Konto firmowe
(Rejestracja: 2014-02-02, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Wszystkie sprzedawane przez naszą firmę towary są nowe i oryginalnie zapakowane.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 10 dni od jego zakupu bez podania przyczyny. Jednak chęć zwotu trzeba najpierw zgłosić e-mailem, następnie odesłać towar na wskazany przez naszego pracownika adres. Towar musi być oryginalnie zapakowany i bez wad.

WYSYŁKA

Wysyłki są realizowane po wpłacie na konto lub za pośrednictwem pay-u.

Czas realizacji 2 dni roboczych.

NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM ! 

Koszt wysyłki to 16,99 zł

Przesyłki realizuje DPD 

PŁATNOŚCI

mBank

69 1140 2004 0000 3502 7499 2615


Dowodem zakupu jest paragon fiskalny, nie wystawiamy faktur ponieważ nie jesteśmy płatnikami VAT.
Każda przesyłka musi być sprawdzona przy odbiorze w obezności kuriera, w razie jakichkolwiek nieprawidłowości trzeba spisać protokół szkody, który kurier powinien mieć przy sobie.

REGULAMIN

I. Postanowienia Ogólne:
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę ClimeC z siedzibą w Koleczkowie, ul. Przemysłowa 122, posługującą się numerem NIP 5882169903 i REGON 220246140. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym climec.pl bądź allegro ( tanio-rtv ), zwanym dalej Klientem, a firmą ClimeC Justyna Klimek, zwaną dalej Sprzedawcą.
Firma CLIMEC nie jest czynnym płatnikiem VAT, dlatego też nie wystawiamy faktur VAT tylko rachunki sprzedaży ( wydruk fiskalny ).
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym climec.pl / portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez climec.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
II. Przedmiot Sprzedaży
5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego climec.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym climec.pl /na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów poekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
7. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego climec.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i są cenami ostatecznymi. Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
8. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego climec.pl
9. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
o przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
również poprzez system pay-u
10. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dowodu sprzedaży w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.    Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
11. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa climec.pl do wystawiania i przesyłania dowodów sprzedaży w formie papierowej.
12. Sprzedawca wystawia i przesyła dowód sprzedaży w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia dowodu sprzedaży.
14. Każdy dowód sprzedaży w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
III. Realizacja zamówienia.
15. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej climec.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
16. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
o dokonywania zakupów w sklepie internetowym climec.pl,
o jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
o jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
o opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
o prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
o współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line climec.pl.
17. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
18. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
19. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
o wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie climec.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
       o realizacji umowy  przez Sprzedającego,
       o informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy climec.pl,
o akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego climec.pl,
o może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
20. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
21. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym climec.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
22. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
IV. Dostawa.
23. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym climec.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
24. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
25. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od sprzedającego termin ten może wydłużyć się do 10 dni roboczych ( w takim przypadku o opóźnieniu poinformujemy drogą elektroniczną na podany przy zamówieniu email,
26. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DPD odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
27. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej DPD.
28. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy.
V. Prawo do odstąpienia od umowy.
29. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną Termin 10-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
30. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
o świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,
o dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
o umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
o świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
o świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
31. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym climec.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 10 dni od doręczenia sprzętu.
32. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
33. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
34. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
35. Uprawnienia i  obowiązki określone w pkt. 40-46 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).
VI. Reklamacje
36. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
37. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
38. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji email z opisem problemu bądź uszkodzenia na adres [email protected].
39. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
40. Reklamowany towar należy dostarczyć do przesłany w mailu po zgłoszonej reklamacji. 
41. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
42. Przydzielony numer zgłoszenia reklamacyjnego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
43. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
44. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
45. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
46. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 


Strona wygenerowana 2018-06-20 17:21:25, 213