Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-04-19, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcjiNiniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

I Dane właściciela

Właścicielem konta jest firma DIVERTINI Łukasz Wodniakowski.


 

Dane adresowe/kontaktowe sprzedawcy:

DIVERTINI

Łukasz Wodniakowski

ul. Gnieźnieńska 3/39

61-015 Poznań

NIP: 514-012-05-40

REGON: 360797229

Email: [email protected] 

Tel. 531 770 641 (w dni robocze w godzinach 9:00-16:00)


 

PŁATNOŚCI

Płatności przelewem proszę przekazywać na nasze konto:

Numer konta: 25 1870 1045 2078 1207 7359 0001

Nazwa banku: Bank Smart

W tytule przelewu proszę podać nazwę użytkownika Świstak oraz numer aukcji


  

II INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO:

  1. Wszystkie oferowane przez nas produkty są fabrycznie nowe
  2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto ? zawierają podatek VAT.
  3. Na życzenie kupującego wystawiamy Fakturę.
  4. Koszty dostawy podawane są w sekcji "Koszty dostawy".   Dostawa towarów odbywa się przez wybrany i określony w zamówieniu sposób. W przypadku zakupu kilku przedmiotów wysyłane są one w jednej przesyłce. Na koszt transportu nie ma wpływu ilość zakupionych przedmiotów i wynosi tyle ile należna kwota za transport w wybranym sposobie dostawy. Zamówienia powyżej 150zł wysyłane są na nas koszt. 
  5. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  6. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
  7. Wysyłkę realizujemy w ciągu 1-2 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty
  8. Po dokonaniu zakupu proszę o dokonanie wyboru opcji dostawy
  9. Jeśli okaże się, że dobrali Państwo nieodpowiedni rozmiar lub kolor, można wymienić produkt (o ile jest dostępny) na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W celu wymianynależy skontaktować się z nami mailowo a dodatkowo do paczki dołączyć informację opisującą problem, wraz z danymi, które pozwolą nam zidentyfikować zamówienie. Zwroty proszę kierować na adres firmy. Koszty wysyłki w obie strony pokrywa Kupujący.
  10. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


 


III Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

Konsument może w ciągu 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może je wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy  lub wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]


 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


 

W przypadku wysyłki na adres poczty elektronicznej konsument otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie odpowiedzi na przesłany e-mail na adres nadawcy.


 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) umowę uważa się za niezawartą.


 

  Zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w tej sytuacji obowiązek rozliczenia się. Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powinien dokonać tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Należy przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania (nie dotyczy to sytuacji, a której sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta).


 

Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia. Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zatem jeżeli były do wyboru takie opcje dostawy towaru jak: odbiór osobisty 0 zł, list polecony 10 zł, kurier 20 zł, to sprzedawca zwraca konsumentowi koszt w wysokości 10 zł (najtańszy z zaproponowanych opcji). Nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia rzeczy.


 

Konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Oznacza to, że sprawdzenie właściwości produktu może odbywać się tak jak w sklepie stacjonarnym (czyli np. można przymierzyć bluzkę, ale nie można założyć jej do pracy). Jeżeli konsument zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami. Nie będzie mógł jednak tego uczynić, jeżeli nie poinformuje konsumenta o możliwości i terminie odstąpienia od umowy oraz istnieniu formularza, za pomocą którego można tego dokonać.


Brak możliwości odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Świstak nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. rzeczy ozdobione haftem na indywidualne zamówienie ). 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego niżej.  


IV Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

DIVERTINI Łukasz Wodniakowski 
ul. Gnieźnieńska 3/39
61-015 Poznań

Ja .................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży


 

następującej/ych rzeczy ......................................................................................................... 

 
numer/ry oferty .................................................................................................................... 

 
Data zawarcia umowy ....................................................,


 

data odbioru ....................................................... 

 
Imię i nazwisko .......................................................... 

 
Login Świstak ................................................. 

 
Adres ................................................. 

 
Data ..............................................  

Podpis ........................................  ( tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej ).  


Strona wygenerowana 2018-05-27 18:31:16, 213