Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-06-09, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Projekt i wykonanie Profito

Gadu-gadu: 6631472
Skype: dzieckoity.pl

Telefon: 604779884
E-mail: [email protected]
 
Witamy serdecznie wszystkich kupujących :
użytkownik allegro: DzieckoiTy oraz
www.dzieckoity.pl

firma:
BroSystem Nowak Stefan
ul. Ziarnista 1, 61-625 Poznan
NIP 777-188-31-59
Firma BroSystem zajmuje się handlem internetowym od 2009 roku,
koncepcja powstania, związana jest z przyjściem na świat nowego członka rodziny.
Nasze doświadczenie jako rodziców, trudne i wspaniałe chwile związane z narodzinami oraz wychowaniem dziecka pozwolą
na zrozumienie Waszych, jako 'rodziców' potrzeb i wymagań.
Mamy nadzieję, że oferowane produkty zaspokoją potrzeby Waszych pociech ,
jak i Was samych.


Wierzymy, że zdobyte doświadczenie i liczne kontakty sprawią, iż zakupy na naszych
aukcjach będą przebiegały sprawnie,

a poziom  kultury ich przeprowadzania będzie wstanie zadowolić najbardziej wymagających klientów. Życzymy udanych zakupów oraz doznania wspaniałych i radosnych chwil
z Waszymi pociechami.

Pamiętaj jeśli masz pytanie skontaktuj się :
tel. 604779884, 604779884
skype: dzieckoity.pl
GG6631472
Zapraszamy do kontaktu również na:

Pamiętaj! Przed zakupem przeczytaj opis oferowanego produktu, znajdziesz tam
wszelkie informacje jakich poszukujesz.
Towar przed wysyłką jest sprawdzany pod względem ilościowym i jakościowym.
Nasz firma korzysta z usług DPD Masterlink Polska oraz Poczta SA

UWAGA:w przypadku dostaw kurierskich jesteś zobowiązany do rozpakowania
produktu i sprawdzenia jego zawartości, w obecności kuriera, nawet jeśli
jego opakowanie nie wskazuje na  naruszenie.

Jeśli zawartości nie jest zgodna z zakupionym przedmiotem pod względem
ilościowym lub jakości przedmiotu, produkt jest uszkodzony twoim obowiązkiem jest sprawdzenie tego i ewentualne spisanie protokołu. Informacja o brakach lub niezgodności produktu prosimy zgłaszać w chwili dostarczenia lub w dniu dostarczenia przesyłki.
 

REGULAMIN zakupów DzieckoiTy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu oraz konta  prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej ' o mnie'w sposób umożlwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca ? Brosystem Nowak Stefan z siedzibą w 61-625 Poznań ul. Ziarnista 1, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 777-188-31-59, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep ? zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług.
 3. Nabywca ? Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Umowa sprzedaży ? umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług ? umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa ? obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin ? niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Świstak.pl - platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami.
 9. Materiały ? informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 10. Użytkownik ? użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3. Użytkownik może korzystać z serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA w serwisie Świstak.pl oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu ? tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SERWISIE DzieckoiTy ? ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w serwisie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych - serwisu Swistak.pl
 2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
  Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 4. Zamawiający dokonujący zakupu w Serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy , na której funkcjonuje serwis w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, serwis przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 7. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

V. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w serwisie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. (możliwość uzgodnienia telefonicznie lub droga elektroniczną)
 2. Wszystkie ceny w serwisie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 5. Dostępne formy płatności:

       Karty płatnicze:

       ?     Visa
       ?     Visa Electron
       ?     MasterCard
       ?     Maestro

       ePrzelewy:
       ?     Płacę z inteligo (inteligo)
       ?     mTransfer (mBank)
       ?     MultiTransfer (MultiBank)
       ?     Płać z Nordea (Nordea)
       ?     Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
       ?     Przelew z BPH (Bank BPH)
       ?     Płacę z iPKO (PKO BP)
       ?     Pekao24Przelew (Bank Pekao)
       ?     Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy)
       ?     PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
       ?     MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
       ?     Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
       ?     Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
       ?     Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
       ?     Płać z ING  (ING Bank Śląski)
       ?     Credit Agricole Bank Polska S.A.
       ?     Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)

       Przelewy półautomatyczne:
       ?     Deutsche Bank Polska S.A.
       ?     Invest Bank S.A.
       ?     Kredyt Bank S.A.
       ?     Raiffaisen Bank Polska S.A.
       ?     Bank Pocztowy S.A.
       ?     Bank Spółdzielczy we Wschowie

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy ? np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
 5. UWAGA:w przypadku dostaw kurierskich jesteś zobowiązany do rozpakowania
  produktu i sprawdzenia jego zawartości, w obecności kuriera, nawet jeśli
  jego opakowanie nie wskazuje na  naruszenie.

  Jeśli zawartości nie jest zgodna z zakupionym przedmiotem pod względem
  ilościowym lub jakości przedmiotu, produkt jest uszkodzony twoim obowiązkiem jest sprawdzenie tego i ewentualne spisanie protokołu.
  W innych przypadkach reklamacje ilościowe, lub jakościowe, uszkodzenia
  produktów nie będą uznawane.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym serwisu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w serwisie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane ? w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Zamawiający dokonujący zakupu w serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje serwis, wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki pocztowej na adres [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, Nick z sewisu Swistak.pl
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. oryginał lub kserokopie dowodu zakupu
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi ? w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. a poniżej.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
 3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
  1. gdy świadczenie usługi rozpoczęto ? za zgodą Nabywcy ? przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
  2. po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
  3. w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. w przypadku dostarczania prasy,
  7. w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
  8. jeśli produkt jest w stanie zmienionym od momentu dostarczenia go do nabywcy,  nosi ślady użytkowania lub nie jest kompletny.
 5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

X. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym).
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku serwisu, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w tym regulaminie.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 2013-06-20

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Pisma reklamacyjne i protokoły odstąpienia od umowy kupna- sprzedaży udostępniane sa na prośbę konsumenta drogą elektroniczną. (mail)

 

 
MediaBaner
 
 
Większość oferowanych produkty na naszych aukcjach są dostępne w magazynie, za jego pośrednictwem jesteśmy wstanie
wysłać dany produkt
w każdy zakątek Polski w ciągu 24 lub 48 godzin. ( chyba, że opis aukcji stanowi inaczej)
Większość produktów to nowy towar - pochodzi bezpośrednio od producenta lub dystrybutora. Wszystkie oferowane produkty
posiadają gwarancję realizowaną na terenie Polski.( chyba, że aukcja stanowi inaczej, produkty na gwarancji posiadają
taką informację w opisie)
Regulamin gwarancji określają producenci poszczególnych produktów,
wszelkie naprawy w ramach gwarancji są bezpłatne.
 
Przesyłka kurierska

Nie zarabiamy na przesyłkach, dlatego nasze przesyłki  są w bardzo
niskich cenach, niezależnie od ilości przedmiotów zakupionych u nas
w ciągu jednego dnia (również w ramach innych aukcji)
płacisz za jedną usługę transportową. U nas zakupione przez
Ciebie wartościowe towary otrzymasz szybko i bezpiecznie.


Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej

15-20 PLN


5-14 PLN

Przesyłka kurierska za pobraniem


UWAGA: po dokonaniu zakupu otrzymasz wiadomość z prośbą o
jego potwierdzenie,  wymagane jest to do rezerwacji produktu, a następnie sprzedaży dla Ciebie
(tylko produkty IT)

Uwaga: podczas odbioru przesyłki sprawdź jej zawartość,
podpisując list kurierowi zatwierdzasz jej poprawność, stan ilościowy,
jeśli produkt jest inny, wybrakowany lub posiada uszkodzenia mechaniczne,
Jesteś zobowiązany do sporządzenia protokołu w obecności kuriera,
jest to niezbędne w przypadku reklamowania przesyłki i produktu.


Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pobraniem

23-25 PLN

16 PLN
 
Oblicz ratę

Oferujemy kompleksową obsługę 'przez internet' w systemie ratalnym Żagiel, co pozwoli Ci na rozłożenie
w czasie
wydatku związanego z zakupem produktu. Jeśli jesteś zainteresowany taką formą płatności, napisz do nas maila
z zapytaniem o konkretny produkt z podaniem nr aukcji i nazwy przedmiotu na [email protected], otrzymasz link zwrotny
do strony banku, po wypełnieniu wymaganych danych skontaktuje się z tobą pracownik banku i przedstawi ofertę.

Informujemy, że okres kredytowania w Żagiel S.A. wynosi od 10 do 36 miesięcy, minimalna kwota kredytu to 300 PLN brutto.


Jak kupić na raty...
 
 


Do wszystkich produktów dołączony jest dokument: wz, paragon lub faktura.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem:    lub

  88 1140 2004 0000 3402 6282 8037

                                                                                                                              
     89 1020 4027 0000 1302 0438 5894

 

 

    29 1140 2017 0000 4402 1123 4764

  

 

 

 

DANE FIRMY
BROsystem Nowak Stefan
ul. Ziarnista 1 61-625 POZNAŃ
NIP 777-188-31-59
REGON 300003928

Gadu-gadu:
6631472
Skype: dzieckoity.pl

Telefon: 660-704-025
E-mail: [email protected]Punkt odbiorów osobistych, przed odbiorem prosimy o kontakt telefoniczny.
BIURO: Czarna Rola 33


61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 33
Godziny pracy: pon-pt 9-17, soboty nieczynne
 
 

Kupując na naszych aukcjach dostajesz gwarancję zadowolenia!!!

Gwarantujemy Ci możliwość rezygnacji z dokonanego zakupu (bez podania przyczyny)
w ciągu 10 dni od daty zakupu.

Zwracany towar nie może być używany, opakowanie ani inny element
wyposażenia nie może nosić śladów użytkowania, ani zniszczenia. produkt musi być kompletny i zwrócony w oryginalnym opakowaniu producenta.
( wraz z wszelkimi dodatkami)

Koszt wysyłki odesłania towaru nie podlegają zwrotowi, przed odesłaniem produkt prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu.

* przedstawiony szablon aukcji jest własnością firmy BROSYSTEM Nowak Stefan. Zakazuje się
powielania, rozpowszechniania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania materiałów bez pisemnej zgody firmy Brosystem. W przypadku naruszenia w/w roszczeń właściciel zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich
roszczeń przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
**Licytując akceptujesz zasady aukcji.


 
otoPanel

Strona wygenerowana 2018-05-25 05:46:41, 213