(Rejestracja: 2015-08-04, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 
ZANIM ZALICYTUJESZ ? ZAPOZNAJ SIĘ REGULAMINEM AUKCJI. 
KLIENT SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE, 
OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z OPISEM AUKCJI I AKCEPTUJE WARUNKI TRANSAKCJI.
 

PRZEDSTAWIONE NA AUKCJI ZDJĘCIA, ORAZ INFORMACJE MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NALEŻĄ DO ZAGRANICZNYCH PRODUCENTÓW !
MY JAKO FIRMA OFERUJEMY USŁUGĘ POŚREDNICTWA W ZAKUPIE OBUWIA ZA GRANICĄ !
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
1.   Obowiązkowe jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
 
2.  Oferuję usługę pośrednictwa w zakupie towaru opartą na modelu dropshippingu oraz pomagam w jej realizacji za pomocą internetu.
 
3.   Oferta jest skierowana do osób indywidualnych. Wszystkie informacje zawarte aukcji, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 
4.  Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie dostawcy. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym kupujący jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego towaru, sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e ? mail. Dokonana przez kupującego zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez sprzedającemu zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
 
5.  Zdjęcia umieszczone na aukcjach mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu otrzymanego towaru( wynika to z odmiennej kalibracji ekranu u różnych kupujących). Nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem sprzedającego. Ewentualne roszczenia mogą być kierowane wyłącznie do producenta lub dostawcy.
 
6.  Towar na aukcji jest jedynie prezentacją towaru dostawcy. Opis, zdjęcia oraz produkty są własnością dostawcy. Wszelkie roszczenia względem opisu, zdjęć czy produktów powinny być kierowane do dostawcy, sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 
7.  Wszelkie nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowych są własnością producentów oraz ich prawnych właścicieli. Są one używane tylko w celach informacyjnych.
 
8.  Wszystkie produkty oferowane na aukcjach są własnością sprzedawców zagranicznych, sprzedawca nie ma do nich żadnych praw, prezentuje je jedynie na swoich aukcjach.
 
II. Składanie zamówień
 
1.   Zamówienia na usługę są składane za pośrednictwem przycisku ?Kup teraz? dostępnego na stronie aukcji.
 
2.   Złożenie zamówienia za pośrednictwem przycisku ?Kup teraz? jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 
3.   Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia także po kliknięci przycisku ? Kup teraz?. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do sprzedającego drogą elektroniczną na adres : [email protected]
 
4.   Po dokonaniu przez kupującego zakupu oraz płatności za zamówiony Towar, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez sprzedającego.
 
III. Dokonywanie płatności. Ceny.
 
1.   Wszystkie ceny towarów umieszczone na naszych aukcjach:

a)  podawane są w złotych polskich,
b)  są cenami całkowitymi: zawierają informacje dotyczące kosztów dostawy.
 
2.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili kliknięcia przycisku ?Kup teraz?
 
3.  Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

a)  Płatność poprzez system płatności PayU
b)  Przelew bankowy

W przypadku wyboru przez kupującego z płatności w formie przelewu bankowego,  brak otrzymania płatności na rachunek sprzedającego   w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy sprzedającego.

    
III. Realizacja zamówień.
 
1.  Po kliknięci przez kupującego przycisku ?Kup teraz? oraz płatności za zamówiony Towar, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez sprzedającego.
 
2.  Zamówienie przekazywane jest dostawcy w ciągu 48 h.
 
3.  Produkty wysyłane są z zagranicy przez dostawcę drogą lotniczą i dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika wynosi 12-30 dni roboczych w wypadku przesyłek DARMOWYCH.
 
4.  Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności listonosza, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do sprzedającego.
 
5.  Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

IV. Brak realizacji w terminie.
 
1.  W sytuacji gdy produkt nie dotrze do kupującego w podanym wyżej terminie, kupujący proszony jest o kontakt ze sprzedającym. Kupującemu jeżeli wyrazi taką wolę zostaną zwrócone pieniądze. Ponieważ paczka jest już do niego wysłana po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest do :
 
a)  zwrócenia przesyłki na adres sprzedawcy, albo
b)  powiadomienia nas o chęci zatrzymania przesyłki i przelania kwoty z powrotem na nasze konto
 
Czynności te muszą być wykonane do 7 dni od daty otrzymania wiadomości od zawierającej informację o otrzymaniu powiadomienia o doręczeniu przesyłki.
 
IV. Uprawnienie do zwrotu towaru
 
1.  Kupujący może dokonać zwrotu otrzymanego towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni, składając stosowne oświadczenie na adres: wierzbicka_iwona @spoko.pl
 
2.  Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie kupującemu towaru przez przewoźnika.
 
3.  W przypadku zwrotu towaru, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 
4.  Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 
5.  Zwracany przez kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
 
6.  Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi kupujący.
 
V. Reklamacje
 
1.  W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.
 
2.  Przez niezgodność towaru z umową rozumie się następujące sytuacje:
produkt został uszkodzony w czasie transportu
przesyłka została zagubiona
pomyłkowo zostanie wysłany inny produkt
 
3.  Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub przez e-mail. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 
4.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji towar jest wymieniany na nowy.

Nowy towar zostanie wysłany po odesłaniu wadliwego (chyba ze strony postanowią inaczej), koszt wysyłki nowego towaru pokrywa sprzedający
 
VI. Podatki i cło
 
1.  Na 99% przesyłek nie jest nakładane cło ani podatek, ponieważ ich wartość jest zbyt niska.
 
2.  Przesyłka może jednak zostać zatrzymana do kontroli celnej. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za nałożone Cła i podatki. W razie nałożenia Cła lub podatku, opłaty te muszą być uiszczone przez zamawiającego usługę i na nim spoczywa ta odpowiedzialność. Jednak jako sprzedający zwracam kupującemu kwotę, którą ewentualnie został obciążony.
Po każdym zakupie otrzymujecie Państwo numer przesyłki, wraz ze stroną, gdzie na bieżąco można sprawdzać status Państwa zamówienia.

JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NIEZADOWOLENIU Z OTRZYMANEGO TOWARU, PROSZĘ O KONTAKT MEILOWY, LUB TELEFONICZNY W CELU USTALENIA PRZYCZYNY CZY ZWROTÓW !!! 
 
Proszę pamiętać o umieszczeniu w wiadomości do sprzedającego potrzebnych danych takich jak np. KOLOR, NUMER KATALOGOWY czy ROZMIAR - jeżeli na aukcji podana jest taka informacja. 

 
Płatności: 
 
Wszystkie ceny na naszych aukcjach są cenami brutto i posiadają podatek VAT. 
Kupujący w ciągu 7 dni powinien uiścić opłatę za zakupiony towar plus koszt przesyłki, przelewając określoną sumę na wskazany rachunek bankowy, który kupujący otrzyma po zakupie. 
Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu swojego Nicku Allegro oraz nr aukcji.
 
Preferuje Szybką wpłatę
przez:  PayU
   

Paczki wysyłamy na adres Klienta podany w serwisie Allegro. 


Jeśli cokolwiek Państwu nie odpowiada, przed wystawieniem komentarza prosimy o kontakt- zawsze istnieje korzystne rozwiązanie. 
Po otrzymaniu towaru prosimy o wystawienie komentarza, który jest dla nas informacją o pomyślnie przeprowadzonym zakupie. 
 
 
*Wszystkie paczki są rejestrowane i starannie zapakowane, robimy wszystko aby zadbać o jak najszybszą dostawę do Państwa, aczkolwiek nie odpowiadamy bezpośrednio za prace Poczty Polskiej.      
 


Strona wygenerowana 2018-06-23 12:20:00, 213