Jesteś tutaj › Profil użytkownika textech › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-05-14, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Witaj na stronie 'o mnie' na   

 

Podstawowe informacje o realizacji zamówień

Mam na imię Dariusz i na rachunek firmy TEXTECH zajmuję się sprzedażą produktów w serwisie aukcyjnym.

 

Dane rejestrowe firmy:

TEXTECH sp. z o.o.

ul. Różana 7

32-500 Chrzanów

NIP 628-20-42-078, REGON 356692120

KRS 0000152546
 

Transakcje zawarte za pośrednictwem tej platformy aukcyjnej traktuje bardzo poważnie, pomimo że nie są one jedynym źródłem obrotu naszej firmy. Wszystkie oferty są rozpatrywane i realizowane z największą starannością bez względu na jaką kwotę opiewają, i mam nadzieję, że Ty również podchodzisz do tego poważnie.

Zastrzegam iż termin ważności Twojego zamówienia, po kliknięciu 'kup teraz', w serwisie wynosi 10 dni od daty jego złożenia. Jeżeli kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a kupujący po tym terminie, nie może żądać jego realizacji.
 

Preferuję szybkie i pewne transakcje. Staram się opisywać oferowane przedmioty w miarę dokładnie a w przypadku jakiś nieścisłości lub celem uzyskania dodatkowych informacji proszę Cię o kontakt za pośrednictwem e-mail przed przystąpieniem do złożenia oferty zakupu.

Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

Z uwagi iż sprzedaż za pośrednictwem serwisu Świstak.pl nie jest jedynym naszym kanałem dystrybucji, to z tego powodu, pomimo wystawionych ofert, mogą wystąpić okresowe braki towaru na stanie. Nie znaczy to że wystawiam do sprzedaży towar którego nie posiadamy ale w momencie wystawienia oferty aż do czasu twojego zamówienia towar mógł już zostać sprzedany lub zamówiony przez inny kanał dystrybucji. Każdorazowo po przyjęciu twojej oferty potwierdzam czy towar jest na stanie lub podaję przybliżony termin dostawy. Takie sytuacje zdążają się niezwykle rzadko ale mogą wystąpić. W związku z tym zalecam aby przedpłat dokonywać dopiero po mailu potwierdzającym dostępność zamówionego towaru i przyjęcia twojego zamówienia do realizacji. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest do max. 24 godzin od chwili jego złożenia.

 

Zastrzegam że maksymalny termin realizacji twojego zamówienia (wysyłka towaru) od potwierdzenia wpłaty należności nie przekroczy 7 dni roboczych. W przypadku nie możności realizacji twojego zamówienia wpłacona kwota zostanie zwrócona najpóźniej w następnym dniu, po wcześniejszej informacji mailowej.

 

Gwarancje

Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Warunki gwarancji są opisywane indywidualnie dla każdego oferowanego przedmiotu, w zależności od produktu, na okres od 3 do 60 miesięcy. Posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Aby skorzystać z prawa gwarancji należy uszkodzony produkt przesłać na adres gwaranta, zamieszczony w druku karty gwarancyjnej.

W przypadku wykrycia usterki w produkcie na który nie jest wystawiona gwarancja producenta, uszkodzony towar, należy odesłać w trybie reklamacji na adres sprzedawcy i opisać w miarę dokładnie zaistniały problem ze sprzętem. Szczegóły realizacji reklamacji podane są na tej stronie w dziale Reklamacje.

 

Proszę mieć świadomość że gwarancji i reklamacji nie podlegają:

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu, i wywołane w nim wady oraz uszkodzenia towarów powstałe w skutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp)

Uszkodzenia i wady spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, przechowywaniem czy konserwacja sprzętu, a także wady powstałe z winy lub niewiedzy użytkownika.

Uszkodzenia wynikające z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacja producenta,

Uszkodzenia i wady spowodowane konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami oraz uszkodzenia spowodowane wpływem wirusów komputerowych lub podobnie działających  programów.

Kupujący traci prawo do gwarancji i reklamacji w przypadku gdy numery seryjne, plomby gwarancyjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto oraz w przypadku samodzielnej lub nieautoryzowanej próby naprawy uszkodzenia.

Zwroty

W okresie 10 dni od dnia wydania zamówionego towaru, (Art. 10.1) klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) 

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty w takim stanie w jakim został wysłany. (Zwrócony towar będzie nadawał się do dalszej odsprzedaży, czyli w takim stanie w jakim  chciałbyś go nabyć bez podejrzenia że mógł być on wcześniej przez kogoś używany).

Nie niszcz fabrycznego opakowania jeżeli będziesz chciał zwrócić towar!! Jeżeli jesteś zdania że opakowanie nie jest ważne, to chętnie kupie od ciebie np.: krem i odeślę w woreczku foliowym albo perfum który zostanie zwrócony w zwykłej butelce. Pamiętaj, drogi konsumencie, poza przepisami ustawy trzeba być jeszcze człowiekiem a nie świnią. Ustawa nie upoważnia nikogo aby robił z siebie szmatę.

 

W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie kupujący jest obciążony kosztami odesłania zamówienia zgodnie z cennikiem danego spedytora.
Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jakie mamy zwrócić wcześniej wpłaconą kwotę.

Stosowne oświadczenie proszę wypełnić a następnie wydrukować --> formularz

 

Po odbiorze towaru wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy wysyłamy wpłaconą kwotę, na rachunek wskazany w oświadczeniu w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

W przypadku otrzymania razem z towarem faktury VAT należność zostanie przelana na konto po zwrotnym przesłaniu podpisanej faktury korygującej zakup która zostanie wystawiona i przesłana odbiorcy po otrzymaniu towaru.

Reklamacje

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Firma TEXTECH jest zobowiązana do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z firma TEXTECH i podaniem przyczyny reklamacji. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony), reklamowanego towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i opisem reklamacji.

Paczki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane, ponieważ nie mam wtedy możliwości weryfikacji czy reklamacja jest zasadna. 

Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy lub naprawą na koszt sprzedawcy reklamowanego towaru i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru. W takim wypadku Firma TEXTECH zobowiązuje się pokryć koszty związane ze zwrotem i ponowną wysyłką towaru. W przypadku braku identycznego produktu niż ten który został zakupiony, klient otrzyma produkt o parametrach technicznych ( nie gorszych od reklamowanego produktu) lub jeżeli spełnienie tego będzie nie możliwe, zwrot całej zapłaconej kwoty wraz z poniesionymi kosztami przesyłki.

Zwrot kosztów poniesionych przez Klienta za wysyłkę reklamowanego towaru odbywa się przelewem bankowym, w wysokości nie większej niż cena dostawy danego produktu obowiązująca przy jego zakupie, jeżeli jest podana. Klient zobowiązany jest w piśmie reklamacyjnym podać realny koszt poniesiony w związku z reklamacją towaru.

W przypadku niezasadnej reklamacji, (testy diagnostyczne, nie wykazały usterek w/g opisu), klient zostanie obciążony kosztami transportu, oraz kosztami operacyjnymi w wysokości do 60 zł. Dlatego też, przed wysyłką proszę o kontakt e-mail i upewnienie się czy będzie konieczność odesłania przedmiotu.

Oszczędzimy sobie wzajemnych nieporozumień.

O odmowie przyjęcia reklamacji i stwierdzeniu przez serwis jej nie zasadności, klient będzie poinformowany o tym fakcie, za pośrednictwem poczty e-mail. Reklamowany towar zostanie po takiej informacji odesłany do klienta przesyłka pobraniową. W przypadku nie odebrania ww. przesyłki przez klienta, należności powstałe z tego tytułu, będą dochodzone na drodze Sądowej powiększone o koszty związane z magazynowaniem nieodebranego towaru oraz kosztami powiadomień o zapłacie i odbiorze towaru. Nieodebrany sprzęt w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o niezasadnej reklamacji, zostanie zutylizowany, bądź zostanie przekazany do odsprzedaży (jeżeli będzie posiadał wartość handlową) celem pokrycia kosztów magazynowania i niezasadnego testowania przez serwis.

 

Gwarancja, reklamacja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, przepakowania lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (kurier, doręczyciel powinni mieć przy sobie druk protokołu szkody) oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Na podstawie spisanego protokołu szkody i odmowie odbioru uszkodzonej przesyłki mam możliwość złożenia reklamacji u doręczyciela. 

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

Zasady wysyłki

Preferuję wpłaty na moje konto bankowe kwoty uzyskanej z aukcji + kosztów przesyłki (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) powiększonych o podatek VAT - (23%) oraz koszt opakowania i dostawy przesyłki do doręczyciela (w sensownej max. wysokości nie przekraczającej 15% wartości nadania brutto)

 

na stronie Poczty Polskiej w prosty sposób obliczysz ile będzie kosztować cię przesyłka (pod obrazkiem kryje się link do aktualnego cennika PP) 

do tej kwoty nie zapomnij dodać podatku VAT (23%) który mam obowiązek naliczyć oraz uwzględnij fakt iż razem z towarem nie otrzymuje od producenta opakowania do wysyłki ale muszę je osobno zakupić aby przesłać towar na twój adres. 

Przykładowa kalkulacja niektórych popularnie wybieranych przesyłek wg cennika Poczty Polskiej wygląda następująco:

 

List ekonomiczny i list priorytetowy

Listy polecone gabaryt 'A'

waga do 350g

Listy polecone gabaryt 'B'

waga do 350g

Paczka pocztowa do 1 kg

Paczka pocztowa

o wadze pow. 1 kg do 2kg

Paczka pocztowa

o wadze pow. 2kg do 5kg

Przesyłka pocztowa pobraniowa

Przesyłka kurierska

Przesyłki listowe nierejestrowane wybór tej formy na ryzyko odbierającego - przesyłki nieubezpieczone

Przesyłki listowe rejestrowane, o grubości listu nie większej niż 2 cm. Każda przesyłka posiada nr nadawczy.

Ubezpieczenie do kwoty max. 110 zł

Przesyłki listowe rejestrowane, o grubości listu ponad 2 cm. Każda przesyłka posiada nr nadawczy.

Ubezpieczenie do kwoty max. 110 zł

Każda nadana paczka posiada nr nadawczy i można monitorować jej drogę doręczenia. Przesyłka ubezpieczona do kwoty 95 złKażda nadana paczka posiada nr nadawczy i można monitorować jej drogę doręczenia. Przesyłka ubezpieczona do kwoty 110 złKażda nadana paczka posiada nr nadawczy i można monitorować jej drogę doręczenia. Przesyłka ubezpieczona do kwoty 130 zł

Każda nadana paczka posiada nr nadawczy i można monitorować jej drogę doręczenia.

Zapłata za towar następuje z momencie odbioru paczki od listonosza

Każda nadana przesyłka posiada nr nadawczy i można monitorować jej drogę na stronie spedytora.

Przesyłka ubezpieczona do kwoty 5000 zł

 

Zakupiony towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty nie zależnie od czasu trwania aukcji. Nie musisz czekać z wpłata do czasu zakończenia aukcji. Po otrzymaniu przeze mnie wpłaty otrzymasz maila z informacją że pieniądze zostały zaksięgowane na koncie. Od tego czasu biegnie 7-mio dniowy termin na realizacje twojego zamówienia.

 

Nie ponoszę odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. W przypadku zwrotu, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę i opłaty zwrotnej pobranej przez doręczyciela. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o poniesione koszty wysyłki (dotyczy przedpłaty na konto). Proszę się upewnić, w przypadku zmiany adresu do wysyłki, czy mam odnotowany prawidłowy adres do realizacji zamówienia. Informacja na jaki adres zostanie wysłana przesyłka jest zawsze wysyłana w dniu nadania towaru.

 

Przesyłki za pobraniem

Przed wysyłką towaru za pobraniem proszę o wcześniejszą wpłatę na konto kosztów przesyłki w przeciwnym wypadku wysyłka nie będzie realizowana aż do czasu wpłaty całej kwoty za towar lub części, tytułem kosztów przesyłki.

W wystawianych aukcjach staram się podawać koszty przesyłki za pobraniem - jeżeli nie znajdziesz tam takowej informacji pisz na maila - na pewno ci odpowiem ile wyniesie cię koszt przesyłki.

Pamiętaj że przesyłka za pobraniem jest dużo droższa od przesyłki za którą zapłacisz z góry, jak również nie ma możliwości wysłania towaru listem poleconym, priorytetowym bądź paczką pocztową za pobraniem - takiej usługi Poczta Polska nie oferuje.

 

Istnieje możliwość realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej opłaconej przez klienta z góry.  O takim fakcie realizacji zamówienia proszę uprzedzić mnie drogą mailową. Klient zleca bezpośrednio firmie kurierskiej taką usługę i opłaca ją przed realizacja usługi, w takim wypadku koszty nie będą doliczone do zamówienia i nie będą wyszczególnione na dokumencie zakupu.

 

W przypadku gdy czas dostarczenia przez Pocztę Polską, zamówionego towaru, wydłuża się. Zalecam w takim wypadku cierpliwość - niestety ale nie jestem w stanie nic zrobić przed upływem ustawowego terminu jaki ma Poczta na dostarczenie przesyłki do adresata. A jest to aż 14-cie dni roboczych.
Dlatego też, proszę o zrozumienie - nie mam najmniejszego wpływu na jakość i terminowość usług świadczonych przez pocztę.
Jeżeli przesyłka nie zostanie doręczona do ciebie w ustawowym terminie, tj do 14 dni roboczych od daty nadania, zostanie wszczęta procedura reklamacyjna. Jednocześnie bardzo proszę o informację o fakcie niedostarczenia przesyłki pod wskazany adres, po 14-tu dniach roboczych od dnia nadania.

W przypadku wyboru realizacji zamówienia przesyłką nie rejestrowaną; list ekonomiczny, list priorytetowy. Nie mam możliwości złożenia reklamacji i uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Kupujący wybierający taki rodzaj przesyłki podejmuje decyzję na własna odpowiedzialność bez prawa domagania się odszkodowania i ponownej wysyłki od sprzedawcy. Kupującemu przysługuje jedynie prawo złożenia skargi w swoim Urzędzie Pocztowym - zgodnie z Prawem Pocztowym.

 Płatność

Numer konta na jakie należy wpłacać należność za zamówiony towar znajduje się w opisie o przedmiocie do licytacji oraz poniżej.

 

57 1140 2004 0000 3702 7487 9437

również ten sam numer otrzymasz w zawiadomieniu automatycznie wysyłanym po skorzystaniu z opcji 'kup teraz' wraz z pełnymi danymi do wykonania płatności. Nie wysyłam e-mailem oraz w inny sposób dodatkowego zawiadomienia z nr konta do wpłaty.

Jeżeli życzą sobie państwo fakturę VAT na zamówione towary proszę o wyraźne zaznaczenie tego faktu w emailu i podanie prawidłowych danych do faktury wraz z numerem NIP.

Kontakt

UWAGA

Adres firmy nie jest miejscem gdzie można odebrać towar osobiście,

dlatego też po zakupach proszę o kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu odbioru, adres pod którym możesz odebrać towar osobiście otrzymasz w automatycznym powiadomieniu po kliknięciu 'kup teraz' na mojej aukcji.

 
telefon do kontaktu: 0-694 200 587

 


Strona wygenerowana 2018-05-20 16:25:46, 213