Jak wybrać alarm do domu?

Bezpieczeństwo powinno leżeć na sercu wszystkim właścicielom domów. Ochrona najbliższych i zgromadzonego majątku nie jest łatwa, zwłaszcza dziś, kiedy cały czas poszerza się przestępczość. Złodzieje stają się coraz bardziej bezczelni więc automatycznie, należy stosować o wiele lepsze zabezpieczenia domów. Jednym ze sposobów jest założenie dobrego alarmu, który nie tylko przestraszy włamywaczy, obudzi czujność właścicieli domu i sąsiadów, ale również wezwie w razie potrzeby wykwalifikowaną ochronę, jako oddział prewencyjny. Jak dobrać alarm do domu i na jakie parametry należy przy tym zwrócić uwagę?

Na skróty...

Ważne parametry i funkcje alarmów

alarmy - jak wybrać?

Alarmy do domów można podzielić biorąc pod uwagę przyporządkowaną dla nich klasę systemu alarmowego. Generalnie, istnieją cztery klasy alarmów, dlatego też w miarę sprawnie można wybrać właściwy dla nas alarm. Niezwykle istotne jest określenie w sposób trafny klasy systemu alarmowego, ponieważ od naszej decyzji w tym względzie będzie zależeć wiele innych wyborów, które związane będą już z doborem urządzeń towarzyszących alarmowi oraz z konfiguracją systemu alarmowego.

Kupując alarm domowy zwróć uwagę na to, czy jest on zgodny z aktualną Polską Normą (tj. normą PN-EN 50131 – jest to Norma Europejska wprowadzona do Polskich Norm po 2000r. metodą uznaniową).  Pierwszy arkusz tej normy tj. PN-EN 50131-1:2007 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe” podaje definicję czterech klas bezpieczeństwa, które uzależnione są od przewidywanej wiedzy przestępców. Jak można się domyślić, najniższą klasą bezpieczeństwa jest Klasa 1 a najwyższą Klasa 4.

Klasa 1 będzie odpowiednia dla osób, które uważają, że nie są narażone na włamania. Dodatkowo, nadaje się ona do zastosowania u osób, które sądzą, że intruz lub włamywacz będzie posiadał niewielki poziom wiedzy o systemach alarmowych oraz będzie dysponował ograniczonym zakresem łatwo dostępnych narzędzi. Słowem, alarm ten sprawdzi się w momencie, gdy nasz dom zdecyduje się obrabować złodziej- nowicjusz. Kolejne klasy określają większe ryzyko włamania i kradzieży i większą wiedzę złodzieja dotyczącą systemów alarmowych.

Klasy alarmów mogą być też przedstawione z wykorzystaniem normy PN-E-08390-14:1993, która klasyfikuje pod kątem chronionych dóbr. Alarmy według tej normy dzielą się na klasy A, B, C i S. Najniższe wymagania stawiane są alarmom klasy A, a najwyższe – klasie S.

Klasa A (popularna) ochrania mienie małej wartości, które można wymienić lub zastąpić. Klasa B (standardowa) dotyczy mienia średniej wartości, które również można wymienić lub zastąpić, oraz dokumentów lub przedmiotów o wartości zabytkowej lub muzealnej, występujące w powtarzalnych egzemplarzach lub które można bez większych problemów odtworzyć. Obejmuje także dokumenty zawierające tajemnicę służbową. Klasa C (profesjonalna) dotyczy z kolei mienia dużej wartości, dokumentów lub przedmiotów, mające zabytkową wartość, niepowtarzalne w kraju, dokumentów o dużej wartości, których uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież, jak również poznanie, może prowadzić do dużych szkód, oraz życia ludzi związanych z wymienionymi uprzednio wartościami. Na koniec, klasa S (specjalna) to alarmy chroniące mienie bardzo dużej wartości, przedmioty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kultury światowej, dokumenty, których kradzież, jak również poznanie lub przejrzenie przez osoby niepowołane, może zagrażać porządkowi społecznemu, osłabieniu obronności albo egzystencji państwa oraz życie wielu ludzi. Większość dostępnych na rynku alarmów przynależy do klasy C.

Po wybraniu klasy bezpieczeństwa alarmu, można przystąpić do projektowania zabezpieczeń dla domu lub mieszkania i jednoczesnego wyboru urządzeń, jakie będą niezbędne do montażu całego systemu alarmowego. Warto podkreślić, że wszystkie zastosowane urządzenia powinny się koniecznie charakteryzować klasą co najmniej taką, jaka wcześniej została określona dla bezpieczeństwa całego systemu. Informacje dotyczące spełniania przez urządzenia wymagań normy w zakresie przynależności do odpowiedniej klasy, można znaleźć w kartach katalogowych, które dodawane są do wszystkich urządzeń alarmowych.

Alarm nie tylko pozwala na szybkie i skuteczne wykrycie wtargnięcia intruza w czasie nieobecności domowników, ale także umożliwia podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy w danym momencie przebywają w domu. System alarmowy powinien być uzupełniony o elementy tzw. ochrony obwodowej. Należą do nich czujki kontaktowe lub wibracyjne. Dzięki nim i przy wykorzystaniu odpowiedniej centrali alarmowej, można załączyć czuwanie „dzienne”, w którym domownicy swobodnie mogą poruszać się wewnątrz chronionego obszaru, zaś próba wtargnięcia z zewnątrz uruchomi sygnalizację alarmu. Co ciekawe, w zasadzie większość systemów alarmowych śmiało można rozbudować o dodatkowe czujki. Pozwalają one na wykrycie innych zagrożeń niż włamanie, a mianowicie: zalanie wodą, ulatnianie gazów (zarówno trujących, wybuchowych, jak i usypiających stosowanych w niektórych rodzajach włamań).

Należy zwrócić uwagę na funkcję powiadamiania odpowiednich organów o zagrożeniu w naszym domu. W zależności od przewidywanych łączy telekomunikacyjnych, system alarmowy można wyposażyć w specjalne moduły pozwalające przesyłać komunikaty głosowe przez linię telefoniczną, wiadomości SMS czy e-maile.

Dynamicznie rozwijająca się technologia bezprzewodowa likwiduje problemy w instalacji systemu alarmowego. Można bowiem zastosować radiowe połączenia czujek i centrali alarmowej, które jest alternatywą dla okablowania. Istniejące w chwili obecnej dwukierunkowe systemu komunikujące się bezprzewodowo drogą radiową, zapewniając identyczną skuteczność jak systemy tradycyjne.

Do zdecydowanie najbardziej kompleksowych systemów alarmowych zalicza się alarmy umożliwiające wykorzystanie bezprzewodowych czujek i wyposażone we wbudowany moduł GSM do monitorowania, powiadamiania SMS i zdalnego sterowania. Łączą one zaawansowaną centralę alarmową z funkcjonalnością tzw. „inteligentnego domu” Pozwalają dodatkowo realizować ciekawe funkcje i gwarantują łatwą rozbudowę w przyszłości.

Popularni producenci alarmów i ich produkty

Do najczęściej wybieranych marek systemów alarmowych zalicza się: Daitem, Dantom, DSC, Monacor, Jablotron, Elmes, Paradox, Pyronix, Ropam, Satel, Zamel, Radio-link, Pro Alarm, Mielke, Orno, Inim,Eura-Tech, E-System, Elektrobock itd. Najtańsze, słabe jakościowo alarmy kupimy już za kilkadziesiąt złotych. Za kompleksowe systemy alarmowe przyjdzie nam zapłacić o wiele więcej.

Najczęściej zadawane pytania przed zakupem

 • Którą klasę alarmu muszę wybrać, jeśli mieszkam na niebezpiecznym osiedlu?

  Najlepiej wybierz system alarmowy zakwalifikowany do czwartej, najwyższej klasy bezpieczeństwa. Klasa 4 jest przypisana do alarmów, które powinny być zastosowane wtedy, gdy ryzyko włamania lub kradzieży oceniane jest jako wysokie. Klasa 4 ma zastosowanie, w przypadkach w których względy bezpieczeństwa mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi czynnikami. Alarm taki będzie odpowiedni, gdy przewidujemy, że intruz lub złodziej posiadać będzie możliwości lub środki do szczegółowego planowania włamania lub kradzieży oraz dysponować będzie pełnym zakresem wyposażenia łącznie z możliwością podmiany części składowych systemu alarmowego.

 • Jaki system alarmowy będzie najlepszy dla domku jednorodzinnego?

  Dla standardowych domków jednorodzinnych oraz do mieszkań blokowych najlepsze są systemy alarmowe należące do drugiej klasy bezpieczeństwa. Zapewniają one optymalny poziom ochrony przed włamywaczami i innymi intruzami.

 • Czym są klasy B, C i S?

  Określenie klasy bezpieczeństwa alarmu literą, a nie cyfrą, oznacza, że urządzenie alarmowe zostało sklasyfikowane według archaicznej Polskiej Normy PN-E-08390. Niektóre z arkuszy tej normy takie jak PN-E-08390-14:1993 nie zostały jeszcze wycofane i nadal obowiązują. Norma PN-E-08390-14:1993 klasyfikuje systemy alarmowe nie pod kątem umiejętności przestępców (tak jak norma PN-EN 50131-1:2007), ale pod kątem chronionych dóbr.

 • Czy alarmy domowe muszą posiadać specjalne certyfikaty?

  Certyfikacja urządzeń i systemów alarmowych w Polsce jest dobrowolna. Jednym z ośrodków kwalifikujących urządzenia na podstawie normy PN-E-08390-14:1993 jest Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM”. Można szybko sprawdzić, czy nabyty alarm posiada świadectwo kwalifikacyjne TECHOM’u i do jakiej klasy zostało zakwalifikowane. W tym celu wystarczy zajrzeć na stronę techom.pl.

Podsumowanie

Skuteczny system alarmowy to najlepszy sposób na zabezpieczenie domu. Trudno jednak wybrać najbardziej optymalny dla naszych potrzeb alarm, ponieważ na rynku dostępne są różne typy tego rodzaju urządzeń. Niemniej jednak, dzięki niniejszemu poradnikowi o wiele łatwiej będzie Wam dokonać zakupu alarmu, które spełni Wasze potrzeby w sposób jak najpełniejszy. Statystyki policyjne pokazują, że systemy alarmowe skutecznie chronią domy prywatne i mieszkania przed włamaniem. Tak więc już na etapie projektowania domu należy uwzględnić obecne i przyszłe wymagania odnoszące się do instalacji systemu alarmowego.

Podobne poradniki


Strona wygenerowana 2020-07-06 22:52:25, 213