Jesteś tutaj › Profil użytkownika just13 › Strona "o mnie"
(Rejestracja: 2014-09-09, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Firma
Justyna Chrzanowska
Wielkie Walichnowy 23
83-122 Wielkie Walichnowy
NIP 5932447280
REGON 22198587300000
zarejestrowana przez CEIDG

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected], lub w formie pisemnej na adres podany powyżej, tj adres firmy

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia zwracam się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamację rozpatruję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


PRAWO KONSUMENTA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub ? w przypadku usług ? zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zwracam wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty doręczenia zakupionego towaru, który odpowiada najtańszej opcji przesyłki udostępnionej w ofercie. Jeżeli został wybrany droższy środek transportu, różnica pomiędzy najtańszą wartością dostawy a wybraną wartością dostawy nie zostanie zwrócona.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć  stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Justyna Chrzanowska, Wielkie Walichnowy 23; 83-122 Wielkie Walichnowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login : [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
W przypadku odstąpienia od Umowy nie ponoszę kosztu odesłania Towaru.

BRAK ODSTAPIENIA OD UMOWY:
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.

TERMIN PŁATNOŚCI: na wpłatę czekam 7 dni roboczych
WYSYŁKA: produkty wysyłane są za pośrednictwem poczty polskiej do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie. Koszt wysyłki podany jest na każdej aukcji

FORMY PŁATNOŚCI: WPŁATA NA KONTO. Po dokonaniu zakupu otrzymasz wszystkie dane, które potrzebne są do dokonania płatności
KONTAKT:
mail: [email protected],com
tel. 509 132 405

 

Zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego


Strona wygenerowana 2018-05-22 21:56:41, 213