Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-05-10, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Dane Firmy:

Qrier Krak Krzysztof Krasiński
Kartuska 450
80-125 Gdańsk
NIP:586-125-59-22


 


Kontakt:
tel: 790-737-709

(8:00 - 16:00)

 [email protected]

 

 

Dane do wpłaty: 

Citi Handlowy
66 1030 0019 0109 8530 0047 3362
Qrier Krak Krzysztof Krasiński
Kartuska 450  
80-125 Gdańsk


TYTUŁ PRZELEWU : NICK i NR AUKCJI 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

Postanowienia Ogólne:

 

1. Sprzedaż w serwisie ŚWISTAK jako użytkownik megapartner jest prowadzona przez firmę:

QRIER KRAK Krzysztof Krasiński, ul. Kartuska 450, 80-125 Gdańsk, NIP: 586-125-59-22

KONTO BANKOWE: 66 1030 0019 0109 8530 0047 3362

dalej nazywanym ?Sprzedającym?.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana ?Klientem?.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego megapartner może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu  Serwisu Allegro.pl

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie megapartner są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek tak Polski.

5. Zamówienia poprzez platformę ŚWISTAK można składać 24 godziny na dobę.

6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Koszt dostawy produktu jest każdorazowo podany w opisie aukcji..

 

Dokonanie Zakupu:

 

7. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakupu produktu przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem (jeśli jest taka opcja zaznaczona na stronie przedmiotu) następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

8. W przypadku wybrania uprzednio opcji ?Przelew? Klient otrzymuje dane niezbędne do realizacji przelewu; w przypadku nie dokonania  przelewu w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej wiadomości zamówienie Klienta jest anulowane co oznacza, iż Sprzedającego nie jest związana ofertą Klienta i nie  dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać swój login z serwisu ŚWISTAK oraz numer aukcji. 

9. Towar zostanie przygotowany do wysyłki pod adres wskazany w serwisie ŚWISTAK. Jeżeli zakupiony towar ma zostać wysłany na inny adres niż podany podczas rejestracji Klienta w Serwisie ŚWISTAK, Klient jest zobowiązany do  wskazania  go ?w opcjach dostawy?.

10. Do zakupionego towaru dołączany jest wybrany przez Klienta dokument sprzedaży (faktura/paragon).

11. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionych towarów.

12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu jakościowego i ilościowego zamówienia podczas odbioru przesyłki od kuriera.

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu jakościowego lub ilościowego Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  przewoźnikowi, odmowy przyjęcia produktu, sporządzenia z udziałem przewoźnika protokołu szkody zawierającego datę i godzinę dostarczenia oraz rodzaj  uszkodzeń lub braków. Klient powinien także niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego.

 

Niezgodność towaru z umową:

 

14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

15. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

Odstąpienie od umowy:

 

16. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby zwrot pieniędzy został dokonany niezwłocznie na wskazane przez Klienta konto, nie później niż w terminie czternastu  dni.

17. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Klientowi towaru nie może dojść do:

a) mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie)

lub

b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym
lub funkcjonalnym,

chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

18. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres QRIER KRAK Krzysztof Krasiński, ul. Kartuska 450, 80-125 Gdańsk. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

Postanowienia końcowe

 

19. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

20. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce STRONA 'O MNIE'. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

22. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.


Strona wygenerowana 2018-05-23 15:48:22, 213