Jesteś tutaj › Profil użytkownika KoQtech › Strona "o mnie"
(Rejestracja: 2012-06-27, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Właściciel konta KoQtech jest niezależnym pośrednikiem w realizacji zamówienia pomiędzy kupującym a producentem lub agentem producenta/sprzedawcy towarów przedstawionych na naszych aukcjach. Właściciel konta KoQtech nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania sprzedawcy. Składając ofertę kupna na naszych aukcjach, zlecacie nam Państwo realizację zamówienia przedstawionego na aukcji towaru w Państwa imieniu. Podana cena w aukcji zawiera cenę zakupu towaru oraz opłatę dystrybucyjną za przeprowadzenie transakcji w imieniu kupującego - usługi właściciela konta KoQtech. Właściciel konta KoQtech nie jest importerem.

 

Zakres oferowanych usług:
- złożenie zamówienia na przedstawiony towar w imieniu kupującego
- przekazanie płatności za towar w imieniu kupującego
- zlecenie wysyłki towaru na adres kupującego
- monitorowanie przesyłki do kupującego
- udzielenie pomocy kupującemu w ewentualnych procedurach reklamacyjnych i gwarancyjnych

 

Zobowiązuje się wykonywać oferowaną usługę starannie i robić wszystko dążąc do pełnego zadowolenia kupującego w związku ze zleconą usługą pośrednictwa w zakupie przedstawionego w aukcji towaru.

 

Przedmioty wysyłane są bezpośrednio z kraju producenta, w imieniu i na rzecz klienta, dzięki czemu cena jest tak niska. Jesteśmy agentami wielu przedsiębiorców z krajów takich jak Chiny, Hong Kong, Tajwan, Singapur czy USA. Przeczesujemy oferty z wielu rynków zagranicznych, aby klienci mogli otrzymać towary w najniższych dostępnych cenach.

Dbamy o klienta, dlatego każda przesyłka jest przesyłką poleconą priorytetową i posiada swój indywidualny numer przewozowy.  Dzięki niemu, klient zawsze może się dowiedzieć, co dzieje się z towarem. Numer przewozowy przesyłany jest na życzenie kupującego na adres e-mail podany w Świstak, zgodnie z regulaminem.
Średni czas dostawy towaru wynosi 15-20 dni roboczych i waha się pomiędzy 10-30 dniami roboczymi. Przy wysyłce SG Post (opis w ofercie) - krócej.
Istnieje możliwość wysyłki za granicę - w tym przypadku koszt przesyłki nie ulega zmianie.

 

 

REGULAMIN

 § 1

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania towarów w firmie
KoQtech.pl Kornel Gajewski z siedzibą w: 41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 19/1/7, o numerze identyfikacyjnym REGON: 242886460, NIP: 4980261845.

 

§2

Definicje terminów wykorzystywanych w niniejszym regulaminie:

Właściciel konta KoQtech
KoQtech.pl Kornel Gajewski z siedzibą w: 41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 19/1/7, o numerze identyfikacyjnym REGON: 242886460, NIP: 4980261845, będący zgodnie z regulaminem Świstak.pl SPRZEDAJĄCYM.

Świstak.pl
 Serwis transakcji on-line utrzymywany w domenie Świstak.pl, poprzez który Właściciel konta KoQtech oferuje towary.

Użytkownik Świstak.pl
 Podmiot będący użytkownikiem Świstak.pl zgodnie z regulaminem Świstak.pl

Strona przedmiotu
 Strona aukcji Świstak.pl umieszczonej przez Właściciela konta KoQtech.

Kupujący
 Użytkownik Świstak.pl, który zgodnie z regulaminem Świstak.pl skorzystał z opcji ?Kup Teraz? na Stronie przedmiotu.

Przedmiot zamówienia
Towar umieszczony na stronie przedmiotu, którego dotyczy opis zamieszczony na tej stronie.

Pełnomocnictwo
 Zamieszczone w §4 Pełnomocnictwo, udzielane automatycznie przez Użytkownika Świstak.pl Właścicielowi konta KoQtech, w przypadku skorzystania przez tego Użytkownika Świstak.pl z opcji ?Kup Teraz? na stronie przedmiotu, zgodnie z regulaminem Świstak.pl.

Sprzedawca
 Podmiot mający główną siedzibę poza granicami Polski, będący właścicielem przedmiotu zamówienia.

Dostawca
 Sprzedawca lub wyznaczony przez Sprzedawcę podmiot, którego zadaniem jest wysłanie Przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Kupującego.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
 Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KoQtech.pl Kornel Gajewski z siedzibą w: 41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 19/1/7, o numerze identyfikacyjnym REGON: 242886460, NIP: 4980261845, w celach związanych z obsługą zamówienia dokonywanego w imieniu i na rzecz mojej osoby, w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom, przez które posiadanie tych danych jest niezbędne, aby obsługiwane zamówienie mogło być w pełni zrealizowane.

 

§3

1. Właściciel konta KoQtech zajmuje się obsługą zamówień i transakcji dokonywanych poprzez Świstak.pl.

2. Właściciel konta KoQtech nie jest importerem Przedmiotu Zamówienia.

3. Właściciel konta KoQtech nie jest wprowadzającym sprzęt w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495).

4. Właściciel konta KoQtech nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania przewoźników, oraz za działania i zaniechania organów władzy i administracji państwowej.

5. Właściciel konta KoQtech prowadzi działalność we wszystkie dni robocze i weekendy, w godzinach od 13.00 do 23.00.

6. Za wszelkie niezgodności opisu Przedmiotu Zamówienia zawartego na Stronie Przedmiotu z ofertą, w tym błędy w tłumaczeniu z języka obcego na język polski, odpowiedzialność ponosi Właściciel konta KoQtech.

7.1 Właściciel konta KoQtech zobowiązuje się przeprowadzać transakcje z należytą starannością, mając na uwadze zadowolenie Kupującego.

 7.2 Ocenie komentarzem podlega zgodność przebiegu transakcji z aukcją i niniejszym regulaminem. Powodem wystawienia komentarza innego niż pozytywny nie mogą być czynniki niezależne od Właściciela konta KoQtech, w szczególności działania i zaniechania dostawców, przewoźników, organów władzy i administracji Państwowej, banków i innych instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie środków pieniężnych, a także błędy techniczne Świstak.pl. W przypadku otrzymania przez kupującego towaru wadliwego lub niezgodnego z opisem, nie powinien on również wystawiać komentarza negatywnego, jeżeli proces reklamacji przebiegnie prawidłowo. Przed wystawieniem komentarza innego niż pozytywny zaleca się kontakt z Właścicielem konta KoQtech, celem rozwiązania problemu.

8. Korzystając z opcji "Kup Teraz" na stronie przedmiotu, zgodnie z regulaminem Świstak.pl, użytkownik Świstak.pl staje się Kupującym. Jednocześnie Użytkownik Świstak.pl, stając się Kupującym, udziela Właścicielowi konta KoQtech Pełnomocnictwa, które Właściciel konta KoQtech automatycznie przyjmuje.

9. Koszt przesyłki podany na Stronie przedmiotu dotyczy jednej sztuki Przedmiotu zamówienia.

10. W przypadku zakupu kilku takich samych Przedmiotów zamówienia, lub kilku różnych Przedmiotów zamówienia jeżeli między zamówieniami nie minęło więcej niż 12 godzin, Kupującemu może przysługiwać obniżka sumy kosztów przesyłki wyrażonych na Stronach przedmiotów, zgodnie z informacjami umieszczonymi na tych Stronach Przedmiotów.

11. W przypadku kilku różnych Przedmiotów zamówienia, ich wysyłka może zostać zrealizowana przez różnych Dostawców i w osobnych przesyłkach.

12. Jeżeli Kupujący życzy sobie aby adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia był inny niż adres przypisany do jego konta Użytkownika Świstak.pl w momencie zawarcia transakcji, Kupujący ten jest zobowiązany przekazać właściwy adres Właścicielowi konta KoQtech za pomocą formularza opcji dostawy Świstak.pl, wyraźnie zaznaczając zmianę adresu. Każda inna forma zmiany adresu, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia może zostać uznana za podejrzaną i być nieskuteczna.

13.1 Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia musi zawierać następujące dane:

 a)        imię i nazwisko adresata

b)        nazwę ulicy lub osiedla, numer domu i numer lokalu

c)          kod pocztowy, nazwę miejscowości i województwo

d)        kontaktowy numer telefonu.
 
13. 2 Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, zamiast danych wymienionych w podpunkcie b) punktu 13.1., może zawierać właściwą skrytkę pocztową z przypisanym do niej numerem. Właściciel konta KoQtech świadczy usługi tylko i wyłącznie na rzecz osób prywatnych, dlatego adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia nie powinien zawierać nazwy firmy. W przypadku umieszczenia nazwy firmy w adresie, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, jako odbiorcę przesyłki uważa się osobę wymienioną z imienia i nazwiska w tym adresie.

 13. 3 Jeżeli adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia nie zawiera nazwy województwa, Właściciel konta KoQtech może bez kontaktu z Kupującym spróbować określić tę nazwę województwa, na podstawie kodu pocztowego. Właściciel konta KoQtech nie odpowiada za błędne określenie nazwy województwa, jeżeli poprawna nazwa województwa nie została określona przez Kupującego.

 13. 4 Jeżeli numer telefonu, zawarty w adresie, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, nie zawiera numeru kierunkowego międzynarodowego, za właściwy uznaje się numer kierunkowy międzynarodowy przyznany Rzeczpospolitej Polskiej.

  14. 1 Kupujący jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji wykonać za pomocą poczty, banku, PayPal, Skrill/moneybookers lub SKOK na rachunek bankowy Właściciela konta KoQtech przelew środków pieniężnych potrzebnych do opłacenia transakcji, zwany dalej Przelewem. Wyżej wymieniony Przelew w tytule zawierać musi następujące informacje:

a)        Nazwę (login) Kupującego z Świstak.pl, który zlecił wykonanie Przelewu

b)        Numer lub numery aukcji Świstak.pl, przez które Kupujący zlecił Właścicielowi konta KoQtech wykonanie Usług KoQtech

c)        Rodzaje lub kolory Przedmiotów zamówienia, których dotyczą opłacane tym Przelewem zlecone przez Kupującego Usługi KoQtech, jeżeli prośba o podanie rodzaju lub koloru została umieszczona na którejś ze Stron przedmiotu

 14. 2 Brak w tytule Przelewu którejkolwiek wymienionych w punkcie 14.1. informacji może spowodować opóźnienie w złożeniu zamówienia u Sprzedawcy o nie więcej niż trzy dni robocze i tym samym wydłużyć czas dostawy o nie więcej niż trzy dni robocze. Jeżeli jednak na podstawie informacji zawartych w danych przelewu nie można jednoznacznie określić, jakiej transakcji dotyczy Przelew, środki pieniężne zostaną zwrócone do nadawcy. Właściciel konta KoQtech zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu zwrotnego, wyjaśnienia powodów zwrócenia środków pieniężnych.

 14. 3 Informacje zawarte w podpunktach a) i b) punktu 14.1. nie muszą być uwzględnione w tytule Przelewu, jeżeli Przelew ten następuje za pośrednictwem systemu szybkich przelewów udostępnionych przez serwis Świstak.pl

 15. 1 Jeżeli Przelew nie zostanie wykonany przed upływem wyznaczonego w punkcie 14.1 siedmiodniowego terminu, lub jeżeli Przelew nie zostanie zaksięgowany na rachunku bankowym Właściciela konta KoQtech do następnego dnia roboczego po upływie wyznaczonego siedmiodniowego terminu, lub jeżeli przekazane środki pieniężne są niewystarczające, czyli ich ilość jest mniejsza niż wyznaczona ilość Środków pieniężnych potrzebnych do opłacenia transakcji, Właściciel konta KoQtech nie jest zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania Usługi KoQtech i może rozpocząć procedurę zwrotu prowizji Świstak.pl, celem odzyskania prowizji od transakcji.

15. 2 Właściciel konta KoQtech na życzenie Kupującego może anulować procedurę zwrotu prowizji, po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Właściciela konta KoQtech Przelewu, o ile prowizja nie została już zwrócona.

 16. Od momentu zaksięgowania Środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia na rachunku bankowym Właściciela konta KoQtech, Kupujący ma prawo żądać wystawienia przez Sprzedawcę dowodu zakupu.

17. W przypadku przekazania przez Kupującego na rachunek bankowy Właściciela konta KoQtech, oprócz Środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia, innych środków pieniężnych, kwota ta zostaje doliczona do przychodu Właściciela konta KoQtech uzyskanego z tytułu realizacji zamówienia na rzecz Kupującego, o ile Kupujący nie zażądał zwrotu tej kwoty do momentu zakończenia realizacji transakcji.

18. 1 Jeżeli Kupujący przekazał na rachunek bankowy Właściciela konta KoQtech Środki pieniężne niezbędne do realizacji zamówienia w tytule Przelewu nie brakuje żadnej z wymienionych w punkcie 14. Informacji, lub zgodnie z punktem 14. informacje te nie są w tytule Przelewu wymagane, Właściciel konta KoQtech jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć realizację zamówienia.

19. 1 Właściciel konta KoQtech może także rozpocząć realizację zamówienia, jeżeli w tytule Przelewu brak niektórych wymienionych w punkcie 14. informacji, o ile na podstawie danych zawartych w Przelewie można jednoznacznie określić, jakiej transakcji dotyczy ten Przelew.

20. 1 Po wykonaniu czynności wymienionych w punkcie 18. Właściciel konta KoQtech wysyła na adres e-mail Kupującego wiadomość, zawierającą:
a)        Informację potwierdzającą przygotowanie Przedmiotu zamówienia do wysyłki

b)        Informację określającą na jaki adres będzie zrealizowana wysyłka, zgodnie z otrzymanymi uprzednio informacjami.

 20. 2 W przypadku, gdy Kupujący zorientuje się, że podany przez niego adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia jest nieprawidłowy, Właściciel konta KoQtech może na życzenie Kupującego przekazać Dostawcy otrzymany od Kupującego pocztą elektroniczną poprawiony adres , na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia. Jednak ani Dostawca, ani Sprzedawca, ani Właściciel konta KoQtech nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli Dostawca zdąży wysłać Przedmiot zamówienia na poprzednio otrzymany adres Kupującego, zanim Właściciel konta KoQtech zdąży poinformować Dostawcę o zmianie tego adresu.

21. Nazwy pośredników i agentów Sprzedawcy, w tym pośredników finansowych, zabezpieczających Środki pieniężne niezbędne do pełnej realizacji zamówienia na czas dostawy Przedmiotu zamówienia do Kupującego, nie muszą zostać ujawnione, w celu zapewnienia anonimowości tym podmiotom.

22. Czas dostawy Przedmiotu zamówienia, od momentu zaksięgowania pełnej kwoty Środków niezbędnych do realizacji zamówienia, na rachunku bankowym Właściciela konta KoQtech, wynosi od dziesięciu do trzydziestu dni roboczych. Przeciętny czas dostawy według doświadczenia wynosi dwadzieścia dni roboczych. Czas dostawy może ulec wydłużeniu na skutek braku w tytule Przelewu którejkolwiek z informacji wymienionych w poprzednich punktach.

23. W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat celnych i podatku VAT, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Kupującym.

24. Kupujący ma możliwość skorzystania z reklamacji, jeżeli otrzymany Przedmiot zamówienia jest niekompletny, niezgodny z opisem lub wadliwy.  Jeżeli na Stronie Przedmiotu znajduje się informacja o gwarancji, dotyczy ona gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę. Celem złożenia reklamacji należy odesłać kompletny towar wraz z pismem reklamacyjnym na adres Właściciela konta KoQtech. Towar powinien być wysłany Pocztą Polską, przesyłką poleconą. Właściciel konta KoQtech nie ponosi odpowiedzialności ani za przesyłki ekonomiczne ani też wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Kupujący może także zgłosić nieotrzymanie przesyłki, celem złożenia reklamacji u przewoźnika, jednak nie wcześniej niż po trzydziestu dniach i nie później niż po czterdziestu pięciu dniach od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na rachunku bankowym Właściciela konta KoQtech.

25. Niezależnie od innych czynników, Kupujący może w ciągu dziesięciu dni od momentu otrzymania Przedmiotu zamówienia złożyć rezygnację z zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwrócony na podstawie rezygnacji z zakupu przedmiot nie może być uszkodzony, ani nie może też nosić śladów użytkowania.

26. Skorzystanie przez Użytkownika Świstak.pl z opcji ?Kup Teraz?, poprzez kliknięcie ?Kup Teraz? na danej Stronie przedmiotu, a następnie potwierdzenie przez niego skorzystania z tej opcji poprzez kliknięcie ?Kup Teraz?  na automatycznie wygenerowanej stronie, oznacza akceptację Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

27. 1.     Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

27. 2.     Właściciel konta KoQtech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

§ 4

Poniższego Pełnomocnictwa udziela Właścicielowi konta KoQtech każdy Użytkownik Świstak.pl, który składa zamówienie dotyczące wybranego Przedmiotu zamówienia, korzystając z opcji ?Kup Teraz? zgodnie z regulaminem Świstak.pl.

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam KoQtech.pl Kornel Gajewski z siedzibą w: 41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 19/1/7, o numerze identyfikacyjnym REGON: 242886460, NIP: 4980261845, zwanemu dalej KoQtech, pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz oraz opłacenia w moim imieniu ceny i kosztów przesyłki towaru, opisanego na stronie przedmiotu. Zezwalam także KoQtech na przekazywanie sprzedawcy towaru w moim imieniu otrzymywanych ode mnie środków pieniężnych, jak również na odbieranie w moim imieniu ewentualnych zwrotów środków pieniężnych od sprzedawcy, przy czym wszelkie zwracane od sprzedawcy środki pieniężne muszą być następnie przekazane na podany przeze mnie rachunek bankowy. Pełnomocnictwo to jest przeze mnie udzielane w momencie skorzystania przeze mnie z opcji "Kup Teraz" na stronie przedmiotu, zgodnie z regulaminem Świstak.pl.

 

Kontakt:
KoQtech.pl Kornel Gajewski
41-943 Piekary Śląskie, ul. Szmaragdowa 19/1/7
[email protected]
Tel: 692-062-721
GG: 2291374
REGON: 242886460
NIP: 4980261845

Nr konta (Idea Bank):  13195000012006027217890002
Skrill/moneybookers: [email protected] (proszę o informację e-mailem o wybraniu tej opcji zapłaty)

 
  •  


Strona wygenerowana 2018-05-25 03:43:26, 213