Jesteś tutaj › Profil użytkownika mangaspl › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2016-04-07, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


§1. Postanowienia ogólne


Właścicielem sklepu MANGAS jest Justyna Wrona (zwana dalej Sklepem), mająca siedzibę
pod adresem:


ul. Licznikowa 5/2
58-100 Świdnica
NIP: 8842733960
REGON: 363964099


§2. Przyjmowanie i realizowanie zamówień


1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są na stronie internetowej Sklepu.
2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez
Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu.
4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta poprawnego adresu
dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto
Sklepu (dot. zamówień płatnych przelewem) lub w momencie wysłania płatności za
pośrednictwem serwisu Przelewy24.
6. Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia jeśli wpłata nie nastąpi w ciągu 10
dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.
7. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem firmy
kurierskiej lub Poczty Polskiej pod adres wskazany w zamówieniu, możliwy jest również
odbiór osobisty w siedzibie firmy.
8. Koszty wynikłe z podania błędnych danych adresowych ponosi Klient.
9. Koszt wysyłki firmą kurierską jest stały niezależny od ilości zakupionych
produktów i wynosi 20,00 zł, natomiast koszt wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej
jest zależny od ilości zakupionych produktów oraz rodzaju przesyłki i wynosi od 9,00 zł do
15,00 zł.


§3. Czas dostawy


1. Czas liczony jest od momentu zapłaty za zamówienie, nie od daty zamówienia.
2. Czas jest podawany w dniach roboczych I wynosi 7 dni.


§4. Płatności


1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych
polskich wraz z podatkiem VAT.
2. Za zamówione produkty Klient płaci przelewem z góry lub gotówką przy odbiorze osobistym.
3. Koszty dostawy są uwzględnione na rachunku w cenach towarów.
4. Sklep nie wystawia faktur VAT, tylko rachunki.


§5. Reklamacje


1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.
2. W takim przypadku Klient powinien, po uprzedniej informacji, odesłać towar na adres Sklepu:


MANGAS Justyna Wrona
ul. Licznikwoa 5/2
58-100 Świdnica


3. Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory komputerowe, różnice między kolorem widzianym na ekranie a rzeczywistym kolorem wyrobu nie może stanowić podstawy do reklamacji.
4. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
6. Po uznaniu reklamacji Klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwróci wszystkie
koszty związane z odesłaniem wadliwego produktu przez Klienta.
8. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt nosi znamiona uszkodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem
przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem.
9. Przesyłki zgłoszone przez Klienta jako nieotrzymane na czas, będą reklamowane przez Sklep bezpośrednio u firmy kurierskiej.
10. Zwroty pieniędzy dla Klientów będą wykonywane na konto bankowe w ciągu 7 dni.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
? świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
? w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb


§6. Zwroty


1. Towary kupione w Sklepie Klient może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (zgodnie z Ustawą ochronie niektórych praw konsumentów Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r.).
2. Zwrot należy dokonać na adres Sklepu:


MANGAS Justyna Wrona
ul. Licznikwoa 5/2
58-100 Świdnica


3. Zwracane produkty nie mogą być zniszczone oraz nosić śladów używania.
4. Do przesyłki zwrotnej należy załączyć rachunek otrzymany wraz z produktem z dopisanym numerem konta bankowego, na który Sklep ma dokonać zwrotu pieniędzy. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki.
5. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
6. Zgodnie z Art. 10, ustęp 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwrotowi nie podlegają produkty zakupione na zamówienie.


§7. Prywatność


1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie WWW.fotokacik.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.


§8. Postanowienia końcowe


1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest związany z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


Strona wygenerowana 2018-06-25 13:34:02, 213