienie jest przekazywane do magazynu PrettyShop.pl w celu przygotowania wysyłki.
 7. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez PrettyShop.pl.
 8. PrettyShop.pl odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi PrettyShop.pl o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku niezgodności produktu z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na własny koszt do PrettyShop.pl, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia. Informację o adresie na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.
 10. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w PrettyShop.pl, a niezgodnego z umową do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli PrettyShop.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 11. PrettyShop.pl ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do PrettyShop.pl. Jeżeli w ciągu 14 dni PrettyShop.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Klient.
 13. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 14. Informacje znajdujące się na aukcjach internetowych sklepu PrettyShop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu PrettyShop.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 15. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego PrettyShop.pl w związku z zakupami jest International Distribution Group. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 16. Klient dokonujący zakupu w PrettyShop.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w PrettyShop.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez International Distribution Group w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci internet opinii o IDG.

Strona wygenerowana 2018-05-28 05:40:18, 213