(Rejestracja: 2011-05-14, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 Witam serdecznie wszystkich Użytkowników !!!


Kupując na moich aukcjach zetkniecie się Państwo z uczciwością, sumiennością i szybkością przebiegu transakcji, a także miłą i kulturalną obsługą.

Ufam, iż zamieszczone poniżej informacje dadzą Państwu odpowiedź na pytania, które być może pojawią się w trakcie dokonywania zakupu towarów na wystawionych przeze mnie aukcjach.Życzę powodzenia i pozdrawiam !

--------------------- ----- ------------------

 

REGULAMIN:

1. WARUNKI ZAKUPU:

- Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z opisem towaru na aukcji wystawionej przez Sprzedającego jeszcze przed złożeniem oferty kupna.
- Należy zaznaczyć, iż zakup towaru na aukcji jest równoznaczny w skutkach z zawarciem umowy kupna - sprzedaży i łączy się z określonymi konsekwencjami wynikającymi dla Kupującego.
- Zarówno dla Sprzedającego, jak i Kupującego biorącego udział w aukcji, wiążąca jest cena:
a) umieszczona przy produkcie na aukcjach z opcją 'Kup Teraz' (bez licytacji);
b) ostateczna kwota wylicytowana przez Użytkownika, który wygrał aukcję z opcją 'Zaproponuj cenę'.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości uprasza się Kupującego o kontakt, Sprzedający jest zaś zobowiązany odpowiedzieć na wszystkie zapytania Kupującego i udzielić niezbędnej pomocy w tym zakresie. Jeżeli zaś Kupujący nie otrzymał wiadomości drogą elektroniczną, oznacza to, iż wiadomość do Sprzedającego nie dotarła. Należy wówczas przesłać ją ponownie.
- Więcej informacji dla Kupującego odnośnie danych teleadresowych Sprzedającego dostępnych będzie w treści wiadomości wygenerowanej automatycznie przez serwis Świstak zaraz po zakupie towaru, w części 'Informacja dla Kupującego'.
- Opinia otrzymana od Kupującego skutkuje wystawieniem opinii przez Sprzedającego.
- Sprzedaż poza Świstakiem i omijanie opłat to nieuczciwy sposób konkurowania między Użytkownikami !!!

2. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR:
- Preferowany sposób płatności 'Płatność z góry'- przedpłata na konto bankowe Sprzedającego poprzez:
a) tradycyjny przelew bankowy;
b) elektroniczny przelew bankowy.
- W tytule przelewu należy wpisać: nazwę użytkownika (login) wraz z numerem aukcji.
- Sprzedający nie wysyła towaru za pobraniem.
- Odbiór osobisty towaru tylko po dokonaniu przedpłaty na konto - jeśli w treści aukcji zaznaczono taką opcję.
- Po dokonaniu zakupu towaru poprzez opcję 'Kup Teraz', Kupujący jest zobowiązany uiścić opłatę za wylicytowany towar na konto Sprzedającego w terminie 7dni, po tym czasie zostanie do Kupującego wysłane przypomnienie. Jeśli to nie poskutkuje i Kupujący nie złoży stosownych wyjaśnień i nie wpłaci należnej kwoty za zakupiony towar w terminie 3 kolejnych dni, transakcję taką uważa się za niesfinalizowaną. Zwalnia to Sprzedającego od obowiązku sprzedaży towaru, tym samym jego wysyłki Kupującemu. Sprzedający nie ponosi winy i odpowiedzialności za wszelkie późniejsze roszczenia Kupującego z tytułu nieotrzymania towaru na czas i po dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto po upływie wspomnianych w niniejszym Regulaminie 10 dni. Wpłacona przez Kupującego na konto Sprzedającego kwota za wylicytowany towar po upływie 10 dni, zostaje Kupującemu w całości zwrócona w formie przelewu na Jego konto bankowe.
- Jeżeli Kupujący wpłacił pieniądze za towar a kwota, którą zapłacił nie zgadza się z obliczeniami Sprzedającego (niedopłata lub nadpłata), wysyłka towaru zostaje przez Sprzedającego wstrzymana, do chwili wyjaśnienia niezgodności.

3. WYSYŁKA TOWARU:
- Po zakupieniu towaru, Kupujący winien podać dane adresowe do wysyłki towaru w przesłanej na adres Sprzedającego wiadomości e-mail. Dane takie powinny zawierać tylko: aktualne, prawdziwe, pełne, napisane w czytelny i przejrzysty sposób informacje teleadresowe.
- Wylicytowany przez Kupującego towar zostaje wysłany w ciągu 24-48 godzin (1-2 dni robocze) od momentu zaksięgowania wpływu na rachunek Sprzedającego.
- W dniu wysłania towaru przez Sprzedającego, Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem wysyłki zamówienia. Sprzedający nie wysyła potwierdzenia otrzymania wpłaty.
- Jeśli w treści aukcji widnieje adnotacja o odbiorze osobistym, znajduje się tam ZAWSZE stosowna uwaga o adresie, pod którym należy odebrać zamówiony towar.
- Na koszt wysyłki składają się:
a) podstawowe koszty przesłania przedmiotu, jak i opłaty za opcje dodatkowe oferowane przez pocztę lub firmy kurierskie (np. ubezpieczenie przesyłki) w oparciu o cenniki firm pocztowych lub kurierskich;
b) koszty związane z przygotowaniem przedmiotu do wysyłki (opakowanie, obsługa).
- Kupujący ponosi koszty związane z wysyłką towaru tylko raz, niezależnie od ilości wygranych aukcji !!!
Dodatkowo stwierdza się, co nastepuje:
- Jeżeli podane przez Kupującego dane nie będą pełne lub będą zawierały błąd i firma pocztowa lub kurierska zwróci przesyłkę do Sprzedającego, koszty ponownej wysyłki towaru oraz koszty zwrotu przesyłki do Sprzedającego ponosił będzie Kupujący.
- W przypadku zwrotu zamówienia do Sprzedającego z powodu nie odebrania przesyłki w terminie lub innych przyczyn, nie wynikających z winy Sprzedającego, koszt ponownego wysłania towaru wraz z kosztem poniesionym za zwrot pokrywa sam Kupujący.
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy pocztowe lub kurierskie, a także za uszkodzenia powstałe na skutek działania tych firm.

4. REKLAMACJE I ZWROTY:
- Mając na uwadze treść Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 10 dni od zawarcia umowy. Jest to możliwe wówczas jeśli produkt nie był przez Kupującego używany i nie został w żaden sposób zniszczony.
- Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Kupujący stwierdza niezgodność towaru z opisem, uprasza sie Kupującego o kontakt w celu wyjaśnienia sytuacji. Należy wówczas opisać niezgodność oraz przesłać skan lub zdjęcie towaru poprzez adres elektroniczny do Sprzedającego.
- Reklamacja złożona przez Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia.
- Zaznacza sie, iż tylko uzasadnione reklamacje są przez Sprzedającego uwzględniane.
- W przypadku przyjęcia reklamacji towaru, Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru Sprzedającemu na umówiony wcześniej adres.
- Sprzedający gwarantuje Kupującemu zwrot kwoty równej cenie za którą wylicytował towar, pomniejszony o koszty przelewu bankowego.
- Sprzedający nie zwraca Kupującemu kosztów dostawy zamówionego towaru, ani też kosztów opakowania i odesłania reklamowanego zakupu.
- Sprzedający nie przyjmuje od Kupującego towarów odesłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej z Nim konsultacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
- W sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy wynikające z Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 

-------------------- ----- ---------------------

Drogi Użytkowniku !!!

KUPUJĄC NA MOICH AUKCJACH ZAPOZNAJESZ SIĘ Z POWYŻSZYM REGULAMINEM I AKCEPTUJESZ JEGO WARUNKI 


Strona wygenerowana 2018-05-26 12:14:52, 213