(Rejestracja: 2011-06-15, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 

Sprzedaż odbywa się na stronach Świstak.pl aukcje są własnością firmy:
MODERN S.C  i z siedzibą pod adresem: ul. Słowackiego 37/U1 05-120 Legionowo Prowadzącą działalność stacjonarną pod nazwą Salon MODERN LOOK i internetową pod adresem WWW.KOSMETYKIARTEGO.PL
NIP: 5361891129 REGON: 142539329
 
Informacje ogólne:
Klientem naszego sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale tylko osoba pełnoletnia, akceptująca niniejszy regulamin.
Ceny towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto (zawierają 23% podatek Vat) i są podane w walucie - złote polskie (PLN) lub po wybraniu innej waluty przeliczane na nią . Do oferowanej ceny sprzedawanego towaru należy doliczyć koszty przesyłki ustalone w dalszej części regulaminu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen towarów oraz asortymentu znajdującego się w ofercie.
Kupujący nabywa towar po cenie obowiązującej w trakcie składania zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do stosowania czasowych obniżek na ceny niektórych towarów.
Sklep zastrzega sobie prawo stosowania różnych cen sprzedaży towaru dla sklepu internetowego, sieci sprzedaży stacjonarnej detalicznej i hurtowej.
Płatności za towar dokonywać można przelewem na konto, lub podczas odbioru przesyłki pobraniowej jednakże z zastrzeżeniem , że przesyłki pobraniowe są realizowane do kwoty 100 zł, jak i uregulować w innej dostępnej na stronie opcji płatności.
Klient jednorazowy - kupujący nie zarejestrowany na stałe w bazie danych sklepu www.kosmetykiartego.pl
Zamówienia:
Aby dokonać zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia zamieszczony na stronie aukcji
Kupujący jako klient jednorazowy nie zarejestrowany w bazie danych  jest zobligowany do potwierdzenia ? opłacenia w ciągu 24 godzin zamówienia .Niepotwierdzenie - opłacenie zamówienia przez klienta jednorazowego w ciągu 24 godzin r oznacza brak jego realizacji.
Kupujący jest zobowiązany do podania w formularzu zamówienia pełnych i prawdziwych danych osobowych i teleadresowych (adres odbiorcy, dane do faktury). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższego obowiązku, co w konsekwencji może doprowadzić do nie podjęcia się realizacji zamówienia lub niewłaściwe wykonanie dostawy towaru.
Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail, które są niezbędne do weryfikacji zamówienia oraz bezproblemowego dostarczenia przesyłki.
Zamówienia złożone w sposób nieprawidłowy np. brak wygrania aukcji lub brak potwierdzenia i uregulowania płatności nie będą realizowane.
Zamówienia będą przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jednak realizacja zamówień, które wpłynęły w dni wolne od pracy, rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy.
Sklep zastrzega sobie realizacje zamówień w późniejszym terminie ze względu na planowane przerwy w prowadzeniu sprzedaży, o czym klienci będą informowani poprzez ogłoszenia na stronie aukcji Wszystkie zamówienia dostarczane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem (o sposobie dostawy decyduje sprzedawca oczywiście uwzględniając wole kupującego i w porozumieniu z nim).
Zamówienia są realizowane w jak najkrótszym czasie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania przesyłek w terminie maksymalnie do 4 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania na koncie Sprzedającego kwoty będącej sumą ceny towarów i kosztów przesyłki lub od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia na przesyłkę pobraniową .
Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców naszego sklepu.
W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (proponowane możliwości: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
Wpłata za złożone zamówienie powinna nastąpić nie później niż 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia lub od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta jednorazowego. Jeśli po tym terminie kupujący nie uiści należności, zamówienie jest usuwane z bazy danych sklepu bez informowania kupującego.
W przypadku, gdy Kupujący dokonując formy przedpłaty nie uwzględnił w kwocie przelewu kosztów przesyłki lub innej części należności za towar, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki do momentu zapłaty za całość.
Do każdego zamówienia dołączona jest Faktura VAT jeśli kupujący wybrał te opcje. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
Reklamacje i zwroty:
Towary oferowane w sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta i w przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą MODERN S.C przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie w/ g danych podanych na stronie sklepu w dziale Kontakt.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Można to zrobić tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, nie jest zniszczony i ma pudełko oraz wszelką jego zawartość (instrukcję itp.). Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadający wartości produktu. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Przesyłkę wysłać należy na swój koszt na adres podany na stronie sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.
Reklamowany towar odsyłany jest na koszt kupującego. W przypadku uznania reklamacji, sklep zwraca koszty przesyłki i odsyła nowy towar na własny koszt. Jeśli reklamacja nie zostanie uwzględniona, nie zwracamy kosztów przesyłki.
Sprzedający w ciągu 14 dni od otrzymania towaru rozpatrzy reklamację. Jeżeli reklamacja jest zasadna, Sprzedający może zaproponować Kupującemu wymianę produktu lub zwrócić na wskazane przez Kupującego konto bankowe kwotę, stanowiącą cenę zakupionego towaru. Ewentualny zwrot pieniędzy może nastąpić jedynie w formie przelewu na konto Kupującego.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności DOSTARCZYCIELA ? KURIER LUB POCZTA POLSKA. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
Ochrona danych osobowych Klientów:
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Postanowienia końcowe:
Zamówienia hurtowe są realizowane w inny sposób i na innych warunkach, dlatego też zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z firmą MODERN S.C
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz.271).
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem w całości powyższego regulaminu
 
 

Strona wygenerowana 2018-05-21 23:10:18, 213