Rodzaje środków owadobójczych

Na świecie występuje szacunkowo milion gatunków owadów. Nie ulega wątpliwości, że wielu przedstawicieli tej wielkiej rodziny zwierząt, jest nader kłopotliwych, zwłaszcza komary, muchy, kleszcze, a także owady niszczące uprawy i sady. Na szczęście, na rynku dostępne są liczne środki owadobójcze, które z mniejszą bądź większą skutecznością usuną problem uciążliwych owadów. Jakie środki owadobójcze występują na rynku? O tym w dalszych częściach poradnika.

Na skróty...

Ważne parametry i funkcje środków owadobójczych

rodzaje środków owadobójczych

Środki owadobójcze, to inaczej insektycydy, albo pestycydy. Są one syntetycznymi substancjami chemicznymi, które stosowane są do zwalczania szkodników owadzich nie tylko w uprawach rolnych, ale także w lasach i sadach. Do grona środków owadobójczych zalicza się także preparaty wykorzystywane w domach prywatnych.

Warto powiedzieć, że środki owadobójcze są stosowane do zwalczania owadów, które przyczyniają się do niszczenia roślin uprawnych lub przenoszą poważne choroby. W skład środków owadobójczych wchodzą związki nieorganiczne. związki arsenu, ołowiu i miedzi. Niektóre ze środków owadobójczych mogą zawierać naturalne związki organiczne, takie jak rotenon, pyretryna oraz nikotyna. Zdarza się, że do substancji owadobójczych dodawane są również środki syntetyczne, czyli węglowodory chlorowane, karbaminiany oraz organiczne estry fosforu. Często zawarte w nich są także hormony owadów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że środki owadobójcze zawierają substancje szkodliwe dla ludzi. Mogą wpływać na układ nerwowy, a także na układ pokarmowy. Stanowią również zagrożenie dla środowiska naturalnego i z uwagi na to są zabronione w wielu krajach.

Generalnie, środki owadobójcze można podzielić na trzy grupy rodzajowe, a mianowicie na:

 • Środki owadobójcze gazowe, które oddziaływają na owady za pośrednictwem ich dróg oddechowych. Zalicza się do nich cyjanowodór, tlenek etylenu, aldehyd mrówkowy czy tlenek siarki IV.
 • Środki owadobójcze działające na owady poprzez pokrywy ciała – są to środki tzw. kontaktowe, bądź też oddziaływają na narządy trawienne owadów – są to tzw. środki wewnętrzne. Zalicza się do nich związki fosforu, baru, talu, arsenu, czy też anabrazyny.
 • Środki owadobójcze przedostające się zarówno przez drogi oddechowe, jak i pokrywy ciała i narządy trawienne owadów, czyli obiema drogami. Są to na przykład preparaty nikotynowe, fluorowe, arsenowe, gameksan czy DDT.
 • Ze względu na skład chemiczny środków owadobójczych można wyróżnić zupełnie inną systematykę. Insektycydy dzielą się zatem na:

 • Insektycydy organofosforanowe, czyli tzw. fosforoorganiczne – są to silnie trujące estry alkoholi kwasu ortofosforowego, które stosowane są jako środki owadobójcze. Zalicza się do nich takie preparaty jak: TEPP, Dianizion, Paration, Paraokson, Trichlorfon, Malation. Środki te mogą wchłaniać się bezpośrednio przez skórę, przewód pokarmowy i drogi oddechowe. Łatwo przenikają przez naturalne bariery ochronne organizmu i powodują paraliż mięśni.
 • Insektycydy karbaminianowe – nazywane również karbaminowymi. To grupa środków owadobójczych, które są pochodną kwasu karbaminowego. Są one skutecznymi środkami owadobójczymi, ale jednocześnie działają toksycznie na pożyteczne pszczoły czy też na ryby. Należą do nich takie preparaty jak karbaryl, primor, izolan, aldikarb.
 • Insektycydy polichlorowe – obejmują dużą grupę związków chemicznych, przede wszystkim węglowodorów w różnym stopniu chlorowanych i posiadających różną budowę. W zależności od prezentowanej budowy chemicznej związków, wykazują różną skuteczność w likwidacji owadów oraz jednocześnie różną szkodliwość dla człowieka i przyrody. W grupie insektycydów polichlorowych wymienia się takie preparaty jak: DDT, Aldrynę, Dieldrynę i Lindanę.
 • Insektycydy neonikotynowe – to substancje bardzo szkodliwe dla pszczół. Działają one systemicznie we wszystkich częściach roślin, również w kwiatach, a więc w nektarze i pyłkach. Już najmniejsza dawka tych substancji powoduje zaburzenia w zachowaniu pszczół, które mogą prowadzić do ich śmierci. Do tej grupy należą m.in. Imidacloprid, Firponil, Thiametoxam i Clothianidin (Klotianidyna, Chlotianidyna).
 • Pyretroidy – są to naturalne i syntetyczne środki owadobójcze, a więc również środki ochrony roślin. Warto dodać, że są one zaliczane do trzeciej generacji insektycydów. Działają w sposób wybiórczy, są na przykład wysoce trujące dla owadów, a mało szkodliwe dla ludzi i innych organizmów wyższych. Nie są toksyczne dla grzybów. Na owady działają natomiast w sposób kontaktowy i żołądkowy, mogą przeciwdziałać zamykaniu przetchlinek. Śmierć owada następuje przez przesuszenie. Do pyretroidów zalicza się pyretrynę, jasmolinę, cynerynę, aletrynę i rozmetrynę.
 • Inne środki – czyli tlenek wapnia, kwas borowy, trioksan, nikotyna i Cyklon B.
 • Jeśli pod uwagę weźmiemy rodzaj owadów, do jakich przeznaczony jest dany środek owadobójczy, można wyróżnić preparaty:

 • Na karaluchy
 • Na kleszcze
 • Na komary
 • Na korniki
 • Na mrówki
 • Na muszki owocówki
 • Na muchy
 • Na osy i szerszenie
 • Na owady pełzające
 • Na pająki
 • Na rybiki cukrowe
 • Na mole
 • Na roztocza
 • Na pluskwy
 • Na prusaki
 • Na pchły
 • Na meszki
 • Na żuki
 • Popularni producenci środków owadobójczych i ich produkty

  W Polsce rynek środków owadobójczych nie jest bardzo rozwinięty, ponieważ mocno uzależniony jest od pogody. Przez to sprzedaż insektycydów jest nieprzewidywalna i niestabilna. Do najważniejszych producentów środków owadobójczych zalicza się: AGRECOL Sp.z o.o. , AGRIMPEX Sp.zo.o, AMPOL - MEROL Sp. z o.o, AQUAEL, BALSAX, RETAX, Bayer CropScience, BEST-PEST Sp.J, Bio-dal, Biovita Spółka jawna, BIOWIN, BRADAS, BRAPTA, BROS Sp.j., CENTNAS Sp.z o.o., CNOS-Vilmorin, Cnos-Vilmorin, CROMPTON USA, DEMAR, EXPO-NET, FH DOLPOL, FH DOLPOL, Fikszo Polska Sp.zo.o., Firma Wielobranżowa "Bartosz Dorociak", Fiskars, Fitt Poland Sp. z o.o., Florada, FLORALAND DISTRIBUTION Sp.z o.o., FOLPAK- Baranowski, Form-Plastic Sp.z o.o., Fosfan S.A., FREGETA S.A., Galicja Sp. z o.o., GARDENA Polska Sp zo.o., GLOBOL POLSKA Sp.z o.o., GRAMINEX-NASIONA Sp.z o.o., GRILEX SP.J., GRILL-IMPEX, Hantpol, Himal, HOST INTERNATIONAL, Hydroogród, IncoVeritas S.A., Kwazar Corporation Sp. z o.o., LAGUNA, LE-MA-POL, MARMA Polskie Folie, MAROLEX Sp.z o.o., Mastergrill, Mitsui Chemicals Inc., Oleksy, P.P.H. Agronas Sp.z o.o., PLANTPOL, POLAN Sp.z o.o., PPH HIMAL, PPHU Sumin, PPU ISKRA, PROVEN, RAMP, Rolimpex Nasiona S.A., SANITA pH GROUP, Scotts Poland Sp.zo.o., SKWAT Spółka Jawna, Tamark S.A., Target Sp. z o.o., TECHMŁOT, TETRA POND, Themar Import-export Sp. zo.o., Unichem, VIGONEZ , ZAMOJSCY, ZCH ORGANIKA-AZOT S.A., Zielony Dom-Kozielski sp.zo.o.

  Najczęściej zadawane pytania przed zakupem

  • Jak DDT wpływa na człowieka?

   Środki owadobójcze przedostające się drogami oddechowymi, czy powłokami ciała owadów, mogą w pewnym stopniu oddziaływać na człowieka. Trzeba powiedzieć, że brak kontroli i nadmierne stosowanie tych pestycydów w krajach wysoko rozwiniętych pod względem gospodarczym, doprowadziło do kumulacji DDT w organizmie człowieka. To z kolei stało się przyczyną poważnego zachwiania równowagi hormonalnej i wystąpienia chorób nowotworowych u człowieka.

  • O czego pochodzi nazwa insektycydy?

   Nazwa ta została nadana na określenie ogólnie środków owadobójczych. Z języka łacińskiego słowo insetca oznacza owada, zaś słowo credo w tłumaczeniu oznacza zabijam. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie środki owadobójcze rzeczywiście zabijają owady. Niektóre preparaty mające określony skład chemiczny, jedynie ograniczają rozwój danej grupy owadów, co przekłada się na ich ilość.

  • Czy środki owadobójcze są powszechnie dostępne?

   Nie, w niektórych krajach insektycydy zostały zabronione, ponieważ szkodliwie oddziaływają na środowisko, ludzi i zwierzęta. Insektycydy powodowały m.in. zmniejszenie grubości skorupek jaj u ptaków drapieżnych, co wpływało na zdecydowane zmniejszenie liczby ptaków osiągających dojrzałość. Zbyt duże korzystanie ze środków owadobójczych wpływało również ujemnie na zapylanie roślin.

  • Jakie środki owadobójcze są dopuszczone do obrotu w Polsce?

   Na polskim rynku są sprzedawane środki owadobójcze dzielone się na preparaty ochrony roślin oraz produkty biobójcze. W myśl obowiązującej Ustawy w obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą znajdować się jedynie te produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie Ministra Zdrowia. Ze względu na bezpieczeństwo istotny jest również zapis, który mówi, że produkty biobójcze znajdujące się w obrocie muszą być sprzedawane wyłącznie w oryginalnych i szczelnych opakowaniach jednostkowych, a przy ich stosowaniu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie.

  Podsumowanie

  Niegdyś do ograniczania rozmnażania lub zabijania szkodliwych owadów stosowano rozmaite naturalne substancje, które miały właściwości owadobójcze. Do takich substancji można zaliczyć tytoń. Jednocześnie, wprowadzenie do powszechnego użycia insektycydów w rolnictwie stało się motorem napędzającym produkcję rolną w XX wieku. Dziś z uwagi na szkodliwe działanie środków owadobójczych na środowisko, ludzi i zwierzęta, coraz częściej ogranicza się ich zastosowanie lub kompletnie eliminuje się je z użycia na rzecz naturalnych środków.

  Podobne poradniki


  Strona wygenerowana 2020-05-26 19:38:12, 213