Jesteś tutaj › Profil użytkownika GsmZone › Strona "o mnie"
(Rejestracja: 2013-10-15, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 Przedmiotem naszych aukcji jest usługa polegająca na pośrednictwie w zamówieniu wybranego przez Kupującego towaru bezpośrednio u zagranicznego dystrybutora oraz przekazanie płatności za towar i transport w imieniu Kupującego.

 
 
Zakres oferowanych przez nas usług pośrednictwa obejmuje: złożenie zamówienia w imieniu Kupującego, przekazanie płatności w imieniu Kupującego, zlecenie wysyłki towaru na adres Kupującego oraz udzielenie pomocy w procedurze zwrotu.
 
Dokonując zakupu na naszej aukcji Kupujący zleca realizację w swoim imieniu zamówienia produktu opisanego na aukcji bezpośrednio u dystrybutora. Nawiązywana jest tym samym umowa pośrednictwa zakupu oraz oznacza to, że Kupujący jest importerem danego towaru, wprowadzając go na obszar Unii Europejskiej. Przesyłka może zostać objęta procedurą celną. W przypadku naliczenia cła lub vat, ewentualne opłaty z tym związane (celne), Kupujący zobowiązany jest do uregulowania we własnym zakresie, gdyż to on jest importerem towaru.
 
Nie pośredniczymy w zamówieniu żadnych towarów, które naruszają prawa autorskie osób trzecich. Za ewentualne przedmioty, które takowe prawo mogą naruszać odpowiada wyłącznie  Dystrybutor, który naruszając warunki zamówienia taki przedmiot wysyła. Kupujący jako importer akceptuje, iż w przypadku gdy zdobędzie wiedzę, iż zamówiony towar może naruszać prawa osób trzecich jest zobowiązany do nieodebrania przedmiotu, który to zostanie zwrócony do Dystrybutora. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji występujemy do Dystrybutora w imieniu Kupującego o zwrot kosztów i po ich otrzymaniu dokonujemy zwrotu Kupującemu uiszczonej wpłaty. Kupujący zatrzymując przedmiot ponosi za to wyłączną odpowiedzialność.
 
 
Towar wysyłany jest z Hong Kongu, Singapuru lub Chin bezpośrednio od dystrybutorów w przeciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub od otrzymania potwierdzenia zrealizowanej płatności poprzez PayU.
W sporadycznych przypadkach (np. okres świąteczny i noworoczny, okres Chińskiego Nowego Roku, okres urlopu sprzedawcy) czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 
Po zakupie Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza opcji dostawy z prawidłowym adresem do wysyłki, aktualnym numerem telefonu oraz kolorem towaru (jeśli na aukcji jest możliwość jego wyboru).
W przypadku możliwości wyboru koloru towaru zakupionego na aukcji  prosimy o informację o dokonanym wyborze koloru w wypełnionym formularzu opcji dostawy. Brak podania koloru może spowodować opóźnienie w wysyłce towaru bądź losowe wybranie koloru.
Po zadeklarowaniu formy płatności, wyboru koloru/modelu ? towar jest odkładany na okres maksymalnie 3 dni roboczych. Po tym okresie wszelkie zażalenia odnośnie niedostępności towaru lub koloru nie będą rozpatrywane.
 
Każdy towar jest wysyłany w oddzielnej przesyłce, nie ma możliwości łączenia zamówień. Do każdego dodatkowego przedmiotu należy dodać osobno koszty przesyłki określone w aukcji w zakładce ?dostawa i płatność?.
 
W Polsce przesyłkę dostarcza Poczta Polska lub sporadycznie firma kurierska.
W razie nieobecności adresata przesyłkę należy odebrać na podstawie awizo w najbliższej siedzibie firmy kurierskiej lub na poczcie.
Kupujący zobowiązuje się sprawdzić zawartość oraz stan przesyłki przed jej odebraniem od pracownika Poczty Polskiej. W przypadku gdy towar nie będzie zgodny z zamówieniem, brak będzie towaru bądź będzie posiadał widoczne uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest spisać protokół szkody oraz odmówić przyjęcia przedmiotu. Następnie Kupujący zobowiązany jest powiadomić nas o zaistniałej sytuacji oraz przesłać kopię protokołu szkody poprzez e-mail bądź pocztą. Działając w imieniu Kupującego powiadamiamy o zaistniałej sytuacji Dystrybutora  oraz przekazujemy mu kopię protokołu szkody. Po otrzymaniu zwrotu przez Dystrybutora  towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad/zgodny z zamówieniem.
 
Czas dostawy zamówionego towaru wynosi 10-60 dni roboczych ?może ulec wydłużeniu w okresie świątecznym i noworocznym oraz w czasie Chińskiego Nowego Roku.
Nie odpowiadamy za opóźnienia dostarczenia towaru przez przewoźnika.
 
Z racji tego, że towar wysyłany jest z zagranicy, nie ma możliwości jego wysłania za pobraniem oraz odbioru osobistego
 
Towar objęty jest gwarancją dystrybutora. Okres gwarancji określony jest każdorazowo dla poszczególnej transakcji
Prosimy o kontakt mailowy w celu rozpoczęcia procedury gwarancyjnej oraz podania adresu dystrybutora do odesłania towaru.
Gwarancji nie podlegają wady wynikłe z:
?         użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
?         naturalnego zużywania się,
?         celowego uszkodzenia,
?         braku konserwacji
?         uszkodzenia mechanicznego
?         zalania
?         zapylenia
?         zbicia ekranu
?         ingerencji w oprogramowanie
?         uszkodzeń baterii, kabli, słuchawek, ładowarki.
Gwarancji nie podlega również towar, który Kupujący  - bez porozumienia z nami - próbował naprawić we własnym zakresie w jakimkolwiek serwisie lub samodzielnie.
Dowodem ingerencji są zawsze uszkodzenia Plomb Gwarancyjnych.
Jeżeli chodzi o części Gsm to również należy je wysłać do kraju nadania , by uznane zostało uszkodzenie lub inna usterka nie wynikająca z Ludzkiej ingerencji. (Wada Fabryczna)
Odsprzedanie towaru osobie trzeciej powoduje utratę gwarancji. Dystrybutor nie realizuje napraw gwarancyjnych towarów odstrzedanych osobom trzecim.
 
Jeżeli reklamacja jest zasadna produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Zaleca się zachowanie opakowania . Nowy (lub naprawiony) towar zostanie wysłany po odesłaniu (przez Kupującego) wadliwego towaru i przeprowadzeniu przez dystrybutora procedury reklamacyjnej. Nie mamy wpływu na czas trwania i efekty procedury reklamacyjnej i nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte przez dystrybutora 
Koszty dostarczenia towaru do dystrybutora oraz jego odesłania ponosi Kupujący.
 
Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. ?O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny? (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. 
Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. 
Zwrot jest możliwy również tylko wtedy gdy towar dotrze do nas nie nosząc śladów użytkowania ani uszkodzenia w czasie transportu - produkty uszkodzone w czasie transportu będą odsyłane do klienta, a zwrot nie będzie uwzględniony.
Koszt odesłania towaru do Dystrybutora z zagranicy oraz koszt transportu przedmiotu do Kupującego nie jest zwracany. Zwrot kwoty za towar jest dokonywany w ciągu 14 dni  na konto bankowe Kupującego, po otrzymaniu zwrotu przez Dystrybutora.
 
Nie jest możliwe odstąpienie przez Kupującego od zawartej umowy jeżeli zakupiony przedmiot został już wysłany przez dystrybutora i jest w trakcie dostawy (dotyczy to również sytuacji opóźniania w dostawie z winy przewoźnika, tj. poczty lub kuriera). Bezpodstawne będą wówczas jakiekolwiek roszczenia dot. zwrotu pieniędzy.
 
Kupujący oświadcza, że rozumie i akceptuje fakt, iż towar jest do niego wysyłany bezpośrednio od dystrybutorów z Wlk. Brytanii, Hong Kongu, Singapuru lub Chin i z przyczyn niezależnych od nas mogą nastąpić opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, na które nie mamy żadnego wpływu i za które nie ponosimy odpowiedzialności - nie jest to powodem do odstąpienia od umowy kupna ? sprzedaży.
 
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji transakcji bez podania przyczyny.
 

Strona wygenerowana 2018-05-25 03:35:33, 213