Konto firmowe
(Rejestracja: 2011-07-25, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ NA NASZYCH AUKCJACH

I. Postanowienia ogólne
Sprzedaż internetowa za pośrednictwem serwisu Allegro pod nazwą użytkownika ?meblowe-abc_pl? prowadzona jest przez firmę BEST KONCEPT posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7772883428

II. Zamówienia
1. Oferty kupna są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały czas trwania aukcji określony w aukcji.
2. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie - na adres podany w serwisie Allegro. W przypadku zmiany adresu dostawy prosimy o poinformowanie o tym fakcie poprzez formularz opcji dostawy lub drogą mailową.
2. Dokładne dane do faktury VAT wraz z numerem NIP proszę przesłać na nasz adres e-mail zaraz
po udziale w aukcji. Faktura VAT zostanie dołączona do przesyłki.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

III. Warunki płatności
1. Po wygraniu aukcji, Kupujący zobowiązany jest wpłacić wartość zakupów wraz z kosztami dostawy na rachunek bankowy Sprzedającego lub poprzez Płatności Allegro.
2. Wszystkie niezbędne dane konieczne do realizacji przelewu Kupujący otrzyma w e-mailu od Allegro po zakończeniu aukcji lub dokonaniu zakupu przez ?Kup teraz?.
3. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać swój login Allegro (nazwa użytkownika) oraz numer aukcji.
4. Jeżeli należność nie wpłynie w ciągu 30 dni kalendarzowych zwracamy się do Allegro o zwrot prowizji, co może skutkować zawieszeniem konta Kupującego i wystawieniem negatywnego komentarza.

IV. Warunki dostawy
1. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką pocztową lub kurierską 24 godziny po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie - na adres podany w allegro.

W przypadku zmiany adresu dostawy prosimy o poinformowanie o tym fakcie poprzez formularz opcji dostawy lub drogą mailową od razu po zakupie.
2. Koszty dostarczenia zakupionych towarów są szczegółowo określone na stronie z aukcją.
4. Koszty dostawy, przesyłki pokrywa zawsze Kupujący chyba, że strony uzgodniły inaczej.
6. Nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem.
7. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego.

V. Ceny towarów
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

VI. Zwroty towarów
1. Zgodnie ustawą z dn.2 marca 2000r (Dz. U. z dani 31 marca) klient ma możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
3. W przypadku opisanym w pkt. 1 koszt przesyłki pokrywa kupujący. Nie przyjmujemy zwrotów w postaci przesyłek za pobraniem.
4. Uznajemy reklamację wynikającą z uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, tylko wtedy, gdy jest ona zgłoszona bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, opatrzona raportem z podpisami kupującego oraz kuriera.
5. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi towar został dostarczony do Kupującego.
W przypadku opisanym w pkt. 4 dołączyć należy również raport z podpisami.
6. Zwrot środków następuje w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki zwrotnej.
7. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VII. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe przesyłane przez Kupujących do naszej firmy są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane te są gromadzone i przetwarzane jedynie w celach koniecznych do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim. Nasza firma dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności Kupujących, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnej ingerencji osób trzecich. Kupujący mają prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.


Strona wygenerowana 2018-05-21 23:27:24, 213