Jesteś tutaj › Profil użytkownika brykacze › Strona "o mnie"
Konto firmowe
(Rejestracja: 2012-07-25, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Serdecznie witamy.

Jesteśmy HURTOWNIĄ specjalizującą się w IMPORCIE i sprzedaż markowych zabawek.
Brykacze powstały z myślą, by oferować markowe, solidne i ładne zabawki.
Oferta nasza skierowana jest do rodziców pragnących kupić dziecku zabawkę, która nie tylko bawi ale również uczy i wspomaga jego rozwój. Sprzedajemy zabawki, które kupiliśmy lub kupilibyśmy naszym dzieciom, dlatego jakość oferowanych zabawek jest dla nas najważniejsza, a Wasze maluchy z pewnością będą cieszyły się nimi przez długi czas.
Zapraszamy do zakupów na wszystkich naszych aukcjach, ponieważ gwarantujemy atrakcyjne ceny, szeroki asortyment towaru, oraz pełne bezpieczeństwo transakcji, a także fachową pomoc naszych konsultantów.Znajdą tu Państwo wszystko to, co pomoże wywołać uśmiech na buzi Waszego dziecka, a przecież wszyscy wiemy, że to rzecz bezcenna. Istnieje możliwość odbioru osobistego z naszej wzorcowni.
400 m2 ekspozycji ! ! !

 

 WZORCOWNIA BRYKACZE
Wola Chynowska 6c
05-650 Chynów

Pracuje w godz.: pn.- pt. 9?18, sobota 10?15
 

Tel./fax. (048) 661 51 56
        Kom. 0 662-123-872

[email protected]

 


 

SIEDZIBA BIURA "NOVA"
UWAGA - Pod tym adresem nie można obejrzeć ani odebrać zabawek.
ul. Dębowa 4
05-501 Piaseczno
[email protected]
UWAGA - Pod tym adresem nie można obejrzeć ani odebrać zabawek.

Dokładamy wszelkich starań aby klienci byli zadowoleni z naszej obsługi, dlatego w kwestiach nieuregulowanych przez Świstak.pl pracujemy według zasad przytoczonych poniżej:

§ 1 Realizacja zamówień

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych od daty zamówienia.
(95% zamówień realizujemy w 24 h) - w okresach przedświątecznych czas realizacji może ulec wydłużeniu
2. W celu sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email, fax lub telefonicznie ze Sklepem, gdzie uzyska się informację o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

§ 2 Formy płatności

1. Gotówką przy odbiorze osobistym towaru (nie ma możliwości zapłaty kartą).
2. Przelewem przed dostawą towaru. Przelew należy wysłać na konto:

Bank BPH S.A. o./Piaseczno     65 10600076 0000326001662978

Procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać nick  i numer aukcji. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany wraz z dowodem zakupu.
W przypadku wyboru płatności przelewem towar wysyłany jest po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie bankowy, zazwyczaj trwa to około od jednego do dwóch dni roboczych.

3. Płatność przy odbiorze przesyłki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).
4. Składając u nas zamówienie, kupujący wyraża chęć otrzymania faktury VAT zamiast paragonu fiskalnego.

§ 3 Dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych na naszych aukcjach realizowane są na terytorium całego kraju, na indywidualnych warunkach możliwa jest wysyłka towaru za granicę Polski.
2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
* odbiór osobisty z naszego magazynu.
* przesyłka kurierska firmą spedycyjną
3. W razie podejrzenia niezgodności dostarczonej przesyłki za złożonym zamówieniem (np. zamawiany towar powinien być duży gabarytowo a klient otrzyma małą paczkę) lub uszkodzenia przesyłki klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie o tym powiadomić Sklep.
4. Przed przyjściem towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności do złożenia przewoźnikowi żądania do protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. Klient powinien również niezwłocznie powiadomić Sklep o stwierdzeniu powyższych uszkodzeń.
5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
6. W większości przypadków zamawiany towar jest wysyłany w elementach do samodzielnego montażu. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do tego czy zamawiana zabawka będzie wymagała montażu prosimy o kontakt przed zakupem.
7. W przypadku gdy na aukcji dostępne są różne warianty zabawki, kolor model itp. Kupujący zobowiązany jest w formularzu opcji dostawy podać wariant, który wybiera. Brak informacji o wyborze modelu powoduje wybór losowy.
8. W przepadku przesyłek przekraczających wagę 31,5 kg (najczęściej są to domki ogrodowe, place zabaw i pojazdy akumulatorowe) to zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej DHL odbiór i doręczenie obejmuje umieszczenie i zdjęcie przesyłki ze skrzyni ładunkowej pojazdu. Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostaje po stronie klienta

§ 4 Niezgodność towaru z umową i procedura reklamacyjna

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłosić pisemne reklamację przy użyciu Protokołu Reklamacyjnego, (listem, faksem lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]), zawierające imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, jej adres do korespondencji, numer dokumentu zakupu, datę zakupu, nazwę towaru oraz możliwie szczegółowy opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny.
4. W momencie zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru do Sklepu wraz dowodem zakupu, o ile okaże się niezbędny do identyfikacji transakcji. W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu.
5. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany  mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
6. W sytuacji opisanej w ust. 5, Sklep może za zgodą klienta zaoferować mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
7.W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sklep przedstawi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz niezwłocznie odeśle reklamowany towar.
8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, chyba że wcześniej ustalono, iż Sklep pokrywa koszty wysłania przez klienta towaru do Sklepu.
9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.


§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru.
2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy wskazanej w ust. 1, jej przepisów nie stosuje się do umów sprzedaży z licytacji.
3. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi towary w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarząd. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sklepu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu do siedziby Sklepu.
4. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni.
5. Koszt przesyłki ze zwracanymi towarami ponosi Klient.
6. Sklep dokonana w ciągu 14 dni zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu, tj.  Wola Chynowska 6c 05-650 Chynów.
7. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu.
8. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru.
9. Klient w celu odstąpienia od umowy może posłużyć się następującym wzorem oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży): ?Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z zachowaniem 10 (dziesięć) dniowego terminu od dnia zawarcia umowy, odstępuje od umowy sprzedaży z dnia???.. zawartej Kozicka Beata "NOVA", ul. Dębowa 4, Jazgarzewszczyzna, poczta 05-501 Piaseczno. Przedmiotem umowy było (dokładnie określić przedmiot umowy np.) za cenę (wskazać cenę).

§ 6 Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Postanowienia określone w § 6 oraz w § 7 nie mają zastosowania do Klientów nie będących konsumentami. W przypadku tych klientów zastosowanie mają przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy, uregulowane w kodeksie cywilnym.


§ 7 Gwarancja

1. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.
2. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki klienta określa producent w karcie gwarancyjnej.

§ 8 Nie sfinalizowanie transakcji i rezygnacja z zakupu

1. Każdy zakup po przez ?Kup Teraz? wiąże się z opłatą jaką musi ponieś sprzedający na rzecz portalu Świstak.pl,
jest to tzw. prowizja. 

Wysokość prowizji można znaleźć w ogólnodostępnym regulaminie Świstaka.

.
2. Po zakupie przedmiotu każdy klient ma prawo zrezygnować, nie mniej jednak musi w tej sprawie napisać maila na [email protected] z taką informacją, nie musi w niej podawać przyczyny.
3. W przypadku rezygnacji, z woli klienta, nasz pracownik występuje do portalu o zwrot pobranej prowizji za nie zrealizowaną transakcje.


§ 9 Zakupy na raty

Dla ułatwienia zakupów droższych produktów firma "Nova" Beata Kozicka w porozumieniu z firmą Żagiel wprowadziła możliwość zakupów ratalnych. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym Sklepem.
§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Świstak.pl oraz przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w Sklepie  bez zgody firmy zabronione.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.SERDECZNIE ZAPRASZAMY
* Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia możliwości odbioru osobistego. Informacja takowa powinna pojawić się w opisie aukcji.

Strona wygenerowana 2018-06-17 23:49:59, 213