Konto firmowe
(Rejestracja: 2011-10-23, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 Dzień dobry Państwu,

jest nam niezmiernie miło, że zdecydowali się Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o nas. W sprzedaży pracujemy od ponad 20 lat i przyjęliśmy zasadę :
 "obsługujemy naszych Klientów tak, jak sami chcielibyśmy być obsłużeni". 

Uznajemy reklamacje zgodnie ze złotą zasadą handlową: "Klient ma zawsze rację".

Zapraszamy na zakupy i prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
 

Informacje o firmie:
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę UPS-Usługi Profesjonalnej Sprzedaży, M.Bura, ul. Licealna 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki. Firma jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 527-102-34-35; Regon 010956736
2. Prowadzimy sprzedaż artykułów służących do domowego wyrobu nalewek, wina i piwa oraz innych towarów w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Dokonując zakupu na wystawionych przez nas aukcjach Klient akceptuje bezwarunkowo poniższy Regulamin.


SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Przelew na konto, płatności Allegro, opłata za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki.

2. Przelew bankowy na konto firmy UPS- Usługi Profesjonalnej Sprzedaży, M.Bura numer konta  Multibank 16 1140 2017 0000 4902 0638 8633 
3. Koszty dostawy są podane na stronie aukcji i zależą od wybranego sposobu przesyłki oraz sposobu zapłaty.

DOSTAWA TOWARÓW
1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską DPD oraz przez Pocztę Polską. Kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w dni robocze.
4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę lub od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. Dostawy będą realizowane w ciągu jednego Dnia roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem do godziny 15:00, a dzień następujący po nim jest Dniem roboczym. W innym przypadku dostawy będą realizowane w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami roboczymi. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.
5. Za właściwą godzinę uznaje się godzinę na serwerze Sprzedawcy, jest ona widoczna w potwierdzeniu, jakie otrzymuje Klient po złożeniu zamówienia.
6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki.
7. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
8. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i podpisem kuriera. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje bez kompletnego protokołu nie będą uznawane.

REKLAMACJE I ZWROTY Z KLIENTAMI NIE BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? KC.
3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

REKLAMACJE I ZWROTY W PRZYPADKU TRANSAKCJI Z KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.
3. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
4. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy, od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy, chyba że obowiązują w tym zakresie terminy krótsze, wynikające w szczególności z Rozporządzenia Ministra Gospodarki lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową.
5. Konsument, który dokonał zakupu w sklepie internetowym www.zdrowenalewki.pl  , zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zamówionego Towaru wraz z oświadczeniem przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Treść dołączonego oświadczenia powinna zawierać: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oświadczenie: ?niniejszym odstępuję od umowy na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny? oraz czytelny podpis Konsumenta. Do odsyłanego Towaru należy także załączyć fakturę VAT detaliczną. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.
6. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów.
7. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.
8. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według KPC.


 


Strona wygenerowana 2018-05-23 13:47:51, 213