Konto firmowe
(Rejestracja: 2012-08-09, Logowanie: Ponad pół roku temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


Regulamin sklepu internetowego BluCatherine
prowadzonego przez firmę M.Martyka K.Brachmanska SC z siedzibą w Krakowie, ul.Młyńska 10/47,zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem NIP 9452167714 zwaną dalej ?Sprzedawcą?.


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego BluCatherine, zwany dalej 'regulaminem' określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym BluCatherine zwanym dalej ?sklepem internetowym?.
 2. Zakupów w Sklepie internetowym mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Ceny produktów i koszty dostawy zawarte na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Cena detaliczna nie obejmuje kosztów przesyłki, których wysokość oraz zasady płatności określone są w dziale Regulaminu ? Koszty dostawy.
 4. W sklepie internetowym zamieszczane są informacje o oferowanych produktach zawierające m.in.: zdjęcie, opis, skład i inne pochodzące od dostawców i producentów. Sprzedawca w miarę możliwości aktualizuje i weryfikuje te informacje jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym.
 5. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.
 6. Informacje prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy sprzedaży w zakresie zamawianego towaru następuje z chwilą potwierdzenia przez Sklep możliwości realizacji zamówienia.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie w Sklepie BluCatherine można złożyć poprzez zamówienie złożone na stronie internetowej Sklepu ? wybranie ikony ?kupuję? zamieszczonej przy produkcie ? przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczna rejestracja Klienta w sklepie internetowym. Aby móc korzystać z zindywidualizowanego dostępu do Sklepu konieczne jest posiadanie przez klienta konta w Sklepie internetowym, którego założenie wymaga uprzedniej rejestracji, wypełnienia właściwego formularza (dostępnego na stronie portalu), akceptacji Regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uzyskania własnego loginu. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo zamówienie nie zostanie zrealizowane. Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Klienta telefonicznie lub mailowo o braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 5 wysyłka towaru następuje nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku sprzedaży wymagającej bezpośredniej wpłaty Klienta na konto Sklepu ? nie później niż w ciągu 14 dni od daty uznania rachunku bankowego Sklepu kwotą zapłaty.
 5. W przypadku, gdy zamówiony przez Klienta produkt nie będzie dostępny w magazynie Sklepu, Klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany drogą elektroniczną o dacie dostępności danego produktu lub o możliwości dostarczenia produktu zamiennego. W wypadku braku zgody na realizację zamówienia we wskazanym przez Sklep terminie lub dostarczenia produktu zamiennego, zamówienie zostanie anulowane, zaś ewentualna nadpłata zostanie przelana na wskazane przez Klienta konto lub w przypadku braku wskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym. Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę.
 6. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień trwa aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (jeżeli klient tak zadeklaruje w zamówieniu). Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego mailem pod adresem [email protected] .
 9. W przypadku braku wpłaty do 7 dni od złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie usunięte. Zapis ten nie dotyczy wysyłki za pobraniem.
 10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
 11. Sklep BluCatherine realizuje zamówienia zagraniczne do nastepujących krajów: Anglia, Finlandia, Hiszpania (za wyjątkiem wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli), Słowenia, Szkocja, Szwecja, Walia, Włochy, Norwegia, Austria, Niemcy, Węgry, Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Monako, Rumunia, Czechy, Słowacja, Grecja, Irlandia, Portugalia z wyłączeniem Azorów i Madery.
 12. W zakresie sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, po potwierdzeniu warunków transakcji przez Klienta, Sklep przesyła mu potwierdzenie transakcji, zawierające informację o właściwościach produktu, jego cenie, zasadach jej zapłaty, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, miejscu i sposobie składania reklamacji. Potwierdzenie przesyłane jest konsumentowi pocztą elektroniczną oraz wraz z towarem faktura VAT lub paragon.

III. MOŻLIWE SPOSOBY DOSTAWY

 1. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:

1.1. za pośrednictwem wybranej firmy realizującej usługi kurierskie,
1.2. przesyłka przy wykorzystaniu usługi Paczkomaty 24/7 (firma InPost).
IV. KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa bezpłatna - Przesyłki o wartości wysyłanych towarów powyżej 500 zł i wadze do 30 kg, bez względu na ilość zamówionych produktów za wyjątkiem paczek ?za pobraniem? dostarczane są bezpłatnie. Przy zamówieniach 'za pobraniem', niezależnie od ich wartości naliczono zostaje opłata w wysokości 5 zł.
 2. Koszty dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej zależne są od wagi przesyłki zgodnie z aktualnym cennikiem podanym na stronie sklepu w kategorii 'Koszty i czas dostawy'

V. PŁATNOŚCI

 1. Możliwe formy płatności:

1.1.przelewem przed wysyłką paczki (przedpłata);
1.2.za pobraniem.

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

1.1.W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zaleca się, by spisał wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformował o tym sprzedawcę. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zalecane jest niezwłoczne powiadomienie o tym sprzedawcę.
1.2.Kupujący, będacy konsumentem, traci uprawnienia wynikające z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
1.4.Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli towar nosi ślady użytkowania i nie posiada wszystkich orginalnych metek.
1.5.Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
1.6.Reklamacje można składać za pośrednictwem strony internetowej www.blucatherine.com lub poprzez e-mail [email protected]


Formularz reklamacyjny
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, które wykonuje się przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni. Wykonanie prawa odstąpienia wiąże się z obowiązkiem zwrotu zamówionego towaru na adres sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sklep jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w stanie niezmienionym (towar nieuzywany i z wszystkimi orginalnymi metkami), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby Sklepu i umieszczone są w zabezpieczonej bazie danych sklepu, która jest chroniona przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie jest wykonywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych sklepu w celu podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101/26 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela strony M.MartykaK.Brachmanska SC.
 2. Dane osobowe zamawiającego wykorzystywane są przez Sprzedającego do realizacji zamówienia oraz przekazywania pocztą elektroniczną listów informacyjnych i marketingowych związanych z ofertą i działalnością Sklepu
 3. Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie, a na życzenie przesłane pocztą elektroniczną lub listem tradycyjnym zostaną one trwale usunięte z systemu.
 4. Bezpieczeństwo transakcji: BluCatherine realizuje płatności za pomocą platformy internetowej przelewy24. Wszelkie operacje finansowe odbywają się na serwerach operatorów i banku. Sklep nie ma dostępu do numerów kart kredytowych ani haseł dostępu do kont bankowych swoich klientów. Więcej o bezpieczeństwie płatności znajdziesz na stronie www.przelewy24.pl

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być wynikiem blokowania lub usuwania e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta lub blokowania przez serwer pocztowy.
 2. Zakupy dokonane w Sklepie BluCatherine.com z rabatami okazjonalnymi nie podlegają pod Program Punktów Stalego Klienta.

WZÓR OŚWIADCZENIA: Przy rejestracji Klient poprzez zaznaczenie właściwego pola składa następujące oświadczenie:
?Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez M.Martyka K.Brachmanska SC oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez w/w spółkę jako prowadzącą sklep internetowy podanych przeze mnie danych osobowych, na zasadach i w celach określonych w Regulaminach Sklepów Internetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminami poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.?

 

 

 
 
 

Strona wygenerowana 2018-05-25 19:14:30, 213