Konto firmowe
(Rejestracja: 2013-09-03, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Jesteśmy firmą solidną, naszą dewizą jest zadowolenie klienta. Wyszukujemy i sprzedajemy jedynie sprawdzone rozwiązania za przystępną cenę. Tak aby utrzymać wysoką jakość produktu i jednocześnie niską przy jego klasie cenę.

 

Regulamin

 

§ 1 STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie www.electrogate.pl (zwanym dalej ?sklep?) jest pełnoletnia osoba fizyczna , która ukończyła 18 lat bądź firma (zwana dalej ?nabywca?).

 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych na stronach www.electrogate.pl jest właściciel ? RomiLand Romuald Flak z siedzibą przy ulicy Kurpiowskiej 5/46, 35-620 Rzeszów NIP: 8132073402, REGON: 690695335

 

§ 2 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script. Dotyczy komputerów PC

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się wpolityce prywatności.


 

 

§ 4 OFERTA SKLEPU

 1. Produkty zawarte na stronach sklepu są fabrycznie nowe , posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.

 2. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i są sprzedawane na rachunek lub paragon, zwolnione z VAT na zasadach ogólnych.

 4. Zdjęcia poszczególnych produktów przedstawione w ofercie sklepu mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego owych produktów .Fotografie, proporcje i kolorystyka produktów są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy, np. różna kolorystyka lub proporcje , nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu lub ich usuwania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§ 5 ZAMÓWIENIA

 1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep wyśle do Nabywcy e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie zmówienia.

 2. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Nabywcy. Potwierdzenie zawierać będzie : nazwę towaru i inne dane identyfikujące owy towar , cenę za towar, łączną cenę za zamówione towary wraz z kosztami deklarowanej formy transportu czy płatności.

 3. Zamówienia dokonane poprzez system sprzedaży sklepu są przyjmowane do realizacji po potwierdzeniu drogą mailową przez nabywcę. W przypadku braku takiego potwierdzenia , pracownik naszego sklepu skontaktuje się z zamawiającym w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia w celu potwierdzenia tegoż zamówienia.

 4. Cena towaru ma charakter wiążący w chwili złożenia zamówienia

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem , że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

 6. W przypadku , gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu , nabywca niezwłocznie, nie później jednak , niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia dotyczącego danego towaru , informowany jest o tym poprzez wysłanie do niego e-maila. W przypadku , gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do nabywcy przez sklep wiadomości o stanie zamówienia nabywca nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia , zamówienie zostanie anulowane w części , która nie może być przez Sklep zrealizowana.

 7. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą , zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary , aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 8. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest rachunek lub paragon zwolniony z VAT. Rachunek wystawiany jest w chwili , gdy towar objęty zamówieniem gotowy jest do wysyłki , dostawy lub w chwili odbioru towaru przez nabywcę.

 9. Nabywca może wycofać zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania towaru.

 10. Podane przy produktach terminy ich dostępności są terminami szacunkowymi. Każdorazowo pracownik sklepu przekaże informację potwierdzającą lub zmieniającą czas realizacji zamówienia.

 11. Termin dostępności określa czas (wyrażony w dniach roboczych), jaki jest potrzebny na sprowadzenie zamówionego produktu. Dostępność uzależniona jest od stanu magazynowego , w którym produkt się znajduje lub dostępności produktu u naszego dostawcy. Czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas potrzebny na realizację wybranej formy transportu. Jeżeli przewidywany czas realizacji jest większy od podanego na stronie , wysyłana zostanie odpowiednia informacja. Mogą Państwo wówczas podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia lub akceptacji dłuższego terminu realizacji.

§ 6 DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 1. Towary objęte zamówieniem , dostarczane są do Klienta za pośrednictwem: usługi transportowej świadczonej przez naszą firmę, firmy kurierskiej (przesyłka kurierska), sprzedaż odbywa się jedynie za pomocą Internetu i odbiór osobisty nie jest możliwy.

 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez nabywcę w formularzu pod podany tam adres , przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.

 3. Nabywcę prosi się o sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru/towarów pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem, wyeliminuje to ewentualne utrudnienia związane z reklamacją towaru uszkodzonego w transporcie lub nieumyślną zamianą na inny.

 

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Nabywca w zamówieniu wskazuje formę płatności.

 2. Nabywca może wybrać następujące formy płatności: przelew (przesyłka kurierska, dostawa środkami    [email protected])

 3. W przypadku płatności ?przelew? wydanie towaru Nabywcy następuje po uprzednim zaksięgowaniu środków finansowych na koncie Sklepu.

 

§ 8 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Konsument , który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru/towarów , pod warunkiem , że towar będzie wstanie niezmienionym. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych i przesyłek na koszt odbiorcy. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię rachunku. Jeżeli na rachunku znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi , to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu rachunek korygujący. Gwarantujemy zwrot w wysokości ceny produktu na rachunku w terminie 10 dni od chwili jego otrzymania. Kwotę prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto.

 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

 3. Jedną z podstaw reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia towaru w obecności przewoźnika. Pomocnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w dniu otrzymania przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego na druku firmy transportowej oraz przesłanie protokołu na adres sklepu. Bez spisanego protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem , reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu będą znacznie utrudnione z powodów oczywistych, czyli braku dowodu zaistnienia tego faktu wszystkim ze stron.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące wad ukrytych towarów rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub ich dostawców. W przypadku uznania reklamacji za zasadną towar wadliwy zostanie naprawiony, wymieniony na inny - pełnowartościowy , a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyprzedania wszystkich towarów i braku ich w magazynie lub u dostawców sklepu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny, dostępny w sklepie. Miejscem do składania reklamacji jest firma RomiLand Romuald Flak, z siedzibą przy ulicy Kurpiowskiej 5/46, 35-620 Rzeszów. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca składając zamówienie , akceptuje powyższy regulamin sklepu.

 2. Ewentualne spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem , stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

 4. Wszystkie wymienione towary na stronie  www.electrogate.pl  mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzają się z ich danymi katalogowymi producentów.

 5. Nabywca wyraża zgodę na przekazanie adresu e - mail do NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie (w przypadku transakcji za pośrednictwem NetArt) oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w przypadku transakcji za pośrednictwem Allegro) oraz na przetwarzanie przez te sklepy danych osobowych, jak i przez operatorów płatności elektronicznych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę RomiLand Romuald Flak z siedzibą w Rzeszowie danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).

 7. Wszelkie sprawy problematyczne prosimy kierować w pierwszej kolejności mailowo do obsługi sklepu na mailowy adres sklepu lub telefonicznie.

 

 www.electrogate.pl 


Strona wygenerowana 2018-05-25 11:54:46, 213