Jesteś tutaj › Profil użytkownika mclabels › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2011-05-19, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


I Dane firmy:

MCLABELS Grzegorz Kubik, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP: 827-198-87-66; REGON: 142194132
Kontakt: adres email [email protected], numer telefonu 790-805-845
Numer konta bankowego: Deutsche Bank Polska S.A. 67 1910 1048 2211 6931 6764 0001


II Dane rejestracyjne firmy:

Firma MCLABELS Grzegorz Kubik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-511) przy ulicy Nowogrodzkiej 31 jest wpisana do rejestru
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.


III Opis działalności:

Firma MCLABELS zajmuje się sprzedażą wysyłkową odzieży, obuwia i akcesoriów luksusowych marek.
Wszystkie sprzedawane przez nas przedmioty są oryginalne oraz pochodzą z legalnych źródeł.
Dokładny opis towaru, jak również informacje o kosztach dostawy i czasie realizacji zamówienia, są podane w opisach aukcji.


IV Adres do reklamacji:

MCLABELS Grzegorz Kubik, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa


V Opis procedury reklamacyjnej:

W ciągu dwóch lat Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi. W tym okresie Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanego towaru.
Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zawartej Umowy pod adresem [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, a także wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana zostanie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


VI Prawo odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub ? w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, jednakże w przypadku wyboru sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów, w takim przypadku Kupujący otrzyma zwrot płatności za towar oraz zwrot najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru, który był dostępny w opisie aukcji.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected] Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: MCLABELS Grzegorz Kubik, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.


VII Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
???????????.
???????????.
???????????.

Ja ???????????? niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następującej/następujących rzeczy: ???????????.................................................,
numer oferty/numery ofert: ???????????????..................................................
Data zawarcia umowy to ???????????????., data odbioru ???????????????????.

Imię i nazwisko ????????????????????????????........................................................
Login Allegro ????????????????????????????...........................................................
Adres ????????????????????????????......................................................................
Data ????????????????????????????.......................................................................
????????????????????????????...............................................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej).


VIII Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.


IX Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


X Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.


XI Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.


Strona wygenerowana 2018-05-21 02:16:45, 213