(Rejestracja: 2015-02-27, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Nick Shockdroper.

Kontakt :

Kontakt mailowy:  [email protected]

 

Kontakt telefoniczny możliwy jest od PONIEDZIALKU do PIĄTKU w godzinach od 11 do 16

Komórka: ..........................

Ps. Z celów ekonomicznych preferujemy kontakt @email.

 

 

REGULAMIN

 

 Postanowienia ogólne

 

1.  Obowiązkowe jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu/aukcji.

 

2.  Oferujemy usługę pośrednictwa w zakupie towaru opartą na modelu dropshippingu oraz pomagamy w jej realizacji za pomocą internetu.

 

3.  Oferta jest skierowana do osób indywidualnych. Wszystkie informacje zawarte aukcji, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.  Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie dostawcy. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym kupujący jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności  towaru, sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną(@email), na podany przez niego adres e ? mail. Dokonana przez kupującego zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez sprzedającemu zwrócona na konto bankowe, niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 

5.  Zdjęcia umieszczone na aukcjach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego towaru( wynika to z odmiennej kalibracji ekranu u różnych kupujących). Nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem sprzedającego. Ewentualne roszczenia mogą być kierowane wyłącznie do producenta lub dostawcy produktu.

 

6.  Towar na aukcji jest jedynie prezentacją towaru dostawcy. Opis, zdjęcia oraz produkty są własnością dostawcy. Wszelkie roszczenia względem opisu, zdjęć czy produktów powinny być kierowane do dostawcy, sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

7.  Wszelkie nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowych są własnością producentów oraz ich prawnych właścicieli. Są one używane tylko w celach przekazania informacji.

 

8.  Wszystkie produkty oferowane na aukcjach są własnością sprzedawców zagranicznych, sprzedawca nie ma do nich żadnych praw, prezentuje je jedynie na swoich aukcjach.
Sprzedawca jest zobowiązany w pomocy ewentualnych reklamacji.

 

II. Składanie zamówień

1.  Zamówienia na usługę są składane za pośrednictwem przycisku ?Kup teraz? dostępnego na stronie aukcji.

 

2.  Złożenie zamówienia za pośrednictwem przycisku ?Kup teraz? jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia trwających aukcji.

3.  Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia także po kliknięci przycisku ? Kup teraz?. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do sprzedającego drogą elektroniczną na adres [email protected] .

 

4.  Po dokonaniu przez kupującego zakupu oraz płatności za zamówiony Towar, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez sprzedającego.

 

III. Dokonywanie płatności. Ceny.

1.    Wszystkie ceny towarów umieszczone na naszych aukcjach:

a)  podawane są w złotych polskich,

b)  są cenami całkowitymi: zawierają informacje dotyczące kosztów dostawy - wysyłki są DARMOWE (z wyjątkiem wysyłek za pobraniem) oraz prowizji.

 

2.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili kliknięcia przycisku ?Kup teraz?

3.  Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

a)  Płatność poprzez system płatności PayU

b)  "Tradycyjny" przelew bankowy

 

W przypadku wyboru przez kupującego z płatności w formie przelewu bankowego,  brak otrzymania płatności na rachunek sprzedającego  w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy sprzedającego.

 

III. Realizacja zamówień.

1.  Po kliknięci przez kupującego przycisku ?Kup teraz? oraz płatności za zamówiony Towar, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez sprzedającego.

2.  Towar wysyłany jest z zagranicy w ciągu 4 dni ROBOCZYCH od momenty otrzymania wpłaty.

 

3.  Produkty wysyłane są z zagranicy przez dostawcę drogą lotniczą i dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika wynosi 14-30 dni ROBOCZYCH.

 

4.  Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności listonosza, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do sprzedającego.

5.  Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania stanów .

 

IV. Brak realizacji w terminie.

1.  W sytuacji gdy produkt nie dotrze do kupującego w podanym wyżej terminie, kupujący proszony jest o kontakt ze sprzedającym. Kupującemu jeżeli wyrazi taką wolę zostaną zwrócone pieniądze. Ponieważ paczka jest już do niego wysłana po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest do :

a)  zwrócenia przesyłki na adres sprzedawcy, albo

b)  powiadomienia nas o chęci zatrzymania przesyłki i przelania kwoty z powrotem na nasze konto

Czynności te muszą być wykonane do 7 dni od daty otrzymania wiadomości od zawierającej informację o otrzymaniu powiadomienia o doręczeniu przesyłki.

IV. Uprawnienie do zwrotu towaru

1.  Kupujący może dokonać zwrotu otrzymanego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni, składając stosowne oświadczenie na adres: [email protected]

2.  Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie kupującemu towaru przez przewoźnika.

 

3.  W przypadku zwrotu towaru, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

4.  Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

5.  Zwracany przez kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

6.  Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi kupujący.

 

V. Reklamacje

1.  W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

2.  Przez niezgodność towaru z umową rozumie się następujące sytuacje:

     produkt został uszkodzony w czasie transportu

     przesyłka została zagubiona

     pomyłkowo zostanie wysłany inny produkt

3.  Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub przez e-mail. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

4.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji towar jest wymieniany na nowy.

Nowy towar zostanie wysłany po odesłaniu wadliwego (chyba ze strony postanowią inaczej), koszt wysyłki nowego towaru pokrywa sprzedający

VI. Podatki i cło

1.  Na 99,1% przesyłek nie jest nakładane cło ani podatek, ponieważ ich wartość jest zbyt niska.

 FAQ

1.  Przesyłka może jednak zostać zatrzymana do kontroli celnej?.
Sprzedający nie jest odpowiedzialny za nałożone Cła i podatki. W razie nałożenia Cła lub podatku, opłaty te muszą być uiszczone przez zamawiającego usługę i na nim spoczywa ta odpowiedzialność.

 2. Jak szybko realizowana jest wysyłka?

Wysyłka realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Powiadomimy Cię o tym mailowo. Łączny termin dostawy przesyłki wynosi około 14 -30 dni roboczych.

3. Czy mogę wycofać już złożone zamówienie?

Jeżeli nie zostało jeszcze zatwierdzone przez naszego pracownika, zamówienie może zostaś anulowane. Proszę w takim przypadku wysłać maila z numerem zamówienia. Koszty prowizji
powinny zostać zwrócone sprzedającemu, prosimy o przemyślane zakupy.

4. Czy podane w sklepie ceny są cenami netto, czy brutto?

Wszystkie ceny podawane są brutto w złotych polskich, zawierają podatek VAT oraz koszta wysyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen.

5. Czy mogę zapłacić "za pobraniem"?

Niestety nie ma takiej opcji z racji tego ze wysyłka jest zagraniczna.

6. Czy mogę zwrócić towar, bo mi się nie podoba?

Klient ma prawo zwrotu otrzymanego przedmiotu w ciągu 10 dni roboczych bez podania przyczyny. Prosimy o kontakt e-mailowy ([email protected]), a prześlemy wszelkie wskazówki i formularz reklamacji.

 7. Paczka nie dotarła w określonym czasie. Co mam robić?

Wszystkie paczki wysyłane przez nasz sklep są ubezpieczone na 100% wartości. W przypadku nie dotarcia przesyłki (bardzo skrajne przypadki) kupujący ma prawo do otrzymania całkowitego zwrotu pieniędzy lub zamówienia nowego przedmiotu (do równowartości starego zamówienia).

8. Skąd mam mieć pewność, że towar został wysłany?

Każda paczka posiada indywidualny numer nadania(tracking number) , dzięki niemu można sprawdzić status paczki, czas doręczenia oraz obecne miejsce w jakim się znajduje. Klient dostaje numer nadania automatycznie drogą mailową, drugą opcją jest napisanie do nas maila w tej sprawie. Prosimy wtedy podać numer zamówienia.


Z poważaniem zespół Shockdroper..


Strona wygenerowana 2018-05-26 03:07:37, 213