Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-11-20, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Witamy na stronie sklepu Alejarozkoszy.pl !


Jesteśmy sklepem internetowym mającym oferty najbardziej znanych erotycznych marek jak Fleshlight, Tenga, JimmyJane oraz Bswish 


Każdy klient dokonujący zakupów w naszym sklepie otrzyma profesjonalny produkt  najwyższej jakości.
Oferujemy różnorodność produktów w poszczególnych kategoriach i markach.

Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji oraz przejrzyste procedury zakupów.

 

REGULAMIN

 

1.     Sklep Alejarozkoszy.pl jest prowadzony przez firmę:

  Firma Handlowa- Mariusz Stoszewski

  ul.Wodniaków 6/38

  08-110 Siedlce

  NIP: 8211296349, REGON:146930007

 KONTO BANKOWE: 82 1090 2590 0000 0001 2215 3628

 dalej nazywaną ?Sprzedającym?.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana ?Klientem?.

 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

8. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

 

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osoboweSprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.alejarozkoszy.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu        uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu alejarozkoszy.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

ZWROTY, REKLAMACJE

 

W przypadku, gdy towar nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, Konsument ma możliwość  zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami.

 

Zwrot

 

Zapakowane produkty należy odesłać na adres:

Firma Handlowa -Mariusz Stoszewski, ul. Wodniaków 6/38, 08-110 Siedlce.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu otrzymanego z towarem wraz z wypełnionym formularzem zwrotu towaru( dostepny na stronie).

Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu.  Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi.

Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

Zgodnie z brzmieniem ustawy 'Kodeks cywilny? w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

Reklamacje

 

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny ( dostępny na stronie).

Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:

Firma Handlowa -Mariusz Stoszewski, ul. Wodniaków 6/38, 08-110 Siedlce.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Pozostałe informacji zawarte są w Regulaminie zakupów.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze Sklepem.

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU bez podania przyczyny
Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:
.......................................................................................................................................................
.........................
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):
.......................................................................................................................................................
.........................
.......................................................................................................................................................
.........................
Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):
.......................................................................................................................................................
.........................
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000
roku, nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z firmą:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
i zwracam wymienione poniżej towary.
2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym
konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu
sprzedaży (paragon, faktura, rachunek) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego
towaru.
Data otrzymania towaru:
.........................................................................................................................................
Numer dokumentu sprzedaży (paragonu, faktury, rachunku):
....................................................................................
Zwracane towary:
Nazwa ,Ilość, Cena brutto
Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Właściciel rachunku:
..............................................................................................................................................

FORMULARZ REKLAMACYJNY TOWARU

 

????? ?.????.

Data , Miejscowość

Informacje o kliencie:

Imię i nazwisko ???????????

Adres ???????????????

Telefon i e-mail???????????.

Numer faktury,paragonu lub rachunku???????????..

 

Informacje o produkcie:

Nazwa (symbol): ??????????????????????????????????

Przyczyna reklamacji, dokładny opis wady:

 

?????????????????????..............................................................

 

?????????????????????????????????????

 

?????????????????????????????????????

 

Reklamowany towar Klient wysyła na własny koszt. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu (faktura, paragon lub rachunek), oraz niniejszy formularz reklamacyjny.

Produkt należy wysłać przesyłką rejestrowaną (zachowując dowód nadania) ponieważ w przypadku uznania reklamacji Firma Handlowa- Mariusz Stoszewski zwraca koszty przesyłki poniesione przez Klienta.

Towar należy odesłać na adres: Firma Handlowa -Mariusz Stoszewski, ul. Wodniaków 6/38, 08-110 Siedlce.

 

Żądanie klienta*:

1. Wymiana na pełnowartościowy towar

2. Zwrot pieniędzy

 

 

W przypadku nie uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki w obie strony pokrywa Klient.

Zgadzam się z treścią tego formularza.

 

Data i czytelny podpis klienta: ??????????????

 

Przyjęcie reklamacji/zwrotu:

Imię i nazwisko osoby przyjmującej ???????????????.

Data: ???????????????????????????..

Uwagi: ???????????????

 

 


Strona wygenerowana 2018-05-20 18:38:38, 213