Konto firmowe
(Rejestracja: 2012-10-04, Logowanie: Miesiąc temu)Ocena Świstak.pl
brak opinii
Logistyka: 0,0 Od kupujących: 0
Towar: 0,0 Od sprzedających: 0
Jakość obsługi: 0,0 Zobacz szczegółowe daneUżytkownik nie posiada kontaktów

Wybrana aukcja użytkownika
Użytkownik nie posiada trwających aukcji


 Informacje ogólne

 

 • Sklep internetowy www.123dom.com.pl obsługiwany jest przez firmę PHU Krzysztof Nowak, zarejestrowaną pod numerem REGON 977913899, numer NIP 926-137-06-86.

 • Niniejszy system sprzedaży skierowany jest do wszystkich Klientów indywidualnych i instytucjonalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będących zarejestrowanymi użytkownikami sklepu 123dom.com.pl

 • Wszelką korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej [email protected] lub [email protected]lub na adres:

  ul. 40-lecia PRL 7/2; 66-600 Połupin.


Ochrona danych osobowych

 

 • Złożenie zamówienia w sklepie 123dom.com.pl jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Ujawnienie danych jest niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez 123dom.com.pl w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Za zgodą klienta dane korespondencyjne wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu 123dom.com.pl.

 • Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez 123dom.com.pl osobom trzecim oraz innym firmom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także ma prawo żądać usunięcia ich z zasobów sklepu.


Składanie zamówień

 

 • Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się w panelu ?Moje konto? i podanie danych osobowych (imię, nazwisko), danych teleadresowych, formy płatności i dostawy zamówionego towaru.

 • Klient, który wysłał zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego tym samym oświadczył, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niedotrzymanie postanowień Regulaminu uprawnia 123dom.com.pl do odmowy realizacji złożonego zamówienia.

 • 123dom.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach, gdy:

  • formularz zamówienia zostanie błędnie lub częściowo wypełniony przez klienta;

  • transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym ?płatności.pl?;

  • we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

 • Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym produktem, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w kategoriach produktów. Jeżeli opisy zawierają zbyt mało informacji lub klient ma jakieś pytania dotyczące zakupów, prozę o kontakt e-mailowy.

 • Po każdorazowym złożeniu zamówienia, na podany przez klienta adres e-mail system 123dom.com.pl wyśle wiadomość z potwierdzeniem warunków zamówienia.

 • 123dom.com.pl wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT.

 • Sklep internetowy 123dom.com.pl przyjmuje zamówienia online przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 • Klient powinien dokonać wpłaty za zamówienie w serwisie ?płatności.pl? lub za pomocą przelewu w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. Jeśli tego nie dokona, zostanie ono anulowane przez system po 96 godzinach od złożenia zamówienia. O zaistniałym fakcie klient zostanie poinformowany mailem przesłanym na adres podany podczas rejestracji.

 • Oferta sklepu internetowego 123dom.com.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Zwroty towarów

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Możliwość zwrotu nie dotyczy podmiotów gospodarczych. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

 • Zwracany towar należy odesłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub kserokopią faktury na adres PHU Krzysztof Nowak, ul. 40 Lecia PRL 7/2, 66-600 Połupin, z dopiskiem 'zwrot towaru'. Zgodnie z ustawą koszt i ryzyko przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru) lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru). W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym potrącana jest opłata za przekaz według cennika Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm).

 • W przypadku, gdy zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego, lub opakowanie jest zniszczone w stopniu uniemożliwiającym dalszy obrót towarem, 123dom.com.pl odmówi przyjęcia takiego zwrotu.

 • Jeśli do produktu były dołączone akcesoria, które po rozpakowaniu nie nadają się do powtórnej sprzedaży zwracana należność zostanie pomniejszona o koszt nowych, oryginalnych akcesoriów.

 • 123dom.com.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek, które są wysłane do niego za pobraniem.

 • 123dom.com.pl może odmówić realizacji zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu. W takim przypadku w obecności pracownika firmy dostarczającej zostanie spisany protokół szkody, a klient ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.


Reklamacje

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacjach:

  • Niezgodności otrzymanego towaru z umową (zamówieniem)


Strona wygenerowana 2018-05-25 00:11:30, 213