(Rejestracja: 2015-03-26, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


TERMIN PŁATNOŚCI

  • należność wraz z kosztami wysyłki proszę uregulować do 7 dni
  • wysyłka przedmiotów do 7 dni roboczych 
  • jeżeli chcecie Państwo licytować przez dłuższy czas, proszę o kontakt w celu uzgodnienia wydłużonego terminu płatności

ZWROTY

  • zwroty walorów nabytych w opcji Kup Teraz, bez podania przyczyny można odesłać do 14 dni od ich otrzymania, koszty transportu pokrywa kupujący

KOSZTY WYSYŁKI

  • list polecony ekonomiczny - 4,20 ZŁ

  • list polecony priorytet - 5,50 ZŁ

  • list z zadeklarowaną wartością według cennika Poczty Polskiej
  • list polecony zagraniczny - 16,00 ZŁ

Informacje:

Twoje Znaczki Bernadetta Miziołek
Wpis do CEIDG w UG Biskupice.
Adres: Bodzanów 271, 32-020 Wieliczka (adres do zwrotów i reklamacji taki sam).

Reklamacje:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zwrot towaru:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub ? w przypadku usług ? zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected] Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Twoje Znaczki, Bodzanów 271, 32-020 Wieliczka.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 - zawartej w drodze aukcji publicznej.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia walorów sprzedawanych na allegro bez wad, z wyłączeniem wad widocznych na zdjęciu/ skanie oraz wymienionych w opisie aukcji sprzedawanego towaru.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie i Wieliczce. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.


Strona wygenerowana 2018-05-22 02:54:00, 213