(Rejestracja: 2012-04-22, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


tel. 665 492 659

e-mail: [email protected]

Towar wysyłamy kurierem UPS. Czas dostawy 14-21 dni od wpłaty na konto.

Wszystkie przesyki są ubezpieczone.

W przypadku zakupienia kilku przedmiotów na naszych aukcjach za przesyłkę płacisz tylko raz.

Akceptujemy następujące formy płatności:
- przelew bankowy na konto
- płacę z allegro

Do każdego zakupionego towaru na prośbę kupującego wystawiamy fakturę VAT.

Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję producenta.

Sprzedawany towar jest fabrycznie nowy i pochodzi od oficjalnego dystrybutora.

Masz prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania.

Warunkiem odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży jest odesłanie na własny koszt oryginalnie zapakowanego i nie noszącego śladów użytkowania przedmiotu.

Z uwagi na weekend kontakt teledoniczny mozliwy bedzie od srody 02.05.2012.

Regulamin aukcji


§ 1

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a przyjmującym zamówienie, zwanym dalej Sprzedającym.

§ 2

W licytacji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolną do czynności prawnych. Udział w aukcji przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu

§ 3

Kupujący przystępując do licytacji składa ofertę kupna przedmiotu aukcji, która wiąże Kupującego w swych skutkach prawych i nie może być wycofana przez Kupującego. Kupujący powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem . Sprzedający nie odwołuje złożonych ofert. W przypadku braku zapłaty kupujący zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu nie wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży.

§ 4

Skutki prawne § 3 stosuje się także do każdego kolejnego postąpienia w aukcji.

§ 5

Kupujący składając ofertę kupna przyjmuje do wiadomości, że formą płatności za wygraną aukcję jest płatność z góry. Czas na dokonanie wpłaty to 7 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia aukcji. Za moment zapłaty uznaje się momentw w którym Sprzedający otrzyma wpłatę w pełnej wysokości (koszt zakupionego przedmiotu powiększony o koszty przesyłki). W przypadku nie dokonania wpłaty w powyższym okresie Sprzedający wysyła przypomnienie, a następnie po kolejnych 7 dniach ( w przypadku dalszego braku wpłaty ) Sprzedający występuje do serwisu allegro.pl o zwrot prowizji od sprzedaży.

§ 6

Wysyłka następuje w terminie 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty w formie przesyłki kurierskiej ubezpieczonej. Wyjątkowo termin ten może wydłużyć się do 21 dni, o czym Kupujący jest natychmiast informowany przez Sprzedającego. O wysyłce Sprzedający informuje kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący zobowiązuje się odebrać przesyłkę. Jeśli kupujący nie odbierze przesyłki, wraca ona do Sprzedającego. Ponowna wysyłka jest możliwa jedynie po uregulowaniu przez kupującego kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów ponownej wysyłki.

§ 7
Kupujący jest uprawniony do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki w obecności kuriera w trakcie jej odbioru. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§ 8

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru paczki od kuriera ubytku lub uszkodzenia jej zawartości Kupujący ma obowiązek sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody przez kuriera z oznaczoną datą i godziną, w obecności Kupującego. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o uszkodzeniu przesyłki bezzwłocznie w formie elektronicznej.
Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki jest równoczesne:
a) sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera w trakcie odbioru przesyłki
b) wysłanie Sprzedającemu kopii protokołu uszkodzenia przesyłki wraz ze zdjęciami uszkodzonego przedmiotu

§ 9

Sprzedawca winien rozpatrzyć reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki zwrotnej. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas 'za pobraniem'.

§ 10

W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający wysyła na swój koszt przedmiot aukcji wolny od wad, zwraca Kupującemu koszty zakupu przedmiotu w przypadku, gdy nie posiada tożsamego przedmiotu wolnego od wad na rachunek bankowy wskazany uprzednio przez Kupującego w formie elektronicznej.

§ 11

Kupujący może zrezygnować z zakupionego przedmiotu w terminie do 10 dni od daty odebrania przesyłki. Przedmiot aukcji winien być jednak:
a) nieużywany
b) nieuszkodzony
c) wysłany na koszt Kupującego w oryginalnym opakowaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej, jako przesyłka ubezpieczona.

§ 12

Kwotę za zakupiony przedmiot Sprzedający zwraca na rachunek bankowy wskazany uprzednio przez Kupującego w formie elektronicznej.
 

Strona wygenerowana 2018-04-20 16:45:23, 213