Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-09-14, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 

 

WITAM NA AUKCJI FIRMY

SIM CONNECT


 

Oto kilka istotnych informacji dotyczących:
Regulaminu
Gwarancji
Płatności
Wysyłki
Odbioru osobistego

 

Zanim zdecydujesz się na zakup nie mając ochoty na

kolejnego negatywa i kierujesz się zasadą najpierw

myślę i dopiero kupuję
(
jest to chyba najkorzystniejsza 
forma zakupów dla obydwu stron )
przeczytaj dokładnie
( najlepiej ze zrozumieniem )
opis przedmiotu

oraz zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie czy:

model,kolor, oraz parametry techniczne przedmiotu są takie jakich szukasz

- cena wraz z kosztami transportu jest satysfakcjonująca

- czas realizacji zamówienia nie jest zbyt długi
( zaoszczędzisz sobie czasu na pisanie

a innym na czytanie bzdur typu :

- przedmiot niezgodny z opisem
- czas realizacji zamówienia zbyt długi
- koszt przesyłki zbyt wysoki )

Jeśli na wszystkie w/w pytania odpowiedź 

będzie zadowalająca dopiero wtedy

kliknij   KUP TERAZ
a transakcja pozbawiona będzie rozczarowań

i problemów.

 ________________________________________________________________________________REGULAMIN .

1. Aukcja firmy  SIM CONNECT z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 9 lok. 6 08-110  SIEDLCE
NIP. 9521171890
  REGON 712516764
2. Adres na potrzeby korespondencji, reklamacji i zwrotów
Sim Connect
ul. Piłsudskiego 9/6
08-110 Siedlce
e-mail: [email protected]
3. Rodzaje, koszty i terminy dostawy znajdują się w zakładce ?Dostawa i płatność? na
stronie każdej aukcji.
4. Wszystkie ceny wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT
jeśli jest należny). 
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony
w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego
w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym
to zdarzenie nastąpiło.
6. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Wysłanie zamówionego produktu ma
miejsce w ciągu  1- 3 dni roboczych od dokonania zakupu (w przypadku dostaw płatnych za
pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (dla zamówień płatnych przelewem lub za
pośrednictwem systemu płatności elektronicznych).
7. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy.

( Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. )

8. Konsumentowi jednak zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania
rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy
przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której
odstąpił na własny koszt.
12. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
złożonego przez konsumenta zwrócimy  dokonane płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy , ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas, to w takim przypadku dodatkowe koszty konsumentowi
nie zostaną zwrócone  (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego).
13. Świadczymy usługi i sprzedajemy rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.
14. Ponosimy odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556
Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Pismo określające żądanie: obniżenia
ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
należy przesłać na nasz adres.
Odpowiemy na nie jak najszybciej, nie później niż w 14
dni
 
15. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
16. Nie pobieramy żadnych opłat za komunikację.
17. Przestrzegamy zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i
zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
18. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania
mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed
sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze
równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego
rozwiązywania sporów wskazanych przez konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga
sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części udzielonych przez nas informacji z
obowiązującym prawem deklarujemy bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie
tego prawa w miejsce zakwestionowanego zapisu, gdyż może być on jedynie wynikiem
błędu, a nie celowym działaniem.
Użyte na stronie pojęcia:
Kodeks cywilny ? ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Prawo konsumenckie ? ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

____________________________________________________________________________________________________________________________


GWARANCJA
Sprzedawane przez nas artykuły pochodzą z polskiej dystrybucji i objęte są
pełną gwarancją producenta
Gwarancja akceptowana jest we wszystkich autoryzowanych serwisach producenta na terenie Polski.
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych podany jest w karcie gwarancyjnej produktu lub

na stronie internetowej producenta

 
____________________________________________________________________________________________________________________________

REKLAMACJE 

 1. W przypadku stwierdzenia usterki zakupionego produktu reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]
  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
  jako Sprzedający zwracam się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty jego otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  ______________________________________________________________________________________________________________________

ZWROTY
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub ? w przypadku usług ? zawarcia umowy,
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyn

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected]
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/
 
Zwracany przedmiot wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy
należy przesłać na adres:
Sim Connect
ul. Piłsudskiego 9/6
08-110 Siedlce
Przesyłki bez wcześniejszej powiadomienia ( list polecony lub e mail ) o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość nie będą przyjmowane


___________________________________________________________________________________________________________________________

PŁATNOŚĆ


PKO INTELIGO -    50 1020 5558 1111 1900 8850 0086

ING   -                        86 1050 1894 1000 0091 0515 6765
Sim Connect
ul. Piłsudskiego 9/6
08-110 Siedlce
Tytuł przelewu
( wpisać należy nick oraz nr. oferty )

_________________________________________________________________________________________________________

 

DOSTAWA

 

 Zakupione artykuły wysyłamy od poniedziałku do piątku

za pośrednictwem
POCZTY POLSKIEJ
oraz
Firm kurierskich
DPD
UPS


W chwili odbioru przesyłki proszę o sprawdzenie jej zawartości i ogólnego stanu zamówionego towaru
w obecności kuriera lub pracownika poczty.

 W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru,
należy w obecności kuriera lub pracownika poczty , spisać protokół szkody

  W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru 
a  następnie podpisany protokół przesłać na adres:

( po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 536 966 646 )

Sim Connect
ul. Piłsudskiego 9/6
08- 110 Siedlce
________________________________________________________


ODBIÓR OSOBISTY


ISTNIEJE  MOŻLIWOŚĆ
ODBIORU OSOBISTEGO
ZAKUPIONYCH ARTYKUŁÓW
W SIEDZIBIE FIRMY PRZY
UL. PIŁSUDSKIEGO 9 lok. 6
( D.H. CHESTER )

WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM
KONTAKCIE


Strona wygenerowana 2018-06-23 05:04:23, 213