Jesteś tutaj › Profil użytkownika silveris › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-12-26, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Dowiedz się więcej o SILVERISZobacz pozostałe aukcje SILVERISPrzeczytaj komentarze o sklepie SILVERISSkontaktuj się z obsługą sklepu SILVERISDodaj sklep SILVERIS do ulubionych

Właścicielem konta SILVERIS jest firma: FIDES Łukasz Boreczek, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności
i adres do doręczeń: 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez
Urząd Miasta Świdnik, NIP: 712-290-20-32, REGON: 362870798.

Z firmą można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 na kilka ze wskazanych niżej sposobów:

adres email: [email protected]
telefon: (+48) 732-022-226
komunikator GG: 1770876
komunikator Skype: silveris-pl

Oferowana przez nas biżuteria srebrna posiada Gwarancję Satysfakcji i Jakości:
- wszystkie wyroby srebrne są cechowane przez Polski Urząd Probierczy - współpracujemy z najlepszymi producentami biżuterii.
- do każdej transakcji wystawiamy paragon fiskalny (na życzenie fakturę Vat) - potwierdzając w ten sposób najwyższą jakość biżuterii
srebrnej oraz jej autentyczność i oryginalność. Nasza biżuteria pochodzi od najlepszych POLSKICH producentów.
- każda sztuka biżuterii srebrnej posiada naszą oryginalną metkę jubilerską potwierdzającą skład biżuterii oraz jej wysoką jakość.
- biżuteria zakupiona na naszych aukcjach zawsze pakowana jest w ozdobną kopertę.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI:

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu Towaru, i w tym terminie zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadliwości towaru i zgłoszonym w związku z tym żądaniu.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu.
4. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected], lub w formie pisemnej na adres: SILVERIS.PL, 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1 za pośrednictwem operatora pocztowego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
7. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną ? Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na wolny od wad, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
8. Jeżeli Klient będący Konsumentem reklamował Towar i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy: SILVERIS.PL, 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1, za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną, na adres: [email protected] Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony został przez Sprzedawcę na stronie internetowej http://silveris.pl/odstapienie-od-umowy-silveris-pl.pdf.
3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 21-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:
a) mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, itp.) lub
b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wadliwości Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.).
5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od mowy. W tym czasie Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: SILVERIS.PL, 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1.
9. Koszt opakowania i odesłania Towaru w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie ponosi Konsument.
10. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonania zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

WARUNKI GWARANCJI
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę w sklepie SILVERIS.PL posiadają gwarancję Sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji ? w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u Sprzedawcy.
b) korzystając z uprawnień przysługujących Konsumentowi w stosunku do Sprzedawcy w związku z rękojmią za wady.
3. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj.: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej jak i przebarwienia po użyciu środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj: nieodpowiednie środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub produkt jest nie kompletny (brak któregoś z elementów
w tym kamieni utraconych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania). Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
- Gwarancji nie podlegają również powłoki anodowane, rodowane.
- Gwarancji nie podlega także utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem.
- Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduję utratę gwarancji na biżuterię. Ingerencją w produkt określamy np.: zmianę rozmiaru pierścionka, wymianę kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane poza działalnością SILVERIS.PL.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Towar dostarczany jest do Klienta każdorazowo przez:
a. na terenie Rzeczypospolitej:
- List polecony (ekonomiczny lub priorytetowy) ? usługa realizowana przez Pocztę Polską
- List polecony Inpost Allegro
- kurier DPD (lub inna firma kurierska)
- Paczkomaty 24

2. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta Towaru lub też braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym także jeśli zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Wspomniana powyżej informacja zostanie przesłana na wskazany przez Klienta przy rejestracji na Allegro adres e-mail lub też przekazana telefonicznie na numer wskazany przez Klienta.
3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, z przyczyn wskazanych
w § 4 ust. 2, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości, a także z wszelkich innych zobowiązań i kosztów);
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, w której jego wykonanie jest możliwe, w pozostałym zakresie umowa sprzedaży będzie uważana za nie zawartą, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie oraz z wszelkich innych zobowiązań i kosztów); albo
c. podział zamówienia na części i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, umowę sprzedaży uważa się za zmienioną w ten sposób, że wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na dwie lub więcej wysyłek, Sprzedawca zaś będzie zwolniony z wszelkich pozostałych zobowiązań i kosztów).
4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, termin realizacji zamówienia (czas potrzebny celem skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki) wynosi do 24 godzin w dni robocze. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej, czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy. Czas dostawy towaru (czas, potrzebny operatorowi pocztowemu na dostarczenie towaru, liczony od dnia wysłania towary przez Sprzedawcę) wynosi:
a. Na terenie Rzeczypospolitej: od 1 do 3 dni roboczych,
Aby obliczyć kiedy zamówiony towar zostanie doręczony Klientowi, należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy towaru.
5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, lub przyjęcia przesyłki z zastrzeżeniami. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki, lub jej niezgodności z przedmiotem zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać na przedmiotowe uchybienia niezwłocznie po jej dostarczeniu i zawiadomić o nich Sprzedawcę, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, a jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

ZMIANA ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę wysyłki z Towarem do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zapis ten nie dotyczy produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
2. Celem dokonania przez Klienta zmiany w przedmiocie zamówienia, Klient winien kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie (+48) 732-022-226 lub przez komunikator GG: 1770876,
Skype: silveris-pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

FORMY PŁATNOŚCI

1. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:
a) zapłata za pobraniem ? w momencie dostarczenia Klientowi przesyłki zawierającej zakupiony Towar.
b) korzystając z elektronicznych systemów płatności PayU.
c) płatność gotówką przy odbiorze ? w momencie osobistego odbioru zakupionego Towaru
w siedzibie Sprzedawcy (po wcześniejszym uzgodnieniu).

2. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki, które wynoszą odpowiednio:
a. przy przesyłce na terenie Rzeczypospolitej i wpłacie z góry:
- List polecony (ekonomiczny) ? usługa realizowana przez Pocztę Polską ? 6 zł
- List polecony ( priorytetowy) ? usługa realizowana przez Pocztę Polską ? 7 zł
- List polecony Inpost Allegro ? 3,9 zł
- kurier DPD - 16 zł
- Paczkomaty 24 - 10 zł
- Paczka 24 - 12 zł

b. przy przesyłce na terenie Rzeczypospolitej i zapłacie za pobraniem:
- PACZKA 24 pobranie - 17 zł
- kurier DPD pobranie - 22 zł

c. Bezpłatna dostawa dla zamówień powyżej 120 zł
3. Realizowane przez Sprzedawcę zamówienia pociągają za sobą obowiązek zapłaty za dostarczony Towar, co Konsument potwierdza w momencie składania zamówienia.

RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne rzecz sprzedanej (rękojmia), w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.).
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
3. Działanie siły wyższej wyklucza odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży w całości lub części.
4. Za siłę wyższą wskazaną w ust. 3 powyżej uważa się wydarzenia, na które Strony nie mają wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Stron i które są nie do przewidzenia, między innymi: wypadki komunikacyjne, przypadki utraty zdrowia, ciężką chorobę, kataklizm, akty władzy, pożar, powódź, itp. Strony zobowiązują się niezwłocznie zawiadamiać się wzajemnie o wystąpieniu przypadków siły wyższej i jej przyczynach, przedstawiając stosowną dokumentację, potwierdzającą zaistnienie zdarzenia, jak również niezwłocznie podjąć działania zmierzające do przeciwdziałania jej skutkom.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni albo w tym terminie powiadomić Klienta, że nie uznaje zgłoszonej reklamacji.
8. Wykonując uprawnienia, o których mowa w treści niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, załączając szczegółowy opis wady Towaru. Towar należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy FIDES Łukasz Boreczek, 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1 wraz z opisem wady Towaru. W przypadku zasadności reklamacji, koszty przesyłki Towaru pokrywa Sprzedawca.
9. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj.: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej jak i przebarwienia po użyciu środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj: nieodpowiednie środki czystości, perfumy, kwasy itp. lub produkt jest nie kompletny (brak któregoś z elementów
w tym kamieni utraconych w wyniku nieodpowiedniego użytkowania). Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
- Gwarancji ani rękojmi nie podlegają również powłoki anodowane.
- Gwarancji ani rękojmi nie podlega utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem.

- Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduję utratę gwarancji na biżuterię. Ingerencją w produkt określamy np.: zmianę rozmiaru pierścionka, wymianę kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane poza działalnością SILVERIS.PL

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówień Klienta. 
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Łukasz Boreczek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIDES Łukasz Boreczek z siedzibą pod adresem: 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1, NIP: 712-290-20-32, REGON: 362870798.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy Sprzedaży Towarów i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
7. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, zmiany oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. W przypadku, gdy Klient chce usunąć swoje dane, może przesłać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do Administratora danych osobowych na adres [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres firmowy Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. Różnice pomiędzy wizualizacją dostępnego produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, strony będą próbowały rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


KUPUJĄC NA NASZYCH AUKCJACH OTRZYMUJESZ PEŁNĄ GWARANCJĘ SATYSFAKCJI - DAJEMY CI AŻ 21 DNI NA ZWROT TOWARU.


JESTEŚMY LEGALNIE DZIAŁAJĄCĄ FIRMĄ - DO KAŻDEGO ZAKUPU OTRZYMASZ PARAGON LUB FAKTURĘ VAT (NA ŻYCZENIE).
DO KAŻDEGO PRZEDMIOTU DODAJEMY OZDOBNĄ KOPERTĘ GRATIS.
GWARANCJA JAKOŚCI - SPRZEDAJEMY WYŁĄCZNIE BIŻUTERIĘ WYKONANĄ ZE SREBRA PR. 925-NIE JEST TO POSREBRZANA BIŻUTERIA IMITUJĄCA METAL SZLACHETNY. WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI PRODUCENTAMI W POLSCE.
BARDZO SZYBKA REALIZACJA PRZESYŁEK - 24H OD CHWILI ZAKSIĘGOWANIA WPŁATY NA NASZYM KONCIE BANKOWYM.
WIELE FORM KONTAKTU - RZETELNA OBSŁUGA PRZED I POSPRZEDAŻOWA.
METODY PŁATNOŚCI GWARANTUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI.

LIST POLECONY EKONOMICZNY - 6

LIST POLECONY PRIORYTETOWY - 7

PACZKA 24 - 12

PACZKA 24 POBRANIE - 17

POWYŻEJ 120 zł WYSYŁKA GRATIS

KURIER DPD - 16

KURIER DPD POBRANIE - 22

PACZKOMATY 24 - 10

POLECONY INPOST - 4,5

Kupując na kilku naszych aukcjach za przesyłkę płacisz tylko raz. Nie dopłacasz za kolejne przedmioty w przesyłce.
Przesyłki realizowane są w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania płatności na koncie bankowym (wpływ do godz.14 - wysyłka w tym samym dniu)
Biżuteria zawsze wysyłana jest w kopertach bąbelkowych lub ochronnych pudełkach pocztowych. Dbamy o bezpieczeństwo Twojej biżuterii.
Aby zapewnić maksymalną ochronę przesyłka dodatkowo zabezpieczana jest folią bąbelkową lub ekologicznym wkładem ochronnym.
PEŁNY REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE "O NAS"
MAJĄC NA UWADZE WYGODĘ NASZYCH KLIENTÓW PODAJEMY WSZYSTKIE FORMY KONTAKTU Z OBSŁUGĄ
NASZEGO SKLEPU:

732-022-226 | pon.-pt. : 9-18
[email protected] | 24h
silveris-pl
1770876

W przypadku kontaktu e-mail czas odpowiedzi wynosi do 24 godzin. Z reguły jest on znacznie krótszy.

WYBIERZ FORMĘ KONTAKTU
NAJLEPSZĄ DLA SIEBIE

WYBIERZ SPOSÓB PŁATNOŚCI NAJLEPSZY DLA SIEBIE:

 
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE MOŻLIWA PRZY PRZESYŁKACH POBRANIOWYCH.
BIŻUTERIA SREBRNA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI - POLSKA PRODUKCJA


Strona wygenerowana 2018-06-21 20:23:39, 213