(Rejestracja: 2011-06-15, Logowanie: Ponad pół roku temu)

REGON: 300139540, Marcin Wojciechowski, tel. 65 5722490, Polska, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń, Wielkopolskie, 17 1500 1517 1215 1006 6895 0000


Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


I. Informacje ogólne

1.Właścicielem firmy ?Wojo? jest Marcin Wojciechowski, z siedzibą w miejscowości Gostyń,ul.Wrocławska 265
Sklep Firmowy - ul.Witosa 12
, 63-800 Gostyń.NIP:696-156-40-20

2.Adres do korespondencji: Firma "Wojo" Marcin Wojciechowski ul.Wrocławska 265, 63-800 Gostyń.

3.  Kontakt telefoniczny z pracownikami, jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.30. w soboty od 9.00 do 13.00.
w innych porach staramy się być pod telefonami komórkowymi (nie odpowidamy na smsy), w pilnych sprawach gdy nie mozemy odebrac telefonu komorkowego można zostawić wiadomość i w mozliwe najszybszym czasie oddzwonimy

4. Korzystanie z portalu Allegro, oznacza akceptację  niniejszego regulaminu i zasad dotyczących prywatności sklepu, znajdujących się TUTAJ.

II. Zasady zamawiania

1. Zamówienia można składać poprzez portal allegro, dodatkowe informacje można uzyskać e-mailem: [email protected] lub tel.065 572 24 90 , tel kom. 607 837 707 w godzinach pracy.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę- za pośrednictwem Internetu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego, w kolejności chronologicznej wpłynięcia.

3.W wyjątkowych sytuacjach, zdarzeniach losowych nie zależnych bezpośrednio od nas np.(kradzież towaru, zniszczenie towaru, duża liczba oczekujących zamówień,pomyłki w dostawach) zastrzegamy sobie prawo do realizacji zamówienia w przeciągu 30 dni roboczych od chwili otrzymania email-a potwierdzającego zamówienie.

4.Jeżeli po upływie 30 dni roboczych z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia informujemy o tym klienta . W takim wypadku klient ma prawo unieważnić zamówienie a jeżeli dokonał już zapłaty przelewem pieniądze zostaną mu zwrócone na jego konto bankowe (bez ponoszenia przez klienta żadnych opłat).

5. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

6. Zespół Firmy "WOJO", dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych produktów, były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności, za błędne podane parametry i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku wystąpienia takich zmian, Klient ma prawo odstąpienia od zawartej umowy, ale tylko do 10 dni od daty otrzymania towaru.

7. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie fiskalnym lub fakturze vat. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

8. Firma "WOJO" wystawia faktury VAT, aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować, o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy. Istnieje możliwość wystawienie faktury w późniejszym terminie, ale klient jest zobowiązany ponieść wszystkie koszty związane z wysyłką paragonu do i od nas z tej uwagi, iż do każdej przesyłki załączony jest paragon fiskalny, jeżeli klient nie wybrał w chwili zamówienia faktury vat,

 

III. Wysyłka i zapłata

1.Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub firmy kurierskiej. Zakupione towary, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Firmą "WOJO", a Kupującym. Termin realizacji zamówienia, jest uzależniony od ilości przyjętych ofert zakupu.

3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru, podany jest na stronie z oferowanym produktem i jest zależny od wagi przesyłki. W przypadku zamówienia, o większej wartości wysyłka ustalana jest indywidualnie.

4. Zapłata za towar; przewidujemy dwa sposoby:

przedpłata, na jedno z naszych kont. Kredyt Bank: 17 1500 1517 1215 1006 6895 0000 -wysyłamy towar po zaksięgowaniu wpłaty.

przesyłka za pobraniem-wpłaca się gotówkę spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki.

5. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, natychmiast musi zostać sporządzony, w obecności doręczyciela, protokół reklamacyjny-bez niego nie uznamy reklamacji, a powstałe szkody będą usuwane na koszt kupującego.

6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

7. Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją
- szczegóły podane na karcie każdego towaru

 

IV. Zwrot towaru i reklamacje

1. Klient, zawierając ?umowę na odległość?, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz paragonem lub fakturą, z kserokopią dowodu zapłaty (w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze), instrukcją i gwarancją(jeżeli taka jest). (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

2. W przypadku ewentualnych reklamacji, należy skontaktować się z Firmą "WOJO". Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu:
a) osobiście do firmy, wraz z w/w dokumentami
lub
b) wysłanie produktu na adres firmy, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu (faktury lub paragonu) i kartą gwarancyjną (jeżeli taka była).

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru, w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie, wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

4.Firma "WOJO" zobowiązuje się do usunięcia powstałej, usterki w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy. Zastrzegamy sobie również prawo do wydłużenia terminu reklamacji, w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich części z zagranicy.

5.Jeżeli dostarczony przez klienta towar w celu reklamacji okaże się sprawny technicznie, to zostanie odesłany na koszt kupującego. W przypadku potwierdzenia usterki zgłaszanej przez kupującego-użytkownika, naprawiony lub wymieniony towar jest odsyłany na koszt Firmy "WOJO"

6.Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy "WOJO" nie będą obierane.

7. W przypadku zaginięcia przesyłki (szczególnie dostarczanej przez Pocztę Polską), Firma "WOJO", po upływie 14 dni składa wniosek o Postępowanie Reklamacyjne w Placówce Pocztowej. Po otrzymaniu potwierdzenia od w/w urzędu o zaginięciu przesyłki, towar do kupującego jest wysyłany ponownie. Jednakże, w takim przypadku kupujący ma prawo do zrezygnowania z zawartej umowy.

8. Koszty przesyłki przy zwrotach towaru. W przypadku, kiedy do kupującego zostanie dostarczony uszkodzony towar, a na okoliczność tego zdarzenia zostanie sporządzony protokół reklamacji (potwierdzony przez doręczyciela), to Firma "WOJO" zobowiązuje się wówczas zwrócić wszystkie koszty, kupującemu, mające z wiązek ze zwrotem towaru.

9. Jeżeli kupujący nie będzie posiadał protokołu reklamacji, potwierdzonego przez doręczyciela, to w takim przypadku naprawa i przesyłka sprzętu jest na koszt kupującego.

10. W przypadku, kiedy towar wybrany przez kupującego i dostarczony do niego, okaże się w złym rozmiarze lub o nie odpowiednich wymiarach, wówczas na żądanie kupującego jest możliwość wymiany towaru, ale wszelkie koszty przesyłki ponosi kupujący.

11. Jeżeli, po otrzymaniu zamówionego towaru, kupujący postanowi zwrócić towar z godnie z KC. do 10 dniu, towar taki jest przyjęty, a pieniądze są zwrócone na podane konto, lecz kwota jest pomniejszona o koszty związane z tą transakcją (koszty przesyłki towaru i pieniędzy na konto kupującego).Pieniądze zwracamy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

12.Gratis Przesyłka. Jeżeli towar został zakupiony w ofercie z gratis przesyłką, a po otrzymaniu klient zdecyduje się na zwrot takiego przedmiotu, pieniądze są zwracane na jego konto, jednak po odliczeniu kosztów poniesionych przez firmę w związku z tą transakcją (kosztów przesyłki i przesłania pieniędzy).

V. Pozostałe ustalenia


1. Firma "WOJO?, nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, powstałe z winy Poczty Polskiej i kuriera.

3. Firma "WOJO" nie ponosi odpowiedzialności finansowej, za niedostarczenie przesyłki, z powodu błędnie podanego adresu. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nie ważną, (jeżeli kupujący dokonał przedpłaty na konto firmy, pieniądze są zwracane na podane przez niego konto, jednak pomniejszone o koszty związane z przesyłką i zwrotem towaru.

4. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.


Strona wygenerowana 2018-05-22 08:58:58, 213