Konto firmowe
(Rejestracja: 2014-10-19, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 

          Sklep Numisma


          Krzysztof Kremer Kremarx

          NIP:    1990026239    

          REGON:   161564806

         ul. Damrota 2/1

          47-303 Krapkowice

          e-mail: [email protected]

          tel: 500 805 972

 

 
 
 

Formy dostawy:

- wysyłka pocztą polską

- wysyłka kurierska

- wysyłka za pobraniem

- odbiór osobisty

 
 
 

 

Wpłata na konto w ING:

 

Krzysztof Kremer Kremarx

 

74 1050 1487 1000 0091 4236 2897

 

Inne opcje:                 

- przy odbiorze osobistym

- za pobraniem

- PayU

 

 
 

 

 

Serdecznie witamy wszystkich zainteresowanych na naszej stronie!


Konto Numisma_pl  na serwisie aukcyjnym Ś prowadzone jest przez firmę:


Krzysztof Kremer Kremarx
ul. Damrota 2/1
47-303 Krapkowice
NIP: 1990026239
Regon: 161564806


Na naszych aukcjach oferujemy towar m.in. taki jak:

- monety okolicznościowe 2zł wykonane ze stopu Nordic Gold,

- monety i banknoty obiegowe z polski i ze świata

- monety okolicznościowe 2 euro

- różnego rodzaju akcesoria numizmatyczne m.in. kapsle, albumy, klasery, palety, holdery itp.

 

Jeśli jakiejś monety 2zł NG nie mamy dostępnej na aukcji, zachęcamy to wysłania zapytania ponieważ na 99% jesteśmy w posiadaniu takiej, wystawimy ją na aukcję i zaoferujemy satysfakcjonującą cenę. Tak by każda ze stron była zadowolona.


Koszt wysyłki jest uzależniony od wagi, rozmiaru, sposobu w jaki zakup będzie dostarczony.  Koszty wysyłki są podane na każdej aukcji i składają się na nią: opłata pocztowa lub kurierska, opakowanie oraz koszty pracownicze. W przypadku dużego zamówienia, lub jeśli są wątpliwości co do kosztów wysyłki proszę o kontakt w celu wyjaśnienia spraw związanych z wysyłką. Współpracujemy z pocztą polską oraz firmami kurierskimi.  W przypadku zaginięcia przesyłki poleconej nieubezpieczonej o wartości powyżej 110 zł maksymalna  kwota odszkodowania wypłacanego przez Pocztę Polską wynosi 110 zł i taka też kwota po  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Pocztę Polską zostanie zwrócona klientowi. I do tej wysokości również odpowiada sprzedający. Dlatego przy zakupie droższych towarów warto pomyśleć o ubezpieczeniu wysyłki ? koszt to 1zł za każde 50zł wartości + standardowa cena podana w aukcji. W przypadku wysyłki współpracujemy z pocztą polską oraz firmami kurierskimi. Jest możliwość odbioru towaru osobiście w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Siedziba firmy znajduje się pod adresem: 

Ul. Damrota 2/1

47-303 Krapkowice

Woj. Opolskie

 

Po każdym zakupie proszę o wypełnienie formularza dostawy. W przypadku wysyłki na adres inny niż podany w serwisie proszę to umieścić w formularzu. Przy wpłacie bezpośrednio na konto proszę umieścić w tytule wpłaty tylko: nick oraz numery lub liczba aukcji na których Państwo dokonali zakupu. Prowadzimy sprzedaż towaru na terenie RP. Do każdego zakupu dołączony będzie dowód zakupu.

 

W przypadku reklamacji towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu lub kopię ? bardzo ułatwi to procedurę reklamacji. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu na własny koszt. W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki są zwracane. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień  komputera kupującego (rozdzielczość, ustawiania kolorów itp.) nie mogą być podstawą reklamacji. 


Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Odstąpienie od umowy.

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

          Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a)     świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)     umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)     umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)     umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)     umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f)       szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)     umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)     umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)       umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j)       dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)     umów zawartych w drodze aukcji publicznej

l)       umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)  umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

     
Aby odstąpić od umowy zawartej na świstaku, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:[email protected]  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
???????????.
???????????.
???????????.

Ja????????????.niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ???.????????????????????????????????????????., numer oferty??????????????? .
Data zawarcia umowy to ???????????????., data odbioru ??????????????????.? .Imię i nazwisko??????????????????????.
Login  Świstak???????????????????????..
Adres ?..????????.??..??????????????.
Data????????????????????????????.
??.??????????????????????????
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 


      Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

        Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

        Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

        Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

        Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

        W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

        Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

       W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone ? prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

Po zakończonej transakcji proszę o wystawienie komentarza.  Jako sprzedający wystawiam komentarz jako drugi.  Na wpłatę oczekujemy do 7 dni roboczych.

Jeśli ktoś nie zdąży z wpłatą w tym terminie a przed 7 dniami poinformuje nas o powodzie i terminie zapłaty za towar pójdziemy na rękę.

 

Przy każdej niejasności zawszę warto sprawę wyjaśnić.

Kontakt ze sklepem Numisma_pl :

e-mail: [email protected]

tel: 500 805 972

 

Dziękuję za zainteresowanie i zapraszam do na moje aukcje!

pozdrawiam Numisma_pl

 

 

 
 

 


Strona wygenerowana 2018-05-22 22:07:27, 213