Konto firmowe
(Rejestracja: 2016-02-28, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 
Dane identyfikacyjne

Sprzedającym jest Andrzej Tryba, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (prowadzonej przez Ministra Rozwoju) pod firmą Herbuś Eko Trend Sklep Zielarsko-Medyczny Andrzej Tryba, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Ignacego Mościckiego 28/16, 33-100 Tarnów; NIP 8721307307; REGON 361718189; adres poczty elektronicznej: [email protected]; numer telefonu: 698 136 105; numer rachunku bankowego: 17 8805 0009 0047 2034 2000 0010.


 

Zasady zakupu

Dokonywanie zakupu jest dobrowolne. Swoją wolę zakupu wyrażacie Państwo składając zamówienie na towar wystawiony na aukcji. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.


 

Koszty wysyłki

Za wysyłkę mogą Państwo płacić tylko raz. Nawet przy zakupie kolejnych towarów z różnych moich aukcji koszty wysyłki mogą pozostać bez zmian (na przykład przy wysyłce poprzez Pocztex w serwisie Kurier 48 koszty jednej wysyłki są dla Państwa takie same niezależnie od ilości wysyłanych w niej towarów w wysokości 11,00 PLN przy opłacie z góry lub 13,50 PLN przy opłacie przy odbiorze). Decyzja oczywiście należy do Państwa, bowiem mają Państwo prawo otrzymania zamówionych towarów w dwóch lub więcej wysyłkach (w takim przypadku każda wysyłka jest płatna osobno). Ze wzgledów ekonomicznych i logistycznych sugerowanym i najbardziej odpowiednim sposobem wysyłki jest jedna wysyłka obejmująca wszystkie towary z wygranych przez Państwa aukcji. Decydując sie na jedną wysyłkę proszę (dla uniknięcia nieporozumień) wybrany przez Państwa sposób wysyłki zaznaczyć taki sam na wszystkich wygranych przez Państwa aukcjach.

Kupując towary z różnych moich aukcji na łączną kwotę powyżej 200,00 PLN nie ponoszą Państwo kosztów wysyłki (koszty wysyłki pokrywa Sprzedający). 

Realizacja zamówienia

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości (np. co do wysokości kosztów wysyłki) proszę skontaktować się ze Sprzedającym.

W celu sprawnej realizacji zamówienia mogą Państwo kontaktować się pocztą elektroniczną, telefonem, pocztą tradycyjną lub osobiście.

Kupując towary z różnych moich aukcji, proszę przed uregulowaniem zapłaty, najpierw uzgodnić łączną kwotę należności. Łączną kwotę należności proszę wpłacić niezwłocznie, lecz nie później niż w ciagu 14 dni przelewem na rachunek bankowy Sprzedajacego podając w tytule przelewu nr aukcji (nie dotyczy wysyłki z opłatą przy odbiorze). Zamówiony towar jest wysyłany przesyłką pocztową rejestrowaną w ciągu 1-3 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wpływu na konto bankowe Sprzedającego kwoty wynikającej z zamówienia wraz z kosztami wysyłki (w przypadku wybrania wysyłki z opłatą z góry) lub od dnia złożenia zamówienia (w przypadku wysyłki z opłatą przy odbiorze). Bieg terminu może zostać wydłużony z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub przyczyn losowych, które uniemożliwiają normalny tok realizacji zamówienia i których przewidzieć nie można.

 Doręczenie towarów nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania wysyłki (usługa Pocztex w serwisie Kurier 48) lub do czwartego dnia roboczego po dniu nadania wysyłki w pozostałych przypadkach.


 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Herbuś Eko Trend Sklep Zielarsko-Medyczny Andrzej Tryba; ul. Ignacego Mościckiego 28/16, 33-100 Tarnów; adres poczty elektronicznej: [email protected]; numer telefonu 698 136 105 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 

Sprawy sporne

 Sprzedający dokłada wszelkich starań by towar dostarczony był bez wad i ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

W sprawach spornych dotyczących towarów Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, poinformuje w tym czasie o terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej oraz regulaminami Poczty Polskiej.

Macie Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeżeli są Państwo konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mają Państwo prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego zawartej Umowy Sprzedaży lub
do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą lub skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Mogą Państwo także uzyskać porady korzystając np. z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707 Federacji Konsumentów.

 


Strona wygenerowana 2018-06-21 12:46:15, 213