Konto firmowe
(Rejestracja: 2011-12-30, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Logo
Aukcje    ::     Komentarze
Dane kontaktowe
Telefon
E-mail
Dni i godziny pracy
poniedziałek - piątek
od 9.00 do 15.00
Płatność
inteligo
50 1020 5558 1111 1866
1530 0044
mBank
20 1140 2004 0000 3102
7402 2820
Regulamin
Przed licytacją prosimy przeczytać dokładnie opis aukcji oraz stronę O nas.
W przypadku zakupu większej liczby sztuk, prosimy pytać o koszty wysyłki.
Brak możliwości odbioru osobistego.
Na każdy zakupiony u nas towar wystawiamy rachunek (nie wystawiamy faktur VAT).
Zalecane jest, aby każdorazowo w obecności Kuriera dokonać sprawdzenia przesyłki, a w razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, spisać protokół. Taki protokół jest jedyną podstawą do roszczeń, uznawaną przez firmy przewozowe.
Konsumentowi przysługuje prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni. Towar musi być nienaruszony (m. in. zgrzana folia nie może być rozcięta) i nie może nosić śladów użytkowania.
Nie odbieramy przesyłek wysyłanych na koszt odbiorcy lub za pobraniem należności przy odbiorze.
Wybranie rodzaju wysyłki jako list zwykły ekonomiczny bądź list zwykły priorytetowy odbywa się na odpowiedzialność klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przez Pocztę listy tego typu.
O nas

W naszym sklepie internetowym specjalizujemy się w wysyłkowej dystrybucji podzespołów elektronicznych, a swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do Klientów indywidualnych.

Naszym głównym priorytetem jest satysfakcja Klienta, na którą niewątpliwy wpływ ma fakt, że do wielu produktów w Sklepie dołączona jest szczegółowa specyfikacja, więc Klienci wiedzą, jaki dokładnie towar kupują. Ponadto przykładamy dużą wagę do szybkiej realizacji zamówień (zwykle jest to 24h + czas dostarczenia przesyłki) i staramy się zapewnić konkurencyjne ceny.

Każda wysyłana przez nas przesyłka jest starannie zapakowana i dokładnie sprawdzona przed wysłaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki w trakcie transportu.

Właściciel sklepu:
Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00. Kontakt drogą e-mailową możliwy jest pod adresem: , natomiast kontakt telefoniczny pod numerem .

Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy umów kupna-sprzedaży zawieranych na odległość i dokonywanych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży - sklepu internetowego, zwanego dalej Sklepem, znajdującego się pod adresem http://www.swistak.pl/profil/empiricalgroup/aukcje/, będącego własnością firmy:


Niniejsze warunki współpracy mogą ulec zmianie jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez Klienta i upoważnionych pracowników Sklepu.

Obowiązujące u Klienta warunki realizacji umów o treści odmiennej od warunków zawartych w niniejszym regulaminie nie są akceptowane przez Sklep. Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Klienta są wiążące dla Sklepu jedynie, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez upoważnionych pracowników Sklepu w formie pisemnej.

Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.

Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Towary
Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych.
Ceny
Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w Złotych Polskich (PLN) i są cenami brutto.
Dokument sprzedaży
Sklep wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. Dowodem zakupu jest wystawiony przez Sprzedającego rachunek (nie wystawiamy faktur VAT) wyszczególniający wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty dostawy.
Koszt dostawy
Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że zostanie to ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem a Sklepem.

Na koszty dostawy składają się koszty pakowania, opakowania i wysyłki.

Koszty dostawy są zmienne i zależą od całkowitej masy i rozmiarów przesyłki.

Kupując na kilku naszych aukcjach za przesyłkę płacisz tylko raz. Oblicz koszt wysyłki w następujący sposób:
  1. policz koszt wysyłki dla każdego z zakupionych przedmiotów,
  2. wybierz najwyższy z obliczonych kosztów wysyłki,
  3. do najwyższego kosztu dodaj 0,50 PLN za każdą sztukę towaru zakupionego na pozostałych aukcjach.
Dostawa
Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.

Zamo?wione towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres.

Wybranie rodzaju wysyłki jako list zwykły ekonomiczny bądź list zwykły priorytetowy odbywa się na odpowiedzialność klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przez Pocztę listy tego typu.

Jeśli przesyłka dotarła do Klienta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, zalecane jest, aby w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia.

Nieuzasadnione nieodebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Sklep w związku z otrzymanym zamówieniem, w szczególności kosztów pakowania i wysyłki.

Poczta Polska wykonuje usługę na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.
Reklamacje i odpowiedzialność
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. W takim przypadku Klient może skontaktować się z Działem Reklamacji (Adres e-mail), wypełnić Formularz zgłoszenia reklamacji i odesłać towar (wraz z oryginałem dowodu zakupu, o ile go posiada) na adres Sklepu. Towar musi być odesłany przesyłką pocztową ekonomiczną poleconą.

Sprzedający nie odbiera przesyłek wysyłanych na koszt odbiorcy lub z pobraniem należności przy odbiorze.

Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a rachunkiem, należy zgłaszać w formie pisemnej do Działu Reklamacji: Adres e-mail.

Sprzedający ustosunkuje się do żądań Kupującego w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

W przypadku uznania reklamacji, obowiązki Sprzedającego polegają na wymianie towaru na wolny od wad lub usunięciu wady. Jeżeli działania te są niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty przesyłki towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli tylko część towaru jest zwracana z powodu wadliwości (czyli odstąpienie od umowy jest częściowe), tylko ta część kwoty jest zwracana. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty pokrywa Klient.

Klienta uprasza się o wskazanie oczekiwanego sposobu załatwienia reklamacji, wybranego spośród sposobów wymienionych powyżej. Kontakt z Działem Reklamacji (Adres e-mail), a następnie przesłanie opisu przyczyny reklamacji oraz rachunku (dowodu zakupu) nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwia i usprawnia proces rozpatrywania reklamacji.

Formularz zgłoszenia reklamacji można pobrać stąd.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
Prawo do odstąpienia od umowy
Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zwrotom podlegają jedynie towary nabyte wysyłkowo.

Towar zwracany w tym trybie musi być dostarczony w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, kompletny i z dołączonym dowodem zakupu (rachunkiem) oraz danymi rachunku bankowego Kupującego.

Towar zabezpieczony fabrycznie przed otwarciem nie może być zwrócony po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej, zniszczeniu pudełka. W szczególności zgrzana folia nie może być rozcięta.

Sklep gwarantuje zwrot zapłaty w wysokości ceny towaru. Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.) koszty pakowania i wysyłki oraz prowizje za płatność przelewem bankowym nie podlegają zwrotowi.

Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.) nie przyjmujemy zwrotów towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

W przypadku nieuznania zwrotu, towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

W przypadku chęci skorzystania z odstąpienia od umowy w opisywanym trybie, Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru na własny koszt. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu. Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione wyżej warunki, Sprzedający dokona w terminie 14 dni kalendarzowych zwrotu zapłaty na wskazane przez Kupującego konto.

?Sprzedający nie odbiera przesyłek wysyłanych na koszt odbiorcy lub z pobraniem należności przy odbiorze.

W razie odstąpienia od umowy, Klient proszony jest o wypełnienie Formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać stąd.
Siła wyższa
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem nadzwyczajnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a która uniemożliwiła, nadmiernie utrudniła wywiązanie się Sprzedającego z zobowiązania lub sprawiła, że wykonanie zobowiązania groziłoby Sprzedającemu rażącą stratą. W takiej sytuacji Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Przez nadzwyczajną zmianę okoliczności rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie, zmiany legislacyjne.

Jeśli okres oddziaływania "siły wyższej" przekroczy 2 tygodnie zarówno Sklep jak i Klient ma prawo do rozwiązania umowy dotyczącej dostawy towaru ze skutkiem natychmiastowym bez odpowiedzialności za szkody wynikłe z rozwiązania umowy z powodu wystąpienia okoliczności "siły wyższej".
Ograniczenie odpowiedzialności
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępnej w internecie dokumentacji technicznej.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od Sklepu towaru.
Prawo
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków współpracy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez właściwy sąd lub w wyniku zmiany uregulowań prawnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszych warunków. Jeżeli postanowienia niniejszych warunków współpracy zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych warunków współpracy, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotna intencję danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.

Postanowienia niniejszego regulaminu nie wiąże klientów posiadających statut konsumenta w takim zakresie w jakim w świetle obowiązujących przepisów byłyby one uznane za niedozwolone postanowienia umowne (art. 3851-art. 3853 kodeksu cywilnego polskiego) czy naruszały bezwzględnie obowiązujące przepisy dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów, w szczególności przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Zawierając i realizując umowy zawarte z konsumentem przestrzegamy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.Strona wygenerowana 2018-05-27 18:03:37, 213