Konto firmowe
(Rejestracja: 2014-08-26, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 

   

                                                              WITAMY W SKLEPIE RADOSNA MODA

 

REGULAMIN

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Sklep radosnamoda.com.pl jest prowadzony przez firmę:

 
EG-BET Eugeniusz Szewczyk
ul. Widawska 14
98-200 Sieradz

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki .

NIP: 829-131-59-58, REGON: 101592560,

tel. 506 660 598

e-mail : [email protected]
 

KONTO BANKOWE:

ING BANK ŚLĄSKI : 65 1050 1461 1000 0092 1283 7984


dalej nazywaną ,,Sprzedającym''.

Sklep Radosna Moda przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobo

wości prawnej, dalej nazywana ,,Klientem''.

Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie radosna moda powinna zapoznania się z poniższym regulaminem i postępowania zgodnie z jego regułami.

 

II PREZENTACJA PRODUKTÓW


 

Wszystkie zdjęcia produktów, które znajdują się na stronie Sprzedawcy są chronione prawami autorskimi.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm oraz marki produktów zostały wykorzystane wyłącznie w celu zaprezentowania oferty, a wszelkie prawa do nich posiadają wyłącznie ich właściciele.

Zdjęcia oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez ich producentów .

Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Jednak mimo wszystko niektóre kolory na zdjęciach mogą przybierać inne odcienie niż w rzeczywistości w zależności od rodzaju oświetlenia (światło dzienne lub sztuczne). W opisie towaru zawsze podajemy właściwy kolor towaru.

Minimalne różnice kolorystyczne mogą wynikać z indywidualnych ustawień i kalibracji kolorów na monitorze Klienta. Monitory LCD wyświetlają bardzo żywe kolory.

 

III SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I JEGO REALIZACJA

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z zakupem prosimy najpierw wysłać maila z zapytaniem bądź skontaktować się telefonicznie by rozwiać wszelkie niejasności.

Koszt wysyłki podane są w treści każdej aukcji. Przy zakupie większej ilości produktów prosimy o kontakt, w celu ustalenia łącznego kosztu przesyłki.

Sposób wysyłki należy określić w opcjach dostawy. Towar wysyłany jest po dokonaniu wpłaty na nasze konto firmowe lub za pośrednictwem PayU.

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

Zakupiony towar wysyłamy w ciągu 24 - 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej K-EX .

Dostawa Pocztą Polską następuje zazwyczaj w ciągu 1-3 dni.

Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dnia roboczego po zapisaniu przesyłki w systemie firmy kurierskiej.

Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna.

Koszt przesyłki zależy od rodzaju wysyłanego towaru .

Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki.

Wszystkie sprzedawane towary staramy się Państwu dostarczyć jak najszybciej.

W szczególnych przypadkach termin dostawy z przyczyn niezależnych od nas może się wydłużyć.

UWAGA! - Do terminów dostaw nie wlicza się sobót, niedziel oraz świąt.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

 

 IV FORMY PŁATNOŚCI


 

Za zamówione towary Klient może zapłacić przy odbiorze przesyłki lub przelewem, dokonując wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy lub za pośrednictwem PayU.

ING BANK ŚLĄSKI : 65 1050 1461 1000 0092 1283 7984

W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

Koszty przesyłki ponosi Klient według aktualnego cennika. Do wartości zamówienia należy doliczyć koszt przesyłki wybrany przez Klienta.

Wszystkie podawane na stronie internetowej ceny są cenami brutto (zawierają podatek) i wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki .

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu, a w przypadku wybrania opcji za pobraniem po złożeniu zamówienia.

Dokonanie zakupu u Sprzedającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta powyższego regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 

V ADRES DO WYSYŁKI

 

Zamówienia wysyłane są na adres klienta podany w serwisie .

Zmianę adresu do wysyłki można podać podczas składania zamówienią bądź drogą mailową.


  

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik - formularz dostępny pod adresem www.radosnamoda.com.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres e-mail :

[email protected] lub lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy :

 EG-BET Eugeniusz Szewczyk , 98-200 Sieradz ul. Widawska 14

Zwrotu można dokonać  za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy.

 

Formularz zwrotu towaru


 

VII RĘKOJMIA

 

 

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedający ponosi odpowiedzialnos?c? wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 • żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,

 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,

 • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej ? od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy:

 EG-BET Eugeniusz Szewczyk , 98-200 Sieradz ul. Widawska 14 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 •  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej.


 

  VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Użytkowanie towarów dostępnych w ofercie naszego Sklepu powinno być zgodne z jego przeznaczeniem a konserwacja (pranie) zgodne z instrukcją znajdującą się na metce wszytej w środku artykułu.

Różnice kolorystyczne między oferowanym towarem a rzeczywistością są nie zamierzone. Mogą wystąpić tylko w skrajnych przypadkach , a jest to związane z techniką fotografowania produktów, obróbką cyfrową zdjęć a także z niewłaściwych ustawień parametrów technicznych monitora.

Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez naszą firmę Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

 

ROZMIAR ODZIEŻY

 

Sklep Radosna Moda oferuje Państwu ubrania wielu producentów, dlatego nie należy sugerować się tylko rozmiarem z metki, który podawana jest w opisie towaru, gdyż mogą występować różnice w wielkości poszczególnych rozmiarów.

Kupując Klient zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z podanymi wymiarami, które podane są zawsze w opisie produktu.

Wartości podane w opisie są wartościami dokładnie przez nas mierzonymi. Mierzona jest tylko jedna sztuka z danego modelu oraz rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja do +/- 2 cm).

 

 

Jeśli macie Państwo pytania , uwagi dotyczące naszego Sklepu czekamy na nie .

[email protected]

 

Życzymy udanych zakupów !

 

 


Strona wygenerowana 2018-05-22 03:09:26, 213