Jesteś tutaj › Profil użytkownika E_YARN › Strona "o mnie"
(Rejestracja: 2013-06-03, Logowanie: Ponad pół roku temu)
Dane firmyOcena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 1. Konto E_YARN w serwisie Świstak.pl jest kontem firmy: e-Yarn Olga Bil, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Wileńskiej 5 (NIP: 5732634965, REGON: 243172419), rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. nr 57 1050 1142 1000 0091 3198 5708;

 2. Towary oferowane na naszej aukcji są nowe.

 3. Zdjęcia zamieszczone na aukcjach przedstawiają autentyczny towar. Zdjęcia mogą nie oddawać w pełni barwy towaru będącego przedmiotem aukcji, co może wynikać z różnic z ustawieniach sprzętu komputerowego. W razie wątpliwości przed dokonaniem zamówienia prosimy o kontakt.
 4. Cena podana na aukcji jest ceną za sztukę towaru.

 5. Płatności należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. nr 57 1050 1142 1000 0091 3198 5708.
  W tytule przelewu należy podać kolejno: [nick w serwisie Świstak.pl] [numer aukcji] [nazwę towaru]
 6. Firma e-Yarn Olga Bil nie jest płatnikiem VAT, na życzenie Klienta wystawiamy rachunek za zakupiony towar.
 7. Okres oczekiwania na wpłatę to 7 dni roboczych. Po tym terminie aukcja zostanie uznana za nieudaną z winy Kupującego.
 8. Wysyłka zakupionego towaru dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.  Pełnomocnictwo do wysyłki jest udzielane przez Kupującego Sprzedającemu i dotyczy przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.:

  8.1  Po wybraniu opcji ?Kup teraz? Kupujący udziela automatycznie pełnomocnictwa Sprzedającemu na jednorazowe zawarcie umowy z Pocztą Polską na nadanie przesyłki w imieniu Kupującego i na Jego koszt.

  8.2  Brak zgody na udzielenie pełnomocnictwa musi zostać przesłane pisemnie, na adres e-mail firmy: [email protected]

  8.3  Koszty opakowania są wliczane w cenę towaru.
 9. Na zakupiony na aukcji towar przysługuje zwrot lub reklamacja.

  Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271): 

  'Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.'(art. 7 ust. 1).
   'Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy usługi - od dnia jej zawarcia.' (art. 10 ust. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  9.1 Warunkiem odstąpienia jest wysłanie na adres firmy towaru wraz z otrzymanym dowodem zakupu oraz wyjaśnieniem przyczyny zwrotu.

  9.2 Towar podlega zwrotowi tylko i wyłącznie wtedy, gdy:
  - jest nieuszkodzony;
  - metki, banderole i inne oznaczenia są nienaruszone;
  - nie nosi śladów użytkowania;
  - jest kompletny

  9.3 
  Przed dokonaniem zwrotu zakupionego towaru (jego odesłaniem) prosimy o kontakt. Paczki, których się nie spodziewamy, nie będą odbierane.

  9.4 Kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni po odesłaniu zakupionego towaru na adres firmy. 

  9.5 Koszt przesyłki towaru podlegającemu zwrotowi ponosi Kupujący dokonujący zwrotu towaru.


  9.6 Zgodnie z informacją zamieszczoną w pkt. 3. przyczyną reklamacji nie może być minimalna różnica kolorystyczna towaru, wynikająca z ustawień sprzętowych.

  9.7 Kupujący ma prawo do reklamacji, gdy towar znacznie odbiega od opisu zawartego w aukcji (towar jest niezgodny z umową) lub gdy posiada wady ukryte, które były nieznane Kupującemu w momencie zawierania umowy kupna-sprzedaży.

  9.8 Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie w formie pisemnej przyczyn reklamacji, które wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz reklamowanym towarem należy przesłać na adres firmy, na koszt Kupującego.

  9.9. Podobnie, jak w przypadku zwrotów, prosimy o wcześniejszy kontakt.

  9.10 Przesyłki, których się nie spodziewamy, nie będą odbierane.

  9.11 Jeśli po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, jej wynikiem będzie zwrot pieniędzy za towar, będzie on dokonany przelewem bankowym na wskazany numer konta Kupującego, reklamującego dany towar.

  9.12 Jeśli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, koszty przesyłki ponosi Kupujący.

  9.13 Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

  9.14 Uprawnienia gwarancyjne na towar wygasają w przypadku, gdy:

  - towar posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne;
  - banderole lub metki zostały usunięte lub znajdują się w stanie uniemożliwiającym identyfikację produktu;
  - usterka wynika z nieprawidłowego użytkowania danego produktu;
  - brak dowodu zakupu danego towaru na aukcji firmy
  e-Yarn Olga Bil


  UWAGA!
  Przed pokwitowaniem odbioru proszę sprawdzić stan paczki, czy nie została uszkodzona w trakcie transportu (czy nie została podziurawiona, pognieciona, zamoknięta itp.). W razie podejrzenia ingerencji w zawartość opakowania, Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.
  W przypadku takiej sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym. Przesyłka zostanie wysłana drugi raz do Kupującego lub w przypadku braku identycznego towaru na stanie, zostanie zwrócona równowartość pieniężna włącznie z kosztami przesyłki.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy dodatkowych pytań związanych z aukcją prosimy o kontakt:
  e-mail: [email protected]
  tel. 668 663 020

   
   

 


Strona wygenerowana 2018-04-22 14:40:58, 213