Jesteś tutaj › Profil użytkownika hotbutik › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2015-03-11, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 

 

Witamy na naszych aukcjach!

 

 

Zajmujemy się sprzedażą profesjonalnych artykułów erotycznych. Towary oferowane na naszych aukcjach są oryginalne, wykonane z najlepszej jakości surowców i pochodzą od sprawdzonych dostawców.

Stawiamy wielki nacisk na dyskrecję. Towary są pakowane solidnie, odpowiednio zabezpieczone, w standardowe opakowania (karton, koperta bąbelkowa), bez żadnych widocznych oznaczeń (naklejek, pieczątek itp.) sugerujących zawartość. Możecie mieć Państwo pewność, że nikt poza adresatem paczki nie dowie się co jest w środku.

Niniejsza strona ?O mnie? jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego pod nazwą hotbutik na platformie handlowej Świstak.pl . Regulamin Świstak.pl jest dostępny pod adresem:

http://www.swistak.pl/info/regulamin.html

Znajduje on zastosowanie do umów zawieranych między Sprzedającym, a Kupującym za pośrednictwem platformy handlowej Świstak.pl.

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

  • Sprzedajemy wyłącznie towary nowe, oryginalnie zapakowane.
  • Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu (paragon fiskalny).
  • Koszt przesyłki, oraz możliwe opcje wysyłki towaru, wraz z przewidywanym terminem dostawy są zawsze określone w treści aukcji.
  • Towar zakupiony na naszych aukcjach wysyłamy po zaksięgowaniu kwoty na koncie.
  • Jeżeli adres do wysyłki ma być inny niż w danych z allegro prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie.

 

 

KONTAKT:

e-mail: [email protected]    tel. kom: +48 690257472

 

 

DANE FIRMY:

Anna Kalinowska Angha

os. 2 Pułku Lotniczego 13/120

31-868 Kraków

NIP: 6751360446

 nr konta: MBANK  17 1140 2004 0000 3002 7483 1224

 

 

 

PROCEDURA REKLAMACJI:

Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected] lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
          -imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
          -datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
          -przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
          -wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub ? w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected] lub wysyłając je na adres podany w akapicie 'dane firmy'. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres: Anna Kalinowska Angha os. 2 Pułku Lotniczego 13/120  31-868 Kraków 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 
.........................

.........................

Ja.........................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................... numer oferty.........................
Data zawarcia umowy to .........................., data odbioru ..........................  . Imię i nazwisko.........................
Login Swistak.pl.........................
Adres .........................
Data.........................
.........................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru 

 

 

BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". 


Strona wygenerowana 2018-05-26 08:18:07, 213