REGULAMIN  AUKCJI

   §1.  UWAGA!!!  Udział  w  aukcji  "Kup Teraz"  jest  równoznaczny  z  pełną  akceptacją  niniejszego  Regulaminu  Aukcji.
         Nie  akceptujesz  zasad,  nie  kupuj!!!   Nie chcesz  kupić - nie kupuj!!!
 §2.    Koszt  wysyłki  podany  na  aukcji  dotyczy  1 sztuki  danego  przedmiotu  aukcji.  Na  koszt wysyłki  składa się  m. in.
         koszt  przesyłki / transportu  w  rzeczywistej  wielkości,  w  oparciu  o  cenniki  Poczty  Polskiej  ( zależy  od  wagi  i  
         gabarytu  paczki )  oraz  firm  kurierskich ( do 30 kg stała  opłata ).    
         UWAGA!!!  Kupując  kilka  przedmiotów  na  jednej  lub  na  kilku  naszych  aukcjach  koszt  wysyłki  płaci  się  tylko raz:
         jeden  całkowity  koszt  wysyłki,  który  zależy  od  wagi  paczki  i  gabarytu  paczki.
 §3.   Kupujący  akceptuje,  że  zamówienia  o  wartości  powyżej  100,00 zł  wysyłamy  tylko  i  wyłącznie firmą  kurierską.
 §4.   Po  wygraniu  aukcji  " Kup Teraz"  oczekujemy  kontaktu tylko i  wyłącznie  w  następujących  przypadkach:
   a)  gdy  towar  ma  zostać  wysłany  za  pobraniem ( wysyłając  e-maila  z  prośba  o  wysyłkę  za  pobraniem  prosimy  
        zaznaczyć: czy  Pocztą  Polską  czy  kurierem ) - w  przypadku  braku  takiej  informacji - to  my  dokonujemy  wyboru.
   b)  zmiany  adresu  lub  odbiorcy.
 §5.  Zawsze  powinni  Państwo  otrzymać  od  nas  potwierdzenie ( powiadomienie  wysyłane  na  państwa  e-mail  z  danych  z    
        allegro).
   a)  potwierdzenie:  zaksięgowania  wpłaty  na  naszym  koncie
   b)  potwierdzenie:  otrzymania  prośby  o  wysyłce  za  pobraniem
   c)  potwierdzenie  wysyłki - wysyłane  w  dniu  wysyłki  towaru
 §6.  Kupujący  zobowiązany  jest  do  zapłaty  i  odbioru  towaru.  Wpłatę  na  konto  należy  dokonać  do  7  dni  od   
           daty   zakupu.
 §7.  Realizacja  zamówień  odbywa  się  tylko  w  dni  robocze.  Czas  realizacji  zamówienia  ( od  zaksięgowania  wpłaty  na  
        naszym  koncie  lub  potwierdzenia  otrzymania  prośby o  wysyłce  za  pobraniem - od dnia  wysyłki )  zgodnie  z
        regulaminem  Allegro  nie  przekracza  14  dni  roboczych.  Natomiast  staramy  się,  żeby  był  najkrótszy,  zazwyczaj
        trwa  to  1-2 dni  robocze.
 §8.   Nie  odpowiadamy  za  czas  doręczenia  przesyłki  przez  Pocztę  Polską  oraz  firmy  kurierskiej.  Czas  dostarczenia   
            przesyłki   przez  Pocztę  Polską  lub  firmą  kurierską  nie  może  być  podstawą  do  jakichkolwiek  roszczeń   
           lub   reklamacji  wobec   naszej  firmy.
 §9.  Odbierając  przesyłkę  kupujący  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia,  czy  nie  posiada  ona  uszkodzeń  powstałych  
        podczas  transportu.  Warunkiem  rozpatrzenia  reklamacji  jest  spisanie  protokołu  reklamacji  szkody  i   
           nie odbierania   paczki.  Przyjęcie  przez  Państwa  przesyłki  bez  zastrzeżeń  powoduje  wygaśnięcie  roszczeń  z    
           tytułu   ubytku  lub  uszkodzenia.
 §10. Kupujący  rozumie  i  akceptuje  że  wybierając  przesyłkę  Pocztą  Polską  ze  względu  na  niską   
             jakość   świadczonych   usług,  w  momencie  nadania  przez  nas  przesyłki na  poczcie,  przestajemy  ponosić  za  nią   
            odpowiedzialność.  Paczka   powinna  dotrzeć  do  Państwa  w  ciągu  do  14  dni.  W  przypadku  gdy  paczka  nie   
           dotrze  do  adresata  w  tym  czasie   to  po  14  dniach  roboczych  składamy  reklamację  na  poczcie.  Po  jej   
           rozstrzygnięciu (co zależy tylko  i  wyłącznie  do  Poczty  Polskiej  i  może  trwać  nawet  do 1-1,5 miesiąca) zwracamy
           pieniądze  lub  wysyłamy  towar  na  nowo.  W   przypadku  zaginięcia  przesyłki  zwracamy  pieniądze  dopiero  po   
           potwierdzeniu  przez  Pocztę Polską,  że  przesyłka   faktycznie  zaginała.
 §11.Za  nie  odebranie  paczki  płatnej  przy  odbiorze  wystawiamy  NEGATYWNY  KOMENTARZ!!!  punkt  karny  od  
        Allegro,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  zawieszenia  konta.
 §12. Kupujący  pierwszy  wystawia  komentarz.
 §13. Ochrona  danych  osobowych - złożenie  zamówienia  w  naszej  firmie  jest  równoznacznie  z  wyrażeniem  zgody   
             na   przetwarzanie  danych  osobowych  w  realizacji  zamówień  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997r.  o  ochronie   
             danych   osobowych (Dz. U. Nr. 133  poz. 883 )  i  oświadczenie  o  poinformowaniu,  że  kupującemu  przysługuje   
             prawo  wglądu   do  nich,  jak  również  możliwość  ich  poprawiania.  Nasza  firma  nie  sprzedaje,  i  nie  udostępnia   
             danych  osobowych   osobom  trzecim.  Wszystkie  dane  są  wykorzystywane  wyłącznie  na  potrzeby  naszej  firmy   
             związane  z  realizacją   zamówienia  i  obsługi  klienta.
  §14.Kupujący  w  pełni  akceptuje:  zasady  zwrotów  i  reklamacji.
  §15.Kupujący  udziela  sprzedawcy  pełnomocnictwa  i  upoważnia  go  zawarcia  umowy  o  świadczenie  usług  i  zlecenia   
             w   jego  imieniu  poczcie  wykonania  usługi  przesłania  zakupionego  towaru.
  §16.W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  stosowane  będą  przepisy  polskiego  prawa  cywilnego.  
          Sądem  właściwym  dla  rozpatrywania  sporów  powstałych  na  tle  działalności  prowadzonej  przez  sprzedawce   
             jest   właściwy  dla  siedziby  sprzedawcy.